1. 1.
  Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Özay Gönlüm'ün kendi icadı olan birbirine birleşik üç sazdan oluşan çalgısına verdiği isim
  3 ... verbascum
 2. 2.
  bostanlıda masalara giderken markette2 ytlye satılan ve güzel kafa yapan hala daha etkisi süren güzel şarap...
  1 ... pink_floyd
 3. 3.
  bahçelievlerde bulunan aile çay bahçesi. hoştur,şıktır,ucuzdu,türünün son örneğidir.
  1 ... maksat muhabbet
 4. 4.
  nauru'nun başkentidir.
  2 ... akrep
 5. 5.
  dosttur, sevilendir. ayrica yari olandir.
  1 -1 ... posion
 6. 6.
  ucuncu nesil yazar.. aydın'lıdır.. nazilli anadolu lisesive istanbul universitesimezunlarındandır.. tipik bir ikizler burcu kadınıdır.. * enerji dolu, guleryuzlu, tatlı mı tatlı, canayakın, sıcacık insan, 12 yıllık dost..
  1 ... ms.viking
 7. 7.
  erkeklerinmırcte hem cinsleriyle dalga geçmek için cokca kullandıgı ad.bide gizem vardır böyle iğrenç emellere alet olan isimlerden.
  1 -1 ... penta-don
 8. 8.
  (bkz: dost).
  2 ... unique270
 9. 9.
  çankırı yöresinde haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek hem eğlenen hem de birlik beraberliğin tadını çıkaran köylülerin bu toplantılarındaki her bireyin adı. toplantının adı da yaren gecesi.
  2 ... gelberiyargelberi
 10. 10.
  Sevgi ve kardeşlik hamurunun, birlik ve dayanışma potasında yoğrularak, inançlı Anadolu insanlarının bir araya gelerek belirli ilke ve kurallar üzerine inşa ettiği, özel mekânlarda yaşanan milli kültür mirasımızın bir müessesesi; Oğuzlardan günümüze ulaşan ilim ve irfan yuvasıdır.
  insan yetiştirme; insanı hayata hazırlama; sosyal düzeni ve güvenliği sağlama; halk müziği, halk mutfağı, halk tiyatrosu, halk edebiyatı gibi ulusal kültür değerlerini yaşatma ve yeni kuşaklara aktarma görevlerini yüzyıllardır yerine getirmiş bir sosyal kurumdur.
  Türk tarihi içinde birçok sosyal teşkilata rastlamak müm­kündür. Bunlardan bir kısmı, za­man içerisinde fonksiyonlarını kaybederek ortadan kalkmış; bir kısmı da çeşitli değişikliklere uğ­rayarak günümüze kadar gelebilmiştir. Çankırı Yâren teşkilâtı bunlardan biridir.
  Farsça ;yâr; kelimesinden türeyen yârân, eş, dost, tanıdık, yakın anlamlarına gelmektedir. Yârân, Ahmet Kıymaz'ın ta­biriyle, âdab ve erkânıyla yüz yıllar öncesinden günümüze ses­lenen sosyal bir teşkilâttır”
  Türk tarihinde, Çankırı Yâ­ren Teşkilâtı gibi kurumlar, dev­letin icraatlarına yardımcı ol­dukları gibi, sosyal nizamın sağ­lıklı bir şekilde gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır. Yâren teşkilâtı, yurdumuzun değişik bölgelerinde farklı şekillerde icra edilmektedir.
  Yaran kelimesi, dilimize Farsça'dan geçen yâr kelimesinin çoğuludur. Yar, dost, sevgili, tanıdık anlamındadır. Dolayısıyla yaran dostları, sevgilileri, tanıdıkları ifade eden bîr kavramdır.
  Yaran ve sohbet kelimelerinden oluşan Yaran Sohbeti terim olarak dostların, tanıdıkların bir gaye etrafında ülfet edip hemhal olmaları şeklinde tanımlanabilir
  1 ... cumanicus