1. 1.
  izmir yakınlarında yaşamış antik çağ filozofu. evrenin, sonsuz bir döngü içerisinde yer aldığını iddia etmiştir.
  1 ... legend of the stranger
 2. 2.
  M.Ö. V. yüzyılda,kaostan (karmaşa) kosmos'u (düzen) oluşturan ve belli bir telos (erek) taşıyan nous (düşünce gücü) kavramını birincil töz, yani arkhe olarak öne sürmüştür. Ona göre maddeyi yaratan Nous düzenleyici ilkedir. Böylece felsefe tarihinde ilk kez Anaksagoras maddenin (hyle) karşısına usu (noııs) koymuş; usun "yaratan", maddeninse "yaratılan" olduğunu dillendirmiştir.
  1 ... aura
 3. 3.
  aynı zamanda evrim teorisinin tarihteki babası..
  1 ... xsentos
 4. 4.
  doğa filozofudur. astronomiyle ilgilenmiştir.
  ... martineden
 5. 5.
  Anaksagoras'a göre benzer benzeri algılayamaz. Algı, karşıtların meydana getirdiği uyarımın sonucudur. beni tahrik eden cümlelerden birisidir.
  1 ... herkes kendi derdinde
 6. 6.
  Yunan düşünürü.
  Anaksimenes ve Hermotimos’tan ders aldığı sanılır. Kimi parçaları günümüze kadar kalan “Doğu Üzerine” adlı bir yapıtı vardır. Ay ve Güneş tutulmalarını doğru olarak açıkladığı bilinir. Anaksagoras’a göre evrende kesin anlamda bir oluşma
  ve yok olma söz konusu değildir, bu iki olay, tohumların (sperma) birleşmesinden ve dağılmasından başka bir şey değildir. Tohumların nitelik bakımından birbirinden çok ayrı oluşları, deney dünyasındaki niteliksel çeşitliliği açıklar. Bu atomcu bakış açısının temelinde birleştirici bir ilkenin sağladığı bütünsellik kavrayışı vardır. Buna göre, bu maddesel gerçeklikler dünyasında tüm spermaları devindirici bir güç vardır, her şeyin temelindeki bu güç de maddesel bir güçtür. “Nus” diye adlandırdığı bu ilkeyi Anaksagoras maddeden daha ince bir madde olarak düşünür. Nus, her türlü devinimin ilkesidir. ilk devinimi “nus”sağlar, bundan sonra devinim çeşitli sıkışmalarla “nus”un öngördüğü yönde gerçekleşir.

  Kaynak: http://www.yeniansikloped...naksagoras/#ixzz2OPmBi18a
  ... hasmet ibriktaroglu
 7. 7.
  materyalist felsefenin ilk düşünürlerinden biridir. ilk hareket ettirici neden ve ana madde öğretisi önemlidir. antik çağda, maddenin yok olmadığını eserlerinde belirtmiştir.
  3 ... istemiyorum
 8. 8.
  özetle, her şeyde her şeyden biraz vardır der.
  ... tespitdirektor
 9. 9.
  Evrimden ilk bahseden insandır. Hatta bazılarınca evrim teorisini ilk ortaya atmış kişi olarak görülür. O, canlılığın çeşitliliğini açıklamada değişimin çok uzun zamanlar ile birlikte doğal ihtiyaç ve durumlara uyum sağlama amacıyla ortaya çıktığını söyleyerek evrimi kullanmıştır. Yalnızca canlılık için değildir aslında daha genel olarak farklı var olma tarzlarını da bir tür evrilme ile açıklar. Öpelim mi onu?
  1 ... prensesmidedibirisi
 10. 10.
  "Her şeyde her şeyden bir parça vardır. Bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunurlar."

  Ona göre evrende ana maddenin sayısı sonsuzdur. Kemik ve et ne kadar küçük parçaya bölünürse bölünsün içinde yine kendileri vardır. Aynı zamanda içinde kıl, saç, tırnak vb. de vardır. Dönemin şartlarını düşününce proteini bulan filozof gibi düşünebiliriz. doğada bulunan tüm tözler yine şeylerin içerisinde. Ekmeğin içinde gümüş, altın, su, hava vs. bulunduğunu söyler.
  "Çünkü her varlık aslında bir karışımdır."

  Izmir urla'daki heykeli.
  anaksagoras
  13 ... mefkure meftun