1. 1.
  recaizeda mahmut ekremle büyük bir ayar verme yarısına girmiş olan muallim.*
  1 ... imitasyon
 2. 2.
  (bkz: recaizade mahmut ekrem)
  ... imitasyon
 3. 3.
  türk şair, yazar. asıl adı ömer'dir. naci mahlasıdır. 1883'ten sonra yaşamını istanbul'da gazetecilik ve öğretmenlikle sürdürdü. damatı olduğu ahmet mithat efendi'nin gazetesinde yenilikçi tanzimat dönemi şiir anlayışına karşı çıkan bir hareketi desteklemeye koyuldu. recaizade mahmut ekrem'in temsil ettiği yeni şiir anlayışının karşısında yer aldı. bu tutumu yeniliğe kapalı olmayan ahmet mithat efendi tarafından hoş görülmedi ve gazeteden uzaklaştırıldı. galatasaray lisesi'nde birlikte ders verdiği recaizade mahmut ekrem ile eski ve yeni edebiyat anlayışının bu iki temsilcisi, şiddetli bir edebiyat tartışmasında karşı karşıya geldi.
  3 ... vernon sullivan
 4. 4.
  adına ortaköy'de cadde bulunan şair.
  ... krmyrdsn
 5. 5.
  tanzimatın 2.dönemi ve serveti fünunda etkinlik gösteren bir yazar-şairdir.
  2 ... kirimli
 6. 6.
  eserlerinden bazıları:
  ateşpare, şerare,sümbüle, füruzan: şiir
  demdeme: eleştri
  ömer in çocukluğu: anı
  2 ... dalga ve golge
 7. 7.
  Lügat-i Naci isminde, 1891 de hazırlanmaya başlanılan ve Müstecabizade ismet'in tamamladığı bir sözlüğü vardır. bu sözlük acayip ünlüdür. bâb ı âli'de en çok tercih edilen sözlüktür ayrıca.
  2 ... ehl i dil
 8. 8.
  göz için kafiyeyi savunan yazardır. recaizade mahmut ekrem ise kulak için kafiyeyi savunmaktadır. bu görüş ayrılığı iki yazar arasında tartışmaya yol açmıştır. recaizade mahmut ekrem bu tartışmadan galip olarak çıkmıştır.
  1 ... parazittin
 9. 9.
  edebiyatımızda köyden bahseden ilk şiir, köylü kızların şarkısı'nı yazmıştır.
  2 ... finally free
 10. 10.
  (bkz: abes muktebes)
  ... citizen erased