bugün

Çok tanrılı dinden olan kişi.
(bkz: paganini)
Çok değişik inançlara sahip olabilen, çok sayıda, çeşitli tanrılara tapan, tam olarak bir din olmayan fakat dinlerin bir üst kavramı olarak nitelendirilebilecek, onları kapsayan bir küme sayılabilecek paganizmi takip eden kişi.

(bkz: müşrik)
(bkz: paganizm)
Aynı zamanda * başarısız bir yerli black metal grubu.
Pagan terimi Latince'de "köyde yaşayan, köylü" anlamina gelen paganus kelimesinden gelir.Ayni zaman Roman ordusu bu kelimeyi "halk" anlamında da kullanmıştır.Pagan, bunlardan farklı günümüzde doğa temelli dinlerin mensuplarına verilen addır.
(bkz: paganizm)
"ah o gemide bende olsaydım açık denizlere yol alsaydım" gibi şarkıların söylendiği viking diyarlarında yaşayan insanlara inançlarından dolayı verilen ad ... bu tarzda yaşayanların doğa olaylarına hayranlıklarından dolayı aynı zamanda inanç olarakta görülür hatta bu yüzden orta asya türkleri bile pagandırlar...
köylü kırlı, uygarlaşmamış.
ultima online adı altındaki serverlardan birinin adıdır. su an populer olan serverlardandır.
vikinglerin dinine mensup kişi.doğa güçleri ve bunları yöneten tanrıların oluşturduğu din.
tapınacak birşey bulamayınca, doğa ve gizil güçleri kendilerine tanrı edinen, daha çok sihir ve büyüye dayanan inançları olan kişilere verilen isim ve sahip oldukları öğretiler.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.