bugün

bilginin üzerine ilave edilen, açıklama mahiyetindeki bilgi.