1. .
  (d. 13 Mayıs 1717 ö. 29 Kasım 1780) Habsburg hanedanının devleti bizzat yöneten tek imparatoriçesidir.

  Maria Theresia (Avusturya) (1816-1867), Maria Theresia (ispanya) veya Maria Theresia (Avusturya) (1845-1927) ile karıştırılmamalıdır.

  1740 yılından ölümüne kadar geçen süre içinde Macaristan ve Bohemya Kraliçesi ve Avusturya Arşidüşesi idi. Ayrıca kocası I. Franz Kutsal Roma imparatoru seçildikten sonra Kutsal Roma imparatoriçesi olarak da kabul edildi. Maria Theresia zamanında dünyanın en güçlü kadınlarından biriydi. Kutsal Roma imparatoru II. Leopold un ve Fransız ihtilali nde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie Antoinettein annesiydi.

  Maria Theresa finansal ve eğitimsel reformları başlatmaya yardım ediyordu, ticareti ilerletiyor ve tarımı geliştiriyordu. Orduyu yeniden düzenliyordu. Bunların hepsi Avusturya kaynaklarını güçlendiriyordu. Prusya Krallığı ile çatışmaya devam ediyor ve Yedi Yıl Savaşları nı ve daha sonra Baverya Ardılık Savaşını yönetiyordu. Daha sonra kocası I. Franz ın ölümünden sonra zengin dul kraliçe oldu ve oğlu II. Joseph 1765 yılında imparatorluğa ulaştı.

  Maria Theresa Josephin çok hareketlerini eleştiriyordu fakat Polonyanın ilk bölünmesine mutabıktı (1772). 18. yüzyıl Avrupa güç siyasetinde bir anahtar şahsiyet, Maria Theresa Habsburg monarşisine birlik getirdi ve en yetenekli hükümdarlardan biri olaarak kabul edildi. içlerinde Marie Antoinette ve II. Leopold'un da olduğu 16 çocuk sahibiydi. *
  1 ... aufwiedersehen
 2. .
  http://upload.wikimedia.o...a/Andreas_Moeller_001.jpg
  1 ... aufwiedersehen