1. 1.
  anaksagoras' a göre, varlığı biçimlendiren akli olgu.
  3 ... legend of the stranger
 2. 2.
  aristotales te syllogism (tümevarım) yönteminin başlangıç noktası.
  yunancada akıl anlamında.
  3 ... objet a
 3. 3.
  dusunce gucu.
  1 ... aura
 4. 4.
  fr.: biz, bizi, bize.
  1 ... kani ronik
 5. 5.
  anaksagoras'a göre her şeyi ortaya çıkaran, düzenleyen kuvvet, akıl, ruh. plaotinos'ta ideaları düşünme yetisindeki tanrıdan taşmış olan akıl.
  3 ... linka
 6. 6.
  Latince akıl anlamına gelen nous, ilk olarak anaksagoras tarafından maddi nesnelerin, onlar üzerinde eylemde bulunan fail bir güç olarak kullanıldı. Daha sonra platon\'da idealar üzerine düşünen akıl ve aristoteles\'te hem soyut hem de somut olarak düşünen us halini aldı.
  Anaksagoras tüm sokrates öncesi filozofları gibi maddenin meydana geldiği şeyi araştırdı ve ona göre madde sonsuz sayıda arkheden meydana gelmekteydi ve empedokles\'teki dört unsurun birbirleriyle yer değiştirmesini ve düzenlenmesini sağlayan \"sevgi ve nefret\" kavramları yerine, anaksagoras sonsuz arkheyi yöneten, maddeyi oluşturan fail neden olarak nous\'u kullandı.
  1 ... non fui fui non sum non curo