1. 1.
  anksiyete, kişisel mutsuzluk ve uyumsuz davranışlarla karakterize edilen bir bozukluktur. hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ağır olanına nadir rastlanır.
  (bkz: psikoz)
  (bkz: nevroz ile psikoz arasindaki farklar)
  4 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  günlük hayatın tuzu biberi, sosyal hayatta rastladığımız bozukluklarımız.
  2 ... ast
 3. 3.
  Genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla beliren,kişiliğin ve uyumun bütününü etkilemeyen,ruhsal kaynaklı sinir hastalığı,sinirce.
  1 ... italiano
 4. 4.
  insanın doğduğu andan itibaren yaşadığı bazı çatışmaların ilerleyen dönemlerde, birbirinden farklı çok değişik şekillerde ortaya çıkardığı sıkıntı durumudur. örneğin anksiyete bozukluğu bunlardan biridir. bununla birlikte, vücudun çeşitli yerlerinde, nevrotik ağrıların oluşması da sözkonusudur.
  nedenleri, sadece psikoloji alanında değil, özellikle felsefe gibi pek çok alanda da çok tartışılmıştır.
  örneğin martin haidegger bu bunalımın, her şeyin varlık nedenini yorumlayabilen insanın, kendi varlık nedenini yorumlamada düştüğü çıkmazdan kaynaklandığını söyler.
  tabi bu kadar derinlere dalmayıp, direk psikoloji alanaındaki tartışmalardan örnek verirsek:
  sigmond freud bunun, kişinin çocukluk dönemindeki eşeysel gelişimi sürecinde karşılaştığı, özellikle ensest çatışmalardan kaynaklandığını söyler.
  carl gustav jung ise, freud dan ayrılarak, bu durumun sadece çocukluk dönemine ve eşeyselliğe indirgenemeyeceğini; hayatın her zaman diliminde karşılaşılan, eşeysel veya değil, çok geniş arketipleri olan, pek çok çatışmadan kaynaklandığı görüşündedir. jung a göre içedönük veya dışadönük kişiliklerin, bir tür karşıtların çarpışması etkisinin bir sonucudur.
  4 ... suzergecer
 5. 5.
  Nevrozlar; sinir sisteminin fonksiyonel bozukluğu sonucunda ortaya çıkan, çeşitli nörolojik ve psişik belirtilerle, bu çerçevede, emosyonel labilite, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, somatik şikayetler ve başka bunun gibi patolojik durumlarla ortaya çıkan hastalıklardır. "Nevroz" terimini ilk defa 1776 yılında Hollandalı hekim U. Gullen tarafından önerilmiştir. XIX. asrın sonlarına kadar bazı somatik, nörolojik, ruhsal ve diğer hastalıklar nevrozlar gibi kabul edilirdi. F. Pinel körlüğü, sağırlığı, bağırsak tıkanıklığını, tetanus hastalığınıda nevroz olduğunu düşünüyordu. M. Romberg ise hatta felçleri, beyin sifilizini, periferik sinir sisteminin hastalıklarını nevrozlar gibi takdim etmeye gayret göstermişlerdir. XIX. asrın sonuna doğru patoloji anatomiyanın, histolojinin gelişmesi ile ilgili olarak nevroz konusuna yaklaşım değişmeye başladı ve onun MSS'de hiçbir değişiklik oluşturmayan, sırf fonksiyonal bir hastalık olduğu tesbit edildi. 1911 yılında P. Janet nevrozların oluşmasında psikogenlerin rolünü tesbit ederek gösterdi ki, basit reaksiyonlar (psikonörolojik belirtiler) daha karmaşık reaksiyonların (yüksek sinir faaliyetinin) uyuşmazlığı, daha doğrusu, onların dengesinin bozulması sonucunda meydana gelmektedir. Bu düşünceleri savunan P. Duboya (1912) "nevroz" terimini "psikonevroz" terimi ile değiştirmeyi önerdi.

  Nevrozların çağdaş tasnifatı hâlâ da tartışmalıdır. Bazı bilim adamlarının fikrine göre nevrozların klasik üç tipi:
  1. Nevrosteniya Obsessif Durumlar Nevrozu
  2. Histeri ve onunla birlikte diğer nevrozlar
  3. Nevrotik Durumlar,
  mevcuttur.
  Bunlara hipokondriyazis, depressif nevroz, fobi nevrozu, vejetanevroz v.s. de dahil edilebilir.
  1 ... brian warner
 6. 6.
  Nevrozlu kişi;kendi tokatına yanağını uzatan kişidir.*
  3 ... geniusdr
 7. 7.
  kaygı düzeyi yüksek, gerçekle bağlantısı kopmayan, insanlarla ilişkilerde çatışmalarla ortaya çıkan ruhsal rahatsızlık halidir.
  4 ... unique270
 8. 8.
  sürekli bir huzursuzluk duygusu eşliğinde bedensel ve toplumsal işlevlerde aksamalara yol açan ruhsal bozukluklardır.
  kişilğin tümünü etkilememekle beraber genelde bir mutsuzluk, doyumsuzluk ve kaygı başlıca belirtisidir.
  4 ... fifi
 9. 9.
  çağımızın nevrotik kişiliği adlı kitabında karen honey iyi anlatmış konuyu. metropol yaşamında nevrotik durumlar kaçınılmaz. rahatlama ve çıkış, kaçış yolları bulmak lazım. nefes almak lazım yani.
  4 ... mediumbashar
 10. 10.
  geçmi$te ya$anılan travmalardan, olaylardan kurtulamama..
  gerçek benlik ve ideal benlik arasında bulunan çatı$madan doğduğu karen horney tarafından da söylenmi$tir.
  4 ... h4pp3n