1. 1.
  Sovyet Devrimcisi Troçki'nin Kesintisiz devrim kuramına dayanan Marksist akım
  ve öğretidir. Dünyada sermayenin giderek bütünleşmesi (entegrasyon) nedeniyle sosyalist devrimin tüm dünyada aynı anda gerçekleşebileceği"ni savunur.
  5 ... martyns
 2. 2.
  Troçkinin sürekli devrim kuramı marksın kesintisiz devrim kuramına dayanılır.Tek ülkede ulusal sosyalizmi savunanlar tarafından çarpıtılmıştır.Kesinlikle aynı anda devrim teorisi değildi(böyle birşey zaten ütopik olurdu).Kısacası sosyalist devrim ulusal sınırlar içinde başlar,fakat kesinlikle sona ermez,tek ülkede kurulamaz,sosyalizm enternasyonal ve devletsiz(komünizmin alt aşaması) bi sistemdir,ancak bütün ülkelerde zafer kazanılana kadar işçi sınıfı devrimleri devam eder.
  1 ... nakreb
 3. 3.
  Kesintisiz devrim sloganıyla yola çıkan sovyet devriminin liderlerinden troçki'nin fikirlerini göz önünde bulunduran marksist akım. Fakat küçük-burjuva temelinden kopamamış olan bu akım günümüz teorisyenlerinin sık düştüğü bir teoridir. Troçkizm'i bir de şu yönden eleştirebiliriz;

  Trockizm, genel olarak, tek ülkede sosyalizmin gerçekleşebilme çabasına ve olanağına karşı çıkışıyla akla gelir ve bilinir. Tek ülkede sosyalizmin gerçekleşemeyeceğini, bu yüzden Lenin, Stalin ve SBKP yönetimindeki SSCB'nin umutsuz bir koşu içinde olduğunu çeşitli tezlerle birlikte iddia eder. Ona göre tek çözüm dünya devrimi sonucu gerçekleşecek dünya sosyalizmidir. "Dünya devrimi". Ne kadar da hoş görünüyor. Kim karşı çıkabilir ki dünya devrimine? Ancak göründüğü kadar masum değil. Bolşevik Partinin birinci dünya savası sonucu gerçekleşeceğini umduğu dünya devrimi gerçekleşmemiştir. Proletarya tek ülkede iktidara gelmiştir ve sosyalizmin inşasına başlamıştır. Sorun da buradadır.

  Trocki'ye göre dünya devrimi gelmediği (çok yakın zamanda da gözükmediği) için SSCB yıkılmaya mahkumdur. Sosyalizmin inşası bir hayal ve propagandadan ibarettir. Dolayısıyla boş ve gerici bir çabadır. işte dünya burjuvazisinin, anti-komünist propagandacıların, SSCB içindeki karşı-devrimci unsurların umudu haline gelen Trockizmin temel tezi budur. Trockizm, tek ülkede sosyalizmin gerçekleşebilirliğini inkar ederek emperyalist burjuvazinin umutlarını, çıkarlarını dünya devrimi sloganıyla savunabilmek yeteneğini gösterir. iŞte bu sorun Troçkizmi marksist bağlardan koparmaktadır.Peki sosyalizm S.sc.b'de yıkılmamış mıdırr? evet yıkılmıştır, fakat dünya devrimi gerçekleşmediğinden değil, revizyonist yönetimlerin kapitalizmi tekrardan kurmasından dolayı yıkılmıştır. neyse daha uzun etmeyelim de, aradan çekilelim.
  6 ... kisil
 4. 4.
  Troçkiyi sevenlerin ve onun anısını yaşatmak isteyenlerin akımı.

  (bkz: troçki severler derneği)
  1 -1 ... baybars
 5. 5.
  Trockizm; sosyalizmin çarpıtılmasında açık davranan reformistlerin ve oportünistlerin aksine o, sol ve devrimci söylemlerle bu çarpıtmayı saklamaya çalışır. Proletarya diktatörlüğünü sosyalizmden koparır, bağımsız bir olgu haline getirir. Leninist parti teorisini çarpıtarak hizipli, demokratik parti modelini savunur. Sömürge ülkelerde devrimin görevleri konusunda ezberci davranarak tüm özgünlükleri ve aşamaları devrimcilik adına ihmal eder. Emperyalist sömürü, ulusal baskı, faşist zulüm karşısında yığınları devrim saflarına kazanmanın zorunluluğunu ifade eden Leninist stratejiye karşı sol sürekli devrim kuramını yani sosyalist devrim sloganını savunur. Ülkemizde bu hem stratejik hem de taktik açısından belirleyici bir durumdur. Bu konuda netliğe sahip olmadan devrimci bir çizgide ilerlenemez.
  3 ... pantalassa
 6. 6.
  (bkz: enternasyonal sosyalizm)
  ... el cordobeslerin yedincisi
 7. 7.
  (bkz: Stalinizm)'den ayrılan başlıca yönü, sosyalizmin tek ülkede kurulabileceği düşüncesine katılmaması, sadece dünya çapında bir devrimin başarılı olabileceğini düşünmesidir.
  Troçki'ye göre, bir sosyalist devlet tek başına kapitalist güçlerin baskısına direnemez. Bu nedenle Troçki, gelişmiş kapitalist ülkelerde de sosyalist devrimlerin yapılmasını en büyük öncelik olarak görmüştür
  1 ... vakatanka
 8. 8.
  (bkz: enternasyonal reformizm)
  -2 ... kisil
 9. 9.
  Marksizm'in bir ilke olarak koyduğu " işçilerin vatanı yoktur " dan enternasyonal fikri üretmiş olduğu ve kesintisiz devrim anlayışı ile marksizm-leninizmi ilerlettiği iddia edilen kofti sosyalist. Yani teorik olarak ortaya koyduğu fikirler zaten yıllar önce Karl Marx ve Engels tarafından ifade edilmiş şeylerdir. Ve ne Lenin ne de Stalin bu fikirlere ulaşamayacak kadar saf değillerdir. Ne olduysa işte bu genç sevimli gözlüklü Lev Troçki bir zamanlar uğruna karşı-devrimci katlettiği sovyet ordusunda Stalin karşıtı mektupları ile yakalandı ondan sonra amcamız birden şöhret ediliverdi. Niyetini bilemeyiz ancak Lev amca yaptığı işlerle ne Stalin'den daha hümanisttir ne de teorisi ile marksist-leninizm'de bir çığır filan açmıştır. Yaptığı tek şey soğuk savaş döneminde amerikan emperyalizmine biat eden soljenitsin gibi eskinin sovyet askeri yeninin amerikancı anti-komünist şahsiyetsizlerinin ve medya patronlarının ve finans kurumlarının eline abartılmış sayılarla ve uydurulmuş iddialarla bolca malzeme sağlamış olduğudur. Sovyet arşivleri dünyaya açıldığında gulag kamplarındaki ölü ve esir sayısını milyonlarla açıklayanların binli rakamları görünce(ki bunların yarıdan çoğu karşı-devrimci askerler) ortada göt gibi kaldıklarını da gördük. Özün kısası liberalizme çalışan amerikancı ve avrupa birlikçi nice yandan yemiş " gominik "in anti-komünizm teorisidir. Ve o dillerinden düşürmedikleri Lev Troçki 'de bizim tatlı su balığı konumundaki liberal solların bildiği gibi hümanist bir adam da değildir ; kronştad'da komuta ettiği ordusu ile sayısız insan katletmiştir. *
  3 ... nekrofili
 10. 10.
  büyük devrimci sultan galiyev'in teorik olarak büyük açıklarını ortaya serdiği ideolojidir. Benim anlamadığım iş ise bu ülkede Troçkist, Stalinistler cirit atmaktayken Galiyevistler onlara göre çok düşük sayıdadır. Kanımca Türk, müslüman ve milli komunist olmasından kaynaklanmaktadır bu.
  3 -2 ... selim pusat