bugün

Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil,ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk,kabile.Boy.
(bkz: klu klux klan)
taksimde hoş bir nargile cafe.. gothic ve rocker insanların takıldığı içeri girdiğinde sana atılan bakışlardan farkedersin.. 3 kat dik bir merdivenin sonucunda ulaşılır.. nargilesi güzeldir ama siparişi almaya gelen tipler işine yaraması gereken zamanda ortadan kaybolur.. 18 yaş sınırı olmadığı için içki yoktur..
(bkz: tavsiye edilir)
(bkz: hafif mekan)
bir yayınevi.
(bkz: klan cafe)
klan, kafe ve bar olarak faaliyet veren kafe tarafında içki ve yaş sınırı yokken bar tarafında 18 yaş sınırı olan * hoş müzikler çalan ve fiyatları çok ucuz olan taksimde bir mekan. bar tarafındaki kapıdaki yazıya hasta olduğum mekan. aynen şole yazıyo ama büyük küçük harf problemi var ben ayrı yazım siz birleşik okuyun. açı klan..
birbirleriyle kan bağı içinde olan bireylerden oluşmuş topluluklara verilen ad; ilkçağ insanları, çok zor olan yaşam koşullarına karşı koyabilmek için birlikte yaşamanın gereğini anlamış ve bir totemle simgelenen, aynı atadan geldiklerine inanan büyük topluluklar biçiminde yaşamışlardır. klanların en önemli özelliği, üyelerinin kendi aralarında evlenmemeleriydi.

klanlarda soyun kökeni anaya ya da babaya dayandırılırdı. kimi özelliklerle kabile ya da aşiret'ten farklılaşırlar.

(bkz: anaerkil)
(bkz: babaerkil)
anaerkil bir birim olarak ortaya çıkmıştır. birbirinden uzakta olan oymakların birleşmesi ile oluşur. oymak geleneklerini taşır yani oymaklar gibi çiftleşilecek çiftler klan dışından aranır.

burada oymak ile klan arasındaki fark; oymağın yaşamını başka oymaklara bağlı olarak geçirmemesi, bağımsız olmasıdır. oysa klan daha büyük bir birliği yani fratri ve tribüyü oluşturan bağlantıladan birisidir.
ilk insan örgütlenişinin oluşumuna sahip çevre.. klan, yüksek bir varlığın kutsal koruyuculuğu altında olduğuna inanır. bu varlık insanların ve malların mutlak efendisidir. genellikle bir hayvanda sembolleşen bu varlık, tanrısal gücünden ötürü klanın alameti, totemi şekline dönüşür. bu totem bütün yaşam kaynaklarını elinde bulundurur, iste diği gibi kullanır. kalnlar arasında çıkan savaşlarda önceleri savaşta alınan tutsaklar öldürülürdü.zamanla değişti ve tutsakların emeği klanın hizmetine verildi.bu durumda klan zenginleşti, bazı klanlar da aynı nedenden ortadan kalktılar. klanı uzun süre ihtiyarlar kurulu yönetti.otorite yaygın ve dağınıktı. zamanla otorite klanın alameti taşıyan insanda toplandı. bu gelişme totemi bir tanrı ve bu insanı da şef yapıldı..*
(bkz: klan açmayın klan)
(bkz: gitmez areste)
ayni toteme bagli, aralarinda evlenilmeyen ama mal ortakligi bulunan, aileden daha genis topluluk.
bulvarda açılan yeni bir mekan.hangi bulvar mı?*
fsm'de bikaç ay önce açılan hoş mekandır ayrıca göründüğü kadar pahalıda değildir.
ortaçağda geçen tarayıcı oyunu.
33'lük efes'in 3, 50'liğin 5 lira olduğu hoş mekan. apaçilerin basmasından korkuluyor.
kendilerine tarihsel dayanak bulmak isteyen marksistlerin sözüm ona komünizmin insan fıtratına aykırı olduğu gerçeğine red etmek maksadıyla komün bir yaşamın sürüldüğünü iddia ettikleri insanlığın ilk evresindeki topluluklardır.

(bkz: şirinler komünisttir)
bursa piyasasının rağbet gösterdiği arabasını park valeye verip bu gece kim kime verecek imajıyla içeri girdiği ve işi pişirip gittiği yerdir.
Fransızca ve ingilizce clan kelimesinden yani "aşiret" sözcüğünden alıntı olan kelime.