1. 1.
  Yorum.
  Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma,yorumlama,yorumlama bilimi.
  Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.
  ... italiano
 2. 2.
  tefsir eden kisiyede mufessir denir.
  2 ... jeam
 3. 3.
  islami bir terim olan Tefsir, arapça sözlükte bir şeyi iyice açıklamak, keşfetmek anlamına gelen "el-Fesr" masdarından tef'il babında bir kelimedir ve dolayısıyla yorumlamak, açıklamak manalarına gelir, çoğulu Tefasir'dir.

  islami Istılâhta, beşerî kabiliyet ve kapasite nispetinde, Allah'ın muradına delâlet etmesi yönünden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini inceleyen bir ilimdir.

  Kur'an-ı Kerim'in kendisi tefsire muhtaç değildir. Ancak her insanın akıl ve ilim seviyesi bir olmadığından tefsire ihtiyaç duyulmuştur. Yoksa yeterli ilmi seviyesi olan kişi Kur'an-ı Kerim'i anlar ve hayatına tatbik edebilir.
  2 -2 ... jiletnaciye
 4. 4.
  muhakkak niyet edilip okunacaksa benim tavsiyem safvetüt tefasir (tefsirlerin özü) olacaktır.
  -1 ... inkisaf
 5. 5.
  kuran - ı kerim in mufessir tarafından açıklanıp, yorumlanmasına denir.
  2 ... fuckingwashing
 6. 6.
  (bkz: risale-i nur)

  kur'an tefsiri.
  1 -4 ... en zayif halka
 7. 7.
  asıl anlamı kuran yorumlama gibi gözükse de aslında kıvırmadır. bazı müminler ve alimler allah'ın gönderdiği ayetleri değiştirmektedir. burdaki asıl amaç çelişkili, bilimdışı ayetlerin insanların anlamasını zorlaştırmaktır ve sorgulamalarını engellemektir. bu da kuran'ın ve islamın en büyük çelişkilerindendir. çünkü ayetler net hüküm verir, değiştirilemez yorumlanamaz. islam alimi denen şarlatanlar ise bunları kitaplarına uydurular, daha küçük şarlatanlar goygoyculuğunu yaparlar milyarlarca saf ise buna inanır.
  -4 ... kompetan
 8. 8.
  bazı ayetler herkesin anlayamayacağı kapalılıkta, o dönem için insanların bilgisinin yetmeyeceği veya birden fazla manaya gelecek şekilde olabilir. tefsir'de hadislerden ve o dönem şartları göz önüne alınarak yapılır. bir takım ateistlerde buradan malzeme çıkarmak için ayetler değiştiriliyor diye saçmalar. oysa ayet orada git bak yorumla sen bilirsin.
  2 -1 ... turkuaz54
 9. 9.
  peygamberimiz pek fazla tefsir yapmamıştır. sebebi, tefekkürü basit olan ilk müslümanların ayetin umumi manasını anlayıp, fakat onda olan dakik meseleleri anlamaya ihtiyaçları olmaması idi.
  2 ... erecte
 10. 10.
  kurtubi tefsir'i ve safvetü't tefasir gibi önemli kitapların içinde yer aldığı bir ilahiyat dalı.
  ... selanik muaciri