1. 1.
  aranılan şeye ulaşmaya yarayan iz, emare. (bkz: kanıt)
  1 ... redwinemania
 2. 2.
  polislerin suçluları içeri tıkmak için gözünü kırpmadan aradıkları şey.
  2 ... hasnicktir
 3. 3.
  Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus
  ... insan sesleri
 4. 4.
  ispatı gerekli olan vakıaların vuku buldukları veya bulmadıkları hususunda hakimde kanaat yaratmak için başvurulan araçtır.
  -1 ... demester
 5. 5.
  medenî usûl hukukumuzdan bir ayrım:
  kesin delil / takdiri delil
  ... mit against cia
 6. 6.
  Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş,
  Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş!..

  Sağı solu gözler idim, DOST yüzün görsem deyu,
  Ben taşrada arar idim, ol can içinde CAN imiş!..

  Öyle sanırdım, ayrıyam; DOST ayrıdır, ben gayriyam
  Benden görüp işiteni, bildim ki ol canan imiş!..

  Savm-u salat hac ile sanma biter zahid işin,
  iNSAN-I KAMiL olmaya, lazım olan iRFAN imiş...

  Mürşid gerektir bildire, Hak'kı sana hakk-el yakın
  Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

  Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
  Mürşidi kamil olanın yolu gayet asan imiş.

  işit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez Hak yüzün
  Hak'tan açık bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş!

  Niyazi Mısri

  burhan: delil
  savm-u salat: oruç, namaz
  zahid: çok ibadet eden
  güman: zan, þüphe
  dil: gönül
  asan: yüce, açık, ferahlatıcı
  pinhan: gizli
  ... xsentos
 7. 7.
  şüpheleri daha da artıran şey...
  1 ... lehcetulhakayik
 8. 8.
  kimin yaptığı, ya da neden yapıldığı belli olmayan, ve de nedeni aranan; metaların, ya da nesnelerin ne olduğunu bulmak için baş vurulan en küçük iz.
  ... faidelibilgi
 9. 9.
  "delil yokluğu, yokluğun delili değildir." *
  1 ... wolke
 10. 10.
  yerini alsın.

  https://www.youtube.com/watch?v=EP8iN77pJMY+
  1 ... atabaka