bugün

entry'ler (605)

hülya avşar ibrahim tatlıses aşkı

işe yaramış bir zamanların ünlü reklam aşkıdır.ibo hülya için mavi mavi şarkısını yazmış,filmini çekmiş ve bugünlerin mahsun kraliçesinin * şöhret yolunda hızlanmasını sağlamıştır.

(bkz: hülya avşar tanju çolak aşkı)

ardışık sayılar

Bir, iki, üç gibi birbiri ardınca gelen sayıları tanımlayan terim. **

ardisik

Birbiri ardından gelen, mütevali. **

oda

Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik.

ayakkabıyla girilebilen evler

türkiye'de insanların **ve belediye sayesinde sokakların pisliğinden,özellikle evde ibadet eden birileri varsa bulunması imkansız olan evlerdir.

sokakların her sabah arap sabunuyla yıkandığı,yerleri kirletmenin cezasının gerçekten caydırıcı miktarlarda olduğu ve uygar insanların yaşadığı yerlerde ise çok sık rastlanabilecek evlerdir bunlar.

başlıkları alt alta okumak

· entrylerimi alir giderim
· agzindan inci sacmak

hepobur

beslenme şekline göre, diyetinde hem bitkisel hemde hayvansal besinler bulunan canlılara verilen isimdir.

palyaço balığı

Omnivor olarak beslenen,resiflerde yaşayan,vücutlarında iki tane beyaz bant bulunan balıktır.

nemo karakteri ile hayatımıza girmiştir.

benzinlikte sigara icen pompaci

aleni canlı bombadır.

boy vermek

denizin dibinde yosunların arasında yengeç yada deniz kestanesi olmadığı sürece yapılabilecek eylemdir.

seni cok seviyoz hocam

(bkz: öğrenciye güvenilmez)

jetskiyle vapurdakilere sov yapan amca

jetski nin türkiye'de bilinmediği zamanlardan beri aynı sovu soğuk sıcak demeden tekrarlayan amca.* * *

kazgangap

Aytmatov'un çok tanınan eserlerinden biri olan Gün Olur Asra Bedel, diğer adıyla Gün Uzar Yüzyıl Oluradlı eserinde ,Uçsuz bucaksız bozkırların kuş uçmaz kervan geçmez köşelerinin birinde, belki ayda bir trenin geçtiği istasyonda görevli iki arkadaştan biridir. diğeri Yedigey'dir. *

21 mayis 2006 les

zamanla,muhakeme gücünün yarışacağı sınavdır.sorular üzerinde vakit kaybedilmemeli ve her sorunun aslında çok kolay,önemli olanın püf noktayı yakalayıp doğru yorumlamak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

unesco dünya miras listesi

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCOnun 17 Ekim 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Pariste toplanan 16. Genel Konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kabul edilmiştir.

2000 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde Dünya Miras Listesine kayıtlı 690 kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 530 tanesi kültürel/arkeolojik sit, 137 tanesi doğal sittir. 23 tanesi ise karma (kültürel/doğal) sittir. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. * *

kaşgarlı mahmut

ilk Türkdil bilgini. Hayâtı hakkında bilinenler pek azdır. Ortaya koyduğu eserleri ile Türk diline büyük hizmet etmiştir. On birinci yüzyılda Karahanlılar Devletinde yetişmiştir. Keşf-üz-Zünûn'da adı Mahmûd bin Hüseyin bin Muhammed olarak geçmektedir. Meşhur eseri Dîvânü Lügati't-Türk'tür. Kaşgarlı Mahmûd, nesepçe yüksek bir âileye mensuptur. Kendi rivâyetine göre babasıBarsaganlı bir beydir. Dîvân'ını Halîfe Ebü'l-Kâsım Abdullah bin Muhammedü'l-Muktedi bi-Emrillah'a 1072 yılında sunmuştur. 1071-1077 târihleri arasında Bağdat'ta bulunmuş, Türk dil ve kültürünün Arap dünyâsına tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. Buradan hareketle Kaşgarlı Mahmûd'un 1025 yıllarında doğup, 1090 yıllarında öldüğünü ve 11. yüzyılın ilk üç çeyreğini yaşadığı sanılmaktadır.

kaynak:http://www.dallog.com/tdsa1/kasgarlimahmud.htm

hiper enflasyon

Cagan'a göre aylık enflasyon oranı % 50 ve yukarısı olması halinde tanımlanan durumdur. Sebepleri ise; karşılıksız para basımı, savaş ihtilal ve sivil savaşlar, zayıf hükümetler, ve bütçe üzerindeki dışsal şoklar olarak ortaya konmuştur. Buradaki en önemli husus para arzındaki sürekli genişlemedir.

dünyada yaşanan ünlü hiper enflasyonlar ; Altın standardında enflasyon, Avusturya hiper enflasyonu, Macaristan hiper enflasyonu, Polonya hiper enflasyonu, Alman hiper enflasyonudur. **
*

ey güzel kırım

1944 sürgünü sonrası vatana geri dönüşte Kırım Tatarlarınca söylenen ve Kırım hasretini en iyi dile getiren şarkıdır.

Aluşta'dan esken yeller yüzüme urdu,
Balalıqtan ösken evge közyaşım tüştü.
Men bu yerde yaşalmadım,
Yaşlığıma toyalmadım,
Vetanıma asret boldım
Ey güzel kırım

Keze keze toyalmadım er yerlerge köralmadım
Vetanıma asret boldım
Ey güzel kırım

Bahçalarnın meyvalarnın balnen şerbet
Suvlarını içe içe toyalmadım men
Yeşil dağlar küldü mağa
Qaytıp keldi Tatar sana
Qucağını aç sen mağa
Ey güzel kırım

Men bu yerde yaşalmadım,
Yaşlığıma toyalmadım,
Vetanıma asret boldım
Ey güzel kırım *

başlıkları alt alta okumak

pesin fiyatina taksitle
ihale

bebek dili

bebeklarin kullandığı ve genellikle sadece anneleri tarafından anlaşılabilen,çeşitli ağlama, gülme ve ses çıkarma tipleri içeren tamamen her bebeğin kendisine has özel bir dildir.