bugün

kur'an surelerinin her bir cümlesi.
Kuran-ı Kerimde durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
allah kelamı
bilgi atomu.
ibret alınacak şey manası da vardır.
genellikle allahtan biz diye bahseder ve şüphesiz ki diye başlar.
divan edebiyatında güzelliğe benzetilir. necati bey divanının tahlilinde mehmet çavuşoğlu der ki: kuran-ı kerim'den ve sahifelerinin objektif görünüşünden hareketle yüzdeki ayva tüylerinin i'raba, benlerin noktaya teşbihi esasından hareket ederek necati bey "güzelliğin manasını tefsir, yanaktaki hatlar ile mümkündür" diyor. güzellik daima görülüp temaşa edilen bir nesne değildir. aşık bir defa veya nadiren görür, sonra bir ayeti ezberden okumak gibi durmadan nakleder. zahidler mecazi aşkı hor görürler, bu yüzden güzellere bakmazlar. o cihetten ayeti inkar eden kafirler gibidirler.

ayrıca (bkz: yeryüzü ayetleri)
allah-u teala'nin indirdiği kuran-ı kerim'in içinde yer alan sözlerdir.
ispat, delil.
muhammetten inciler. siyah inciler... kanlı...
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.