1. 1.
  kur'an surelerinin her bir cümlesi.
  ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  Kuran-ı Kerimde durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
  ... dilruba
 3. 3.
  bazı dini şahıslar, yeryüzünde gözlemlenen her bir olay veyahut nesneyi de bu kelimeyle anlatırlar. örneğin; yağmurun yağması, bitkilerin yeşermesi, dünyanın dönmesi...gibi şeyler, allah'ın birer ayetidir demektedirler.
  -1 ... oteki turkiye
 4. 4.
  allah kelamı
  ... yekpare
 5. 5.
  bilgi atomu.
  ... prof
 6. 6.
  ibret alınacak şey manası da vardır.
  ... t square
 7. 7.
  genellikle allahtan biz diye bahseder ve şüphesiz ki diye başlar.
  ... bahtsiz medeni
 8. 8.
  divan edebiyatında güzelliğe benzetilir. necati bey divanının tahlilinde mehmet çavuşoğlu der ki: kuran-ı kerim'den ve sahifelerinin objektif görünüşünden hareketle yüzdeki ayva tüylerinin i'raba, benlerin noktaya teşbihi esasından hareket ederek necati bey "güzelliğin manasını tefsir, yanaktaki hatlar ile mümkündür" diyor. güzellik daima görülüp temaşa edilen bir nesne değildir. aşık bir defa veya nadiren görür, sonra bir ayeti ezberden okumak gibi durmadan nakleder. zahidler mecazi aşkı hor görürler, bu yüzden güzellere bakmazlar. o cihetten ayeti inkar eden kafirler gibidirler.

  ayrıca (bkz: yeryüzü ayetleri)
  ... kalliope
 9. 9.
  allah-u teala'nin indirdiği kuran-ı kerim'in içinde yer alan sözlerdir.
  ... terellelli
 10. 10.
  ispat, delil.
  2 ... fuzuli