1. 1.
  insanın hayvanlar dünyasındaki kökenini ve yerini, bir birey olarak gelişimini, tarihsel süreç boyunca geçirdiği fiziki ve zihinsel değişimleri konu alan disiplin; bir toplumsal varlık olarak insanı, insanın toplumsal yaşamıyla ilgili fenomenleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan araştıran, farklı yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan ırkları, dilleri ve kültürleri inceleyen bilim.

  insan bilimleri arasında, insanı hem fiziki ve hem de sosyo-kültürel yönleriyle ele alan tek bilim olarak antropolojinin farklı dalları, 1- Bir insan doğası kuramı geliştirme uğraşı içinde olan felsefi antropoloji; 2- Farklı ve çok çeşitli insan gruplarının üyeleri arasındaki fiziki farklılıklara dair bilimsel araştırmalardan meydana gelen fiziki antropoloji; 3- insan gruplarının ve toplumlarının sosyal adet, örf ve kurumlarıyla ilgili bilimsel araştırmalardan oluşan sosyal antropoloji; 4- Kültürlere, özellikle de Batı uygarlığının etkisi altına girmemiş toplumların kültürlerine dair bilimsel araştırmalardan meydana gelen kültürel antropoloji olarak sınıflanabilir.
  8 ... nirvana
 2. 2.
  insanbilim
  5 ... celibon
 3. 3.
  insan topluluklarının kültürlerini inceleyen ve bu kültürlerin kökeni ve evrimini araştıran bilim dalıdır.
  6 ... dreamylife
 4. 4.
  dünden bugüne insanı ve içinde insan olan her şeyi inceleyen, sosyoloji, antropoloji, iktisat, sosyoloji, psikoloji, tarih, sanatla işbirliği içerisinde çalışan bilim dalı.
  alt dalları:
  -kültürel antropoloji,
  -arkeolojik antropoloji,
  -fiziksel antropoloji,
  -dil bilimi antropolojisi,
  -uygulamalı antropoloji.
  3 ... asiti kaçmış kola
 5. 5.
  objektif olması nedeniyle sosyal bilimlerde yeterince var olamamıstır. 21 yy dünyasında giderek önemi anlasılmakta ve yerini saglamlastırmaktadır. türkiye'de "sen bu bölümü bitirince ne olacaksın?" sorusu ile en cok karsılasan bilim dalıdır.
  4 ... jelibonur
 6. 6.
  (bkz: discreet ve antropoloji dersi ikilemi)
  1 ... intensivecare
 7. 7.
  antropoloji latince anthropos (insan-adam) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşur. insanın dünü, bugünü ve yarınını sosyo-kültürel, biyolojik, morfolojik ve fiziksel açıdan ele alan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.en kısa şekliyle insan bilimi olarak açıklanabilir.günümüzde çeşitli kısımlara ayrılmıştır.
  2 ... ankebut29
 8. 8.
  adli tıpta, iskelet olarak bulunan ve normal yollarla kimliği belirlenemeyen kurbanların kimliğini tespit edebilen bilim dalı. dizimax kanalında yer alan bones adlı dizide detayları öğrenilebilecek olandır.
  1 ... legend of the stranger
 9. 9.
  insan bilimi olarakta bilinir. insanın kökenini, biyolojik yapısını, fiziksel özelliklerini; ilkel kavimlerin kültüren ve toplumsal yapılarını inceleyen bilimdir.
  3 ... unique270
 10. 10.
  (bkz: istanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü)
  1 ... la douce