1. 1.
  sagopa kajmerin şarkı koleksiyoncusu albümünde bulunan parçadır.

  Sagopa sizler için yeni bir şarkı yaptı

  Yapılacak iş ekilmeye hazır bahçe
  Rap benim için pırlantadan akçe
  Farketmez lehçe
  Beat kazan, lirik kepçe
  Asileşirse kaplan, takar âni pençe.
  Neyin iddasında yanar döner çekişmelerde söyle
  Beyin en güçlü sahipliğin, kalbin arsız dengin
  Boğulmakta olduğun denizler dingin
  Uçmakta olduğum gökkubbe engin
  ifadem hayli derin.

  Ne kadar özenle yapılsa da gözüme batar yamalar
  En yakından gelen hücumlar,'' nedir suçum ?..'' lar, ''bak koçum!...'' lar
  Çenende alçılar, akordu kaçık gaydalar
  Kendinizden esirgediğiniz faydalar.

  Arının soktuğu dudaklar acı kapar, canın yanar, acı yakar
  Mikrofonun efendisi vezire tacı takar
  Bir basit kelâma kurban gider krallar
  Yenik zırvalar, bitik proflar vs...
  Kendini bugüne kaptıranlar kendine kurşun sallayanlardır
  Bu sapanlar baş yarar ki; ilhamlarımdır
  Gümleyen tekerler gibidir bir köşede intiharlar
  Vakit ön göstermez, siscesine sinsi planlar
  Dağda duman tüter bende tütün
  Anlatmaya kalkıştıklarım bütün
  Haydi bu kötürümü yürütün!..
  Kafanızı kendi yumruklarınızın gücüyle dövün!..
  Şahsıma savurduğun ezik küfürlerle övün!..

  Bir porsiyonluk disstorsiyonla doymadıysanız buyrun alın tadın !... (tadın)
  Bu benden ikram, üzerine iyi bir sigara yakın.
  Pop hamburgerine köfte olan şu hıyara bakın !... (bakın)
  içinizde kalan G.O.R.A. maynonezini gırtlaklarcasına sıkın !...

  Nakarat

  Kalemlerimin ucu zehirli iğne
  Sayfam isterik,yazsan doymaz
  Gönüldendir şikayet, ateş kesilse ceset yerden kalkmaz
  Bitkin bitkiler mefta...
  Koy başı rahatçana yastığa...
  Geçmiyor günlerim hafta....
  Şikayetnamem yasta... (Sago kaf kef)
  Kalemlerimin ucu zehirli iğne
  Sayfam isterik,yazsan doymaz
  Gönüldendir şikayet, ateş kesilse ceset yerden kalkmaz
  Bitkin bitkiler mefta... (kaf kef)
  Koy başı rahatçana yastığa... (kaf kef)
  Geçmiyor günlerim hafta...
  Şikayetnamem yasta...

  Ağzı küf kokan rapçilerin aklını başı taşısın
  Küfür etmektense bırak Sago sayfa boş kalsın
  Akıllı adamın söylemleri yerin 10 kat altına gömülü
  Yazıtlarım kulakta kalıcı, ancak kalem ölümlü
  Hırs ve şehvet adını vermiş iki dev başlı canavara
  Sadakatin yenilgisiyle dünyan çarpar meteora
  infilak eden nefis bin pislik yaratır yol boyunca
  Kulaklarıma tecavüz eden kuru gürültün çınlamakta
  Korkarım ki, familyanızın alayı içten pazarlıklı
  Odam, evim, rapim, sevgilim hepsi nazarlıklı
  Bu dünyada bir gerçek var, inan herşey karşılıklı
  Bu savaşa dahil olduğundan Sago kendinden utandı
  Aman canım kıymetli, dokunmasın bana yılanlar
  Vakti gelince işine yarayacak sakladığın tüm samanlar
  Ruh, parmakla anlat derdimi !...
  Sükunetimi bozdular
  Kumlarımda kıvrılan yılanın başındadır topuklar

  Nakarat

  Kalemlerimin ucu zehirli iğne
  Sayfam isterik, yazsan doymaz
  Gönüldendir şikayet, ateş kesilse ceset yerden kalkmaz
  Bitkin bitkiler mefta...
  Koy başı rahatçana yastığa...
  Geçmiyor günlerim hafta.... (kaf kef)
  Şikayetnamem yasta...

  Kalemlerimin ucu zehirli iğne
  Sayfam isterik, yazsan doymaz
  Gönüldendir şikayet, ateş kesilse ceset yerden kalkmaz
  Bitkin bitkiler mefta...
  Koy başı rahatçana yastığa...
  Geçmiyor günlerim hafta...
  Şikayetnamem yasta...

  Bu benim rapim,
  Bu benim şiirim
  Bu benim derinim,
  Bu benim bendim,
  Bu benim eserim,
  Bu benim ta kendim...
  Ta kendim...
  Ta kendim...
  Ta kendim...
  2 -1 ... i love cilek
 2. 2.
  Şikâyetnãme (Osmanlıca: شکايت نامه) Fuzûlî'nin en önemli eserlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethettikten sonra Fuzûlî Osmanlı sarayının hizmetine girmiş ve padişaha kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında da 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Ancak maaşını alamayınca, bürokrasiyi, rüşvetçiliği yeren kâfiyeli nesir tarzında Şikâyetnâme 'yi yazmıştır.
  5 ... freyaa
 3. 3.
  sago'nun sago olduğu günlerden müthiş bir parça.

  (bkz: pop hamburgerine köfte olan şu hıyara bakın)
  2 ... mellonnim
 4. 4.
  türk edebiyatında ilk mektup örneğidir. fuzuli'nin maaşını alamadığı için yazdığı bir şikayet mektubudur.
  1 ... elmakabugu
 5. 5.
  Fuzuli'nin kendisine kanuni sultan süleyman tarafından bağlanan dokuz akçe maaşını alamadığı için Kanunî`nin fermanlarına tuğra yapan Nişancıbaşı Celâlzâde Mustafa Çelebi'ye yazdığı türk edebiyatının en önemli mektuplarından biridir.

  Bu başlığın altındaki ilk entryinin divan edebiyatının en büyük şairlerinden olan fuzuli'nin en önemli eserlerinden birini tanımlamak yerine, lisede beraber okuduğum sagopa kajmer'e ait bir şarkı sözü olması da ayrı bir tartışma konusudur.

  --şikayetname--
  huzurlarına gitdüm. Bir topluluk gördüm, durumları perişan. Ne safâdan anda eser ve ne doğruluktan anda nişan var.
  Selam verdüm, rüşvet degüldür deyu almadılar, hüküm gös-terdüm, faidesüzdür deyu mültefit olmadılar. Egerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar, amma hâl diliyle bütün suâlü-me cevap verdiler.

  Dedüm:Ey arkadaşlar bu ne hatalı iş ve bu ne çin-i ebrudur?

  Dediler:Bizim devamlı âdetümüz budur.

  Dedüm:Benim riâyetimi gerekli görmüşler ve bana tekâüd berâtı vermişler ki Evkaftan her zaman nasipleneyim ve pâdişâha gönül rahatlığıyla dua kılam.

  Dediler: Ey miskin sana zulmetmişler ve sana gidiş geliş sermayesi vermişler ki, sürekli bî-fâide mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüb sert sözler işitesin.

  Dedüm: Berâtumun gereği niçün yerine gelmez?

  Dediler: Zevâiddür, husulü mümkün olmaz.

  Dedüm: Böyle Evkaf zevâidsüz olur mı?

  Dediler: Âstânenin zarurî masraflarından fazla kalursa bizden kalır mu?

  Dedüm: Vakıf malını fazlaca kullanmak vebâldür.

  Dediler: Akçemizle satın almışuz, bize helâldür.

  Dedüm: Hisâba alsalar tuttuğunuz bu yolun fesadı bulunur.

  Dediler: Bu hesâb, kıyamette alınur.

  Dedüm: Dünyada dahi hesap olur; zîrâ haberin işitmişüz.

  Dediler:Andan dahi korkumuz yokdur, kâtibleri razı etmişüz.

  Gördüm ki soruma cevâbdan başka nesne vermezler ve bu berât ile ihtiyacımı gidermezler, çaresiz mücadeleyi terk kıl-dum ve ümitsiz ve mahrum bir şekilde uzlet köşeme çekil-düm.
  --şikayetname--
  4 ... kuvvetle muhtemel
 6. 6.
  --spoiler--
  küfür etmektense sago bırak sayfa boş kalsın.
  --spoiler--

  sagoyu bir kez daha takdir ettiren parça.
  2 ... bilgisayar kumandasi
 7. 7.
  aslında ilk defa pesimist ep 4'te kendine yer bulmuş muhteşem şarkıdır. çok özel söz bulundurmaz ama nakaratında insanı kendinden geçirir.
  1 ... crazymafya
 8. 8.
  sagopa nedir? kimdir? şikayetname fuzuli'nin en önemli eserlerinden biri olmuş mektuptur.

  '' selam verdim. rüşvet değildir diye almadılar.''
  4 -3 ... barbarossa
 9. 9.
  Dünyanın en lirik şairlerinden biri olan ünlü divan şairi fuzulinin kendisine bağlanan maaşı alamayınca gördüğü yolsuzlukları şikayetname adlı mektubunda dile getirir. Mektup, "selam verdim rüşvet değil deyü almadı pezevenkler" diye başlar.
  2 ... aristokratkazma
 10. 10.
  Konyalı Halk Ozanı Aşık Mehmet’in 1930 yılında yazdığı eser.

  Şikayetname

  Şikayetnamemi yazdım huzura
  Bizim halimizi bilsin Fethi Bey
  Dokunmasın bir şey kalbe fütura
  Bizim halimizi bilsin Fethi Bey

  Yaşasın Fethi Bey kurdu bir Fırka
  iyi namı gitti şark ile garba
  Ne altta sergi var ne dalda hırka
  Perişan halimi bilsin Fethi Bey

  Tevazu kalmadı, düzen bozuldu
  icar nisbetinde evler yazıldı
  Fakir fikaranın bağrı ezildi
  Pek yaman haldeyim bilsin Fethi Bey

  Rençber idi insanların yararı
  Dört seneden beri etti zararı
  Her tahsildarda var haciz kararı
  canımız yanıyor bilsin Fethi Bey

  Sabahtan tahsildar dizilir bir saf
  Ne tüccar kalmıştır ve ne de esnaf
  Her gelen tahsildar etmiyor insaf
  Malımız hacizde bilsin Fethi Bey

  Hep zengin ağalar çıktılar hiçe
  Tahsildar kıvrar hem gündüz gece
  Yol arası aldı altımdan keçe
  Böyle bir haldeyim bilsin Fethi Bey

  Eska’yı açtılar yeni Daire
  Bu da derdimize olmadı çare
  Bir dönüm ekine üç lira pare
  Onu da bulamam bilsin Fethi Bey

  Düşünceler arttı derdime daldım
  Ziraat bankasından yüz lira aldım
  Bunu veremeyip mülkeder kaldım
  Kederli olduğum bilsin Fethi Bey

  Esnafın yarısı dükkandan kalktı
  Buğdaycı tiftikçi büsbütün battı
  Koyun tüccarları bütün top attı
  Bundan da haberin olsun Fethi Bey

  Maaş alanlarda fantazi çoktur
  Parayı kazanan avukat doktor
  Fukara rençbere hiç bakan yoktur
  Bunların halini sorsun Fethi Bey

  Okuyup mektubum ele alaydı
  Fethi Bey derdime çare bulaydı
  Olursa bir imdat senden olaydı
  Ne yapsın dünyaya gayrı Fethi Bey

  Fethi Bey de sözlerime bakaydı
  Gazyağı da ucuzlayup akaydı
  Şeker kibrit inhisarı kalkaydı
  Millet size duacıdır Fethi Bey

  Çalıştım çiftime yapmadım hile
  Yüz elli dönümden çıktı on kile
  Benim tohluğa yetmiyor bile
  Bankaya ne verem yetiş Fethi Bey

  Aşık Mehmet senin sözlerin hakdır
  Kimse kıymetini etmiyor takdir
  Vergiye verecek on param yoktur
  Ne satıp vereyim bilmem Fethi Bey

  (Konyalı Aşık Mehmet/ 1930)
  1 ... hippopotomonstrosesquipedalian