1. .
  orta çağ'da yahudi tacirlere verilen isimlerden biri;

  farsça'daki rha dan) * kelimesinden türetilmiş olduğu düşünülüyor;

  bu tacirler özellikle onuncu yüzyıldan itibaren bağdat'ta ve 969'dan sonra fatımi idaresindeki mısır ve kahire'de, genelde ise islam dünyasındaki ticaret ve finans hayatı içinde çok önemli roller oynadı;

  geçmişleri, ticaretin öncüleri fenikelilere kadar giden, arapların da dahil olduğu sami topluluğundanolan, 650 - 1000 yılları arasında, özellikle abbasiler dönemindeki büyük aydınlanma atılımında bir kaç dil bilmeleri nedeniyle islam dünyasına büyük destek veren, çeviri hamlesinde, bizans tarafından tarihin karanlığına gömülmüş pagan dönemin eski yunan metinlerini arapça'ya çevirme işinde önde giden *, bir judo - islam devleti olan endülüs'te bu kez ibni rüşd'ün metinlerinin çevrilmesinde aktif olan, osmanlı'nın da ticaret ve kültür hayatında önemli görevler üstlenmiş yahudilerin, dikkatle bakıldığında islam medeniyetinin ve batı medeniyetinin harcında önemli payı bulunduğu görülür;

  günümüzde amerikanın zorba politikalarına ve israil'in bugünkü yönetimlerinin amerika'ya sırtını dayamış olmasının küstahlıklarına bakarak, tarihteki bu kültür ortaklıklarını ve yahudilerin ilerlemeye katkılarını görmezden gelmek, hatta her taşın altında yahudi aramak anti-semitizme giden yolların iyi niyetli taşları olarak görülebilir;

  bir kaç radikal islamcının ya da radikal solcunun cahil sloganlarına bu kadar kolay teslim olup, her adımda yahudilere, israil'e sövüp saymak kolaycılığına kapılanlara rhadanite tacirlerini anımsatmak gerekir; çünkü onlar rotasını bilen kişiler olarak dünyanın neresinde ne var, neresine ne satılır konusunu en iyi bilenler olmuşlardır; ancak unutmayalım ki onların bu konumu kendilerinin "suç"u değildir ve genetik bir özellik de olamaz; eğer varsa sorumluluk, zamanında onları kendi topraklarından sürüp atanlardadır; onlar o günden sonra tarihin en büyük göçmenleri olarak dünyaya dağılmışlar ve bunun bedeli olan fazla dil, ek bilgi, yabancılık hissi ve ayrımcılık denen illetin kırk bin çeşidi ile tanışmışlardır.

  (bkz: tacir)
  ... nuhungemisi