bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  karakter.
  ... titrek
 2. 2.
  irlanda Cumhuriyet Ordusu.
  3 ... trda
 3. 3.
  latince: öfke
  2 ... muru4xi
 4. 4.
  siyasi kanadı seen fein olan özgürlük savaşçıları...
  2 ... sipermanevra
 5. 5.
  bağımsızlık mücadelesiveren her örgüt gibi emperyalistler ve yardakçılarınca terörist yaftası yapıştırılmış örgüt
  9 -4 ... ozgun
 6. 6.
  silahlı eylemlerini ülkelerinde bırakmış amacına siyasetle devam eden ve de ülkemizde de faliyet
  gösteren pkk ile el ele vermiş şerefsiz örgüt.
  3 -7 ... markasiz
 7. 7.
  1919 da kurulan silahlı mücadele yanlısı irlanda cumhuriyetçi ulusçu örgütü.
  2 ... toromanx
 8. 8.
  Bazı iddialara göre Sultan ikinci Abdülhamid Hân'ın ingilizlere, Osmanlı topraklarında yürüttükleri istihbarat faaliyetlerine karşılık hediyesi olan ve hakikaten kuzey irlanda'daki irlandalı katolik işçilerin karşılaştıkları ayrımcılıkların ve katolik halkın ingiliz kralına olan muhalefetinin hareketlendirilmesiyle ortaya çıkan örgüt. 1920'li ve 30'lu yıllarda dönemin siyâsî modasının etkisinde kalarak ve işçi haklarını savunmak şeklinde bir ilkeye sahip olması sebebiyle stalinist takılmış, sonra bu özelliği zaman içinde sulanmış ve üyeleri ilk ilham aldıkları açılımlarına geri dönmüşlerdir. devamlılığını ve siyâsî gücünü teorik altyapısının kuvvetli oluşundan değil katolik irlandalıların ingiliz düşmanlığından almaktadır anlayabildiğim kadarıyla. hatta teorik olarak oldukça zayıf ve değişik etkilere açıktır. kısacası bu örgüt için esas olan ingiltere ile mücadeledir. bunu yaparken değişik argümanlar kullanır, değişik fikirlerden etkilenirler. bu açıdan da gerçekten kökünü halktan almış olduğu açık bir örgüttür. ingiltere'ye verilmiş bir ceza oldukları için severim kendilerini.
  10 ... çakan adam
 9. 9.
  ülkeleri işgal edildiği için direnen, sonra da ayrılıkçı denilen ülkenin kurtuluş ordusu.
  7 ... a la folie
 10. 10.
  --spoiler--
  Avrupa 'Hukuk Devleti'nde
  Devrimcilere Karşı Çetelerle işbirliği

  Ülkemizde faşist rejimin devrimci, yurtsever mücadeleye karşı mafyayla, faşist çetelerle işbirliği yapmalarının, buna karşılık onların suçlarına gözyummalarının sayısız örneği mevcuttur. Örneğin; Susurluk örgütlenmesinin bir ayağını da bu tür ilişkiler oluşturmaktadır.
  Sayfalarımızda da okuyacağınız gibi, sadece ülkemizde değil, devrimci mücadelenin olduğu bütün sömürge, yeni-sömürge faşist rejimlerde aynı hukuksuzluk vardır.
  Peki, burjuva demokrasilerinde, "hukuk devleti"nin geçerli olduğu idda edilen Avrupa'da bu işler farklı mı şekilleniyor? Devletler, kendi yasaları içinde kalarak mı devrimcilerle mücadele ediyorlar? Tüm NATO üyesi ülkelerde oluşturulan kontrgerilla örgütlenmeleri, bu sorunun cevabını da vermektedir. Faşist çete ve mafya ilişkilerinde ise, örnekleri çok fazla deşifre olmasa da, devrimci yükselişe bağlı olarak kolkola girdikleri bilinmektedir.
  işte bunun somut bir örneği ingiltere'de ortaya çıktı.

  IRA'ya Karşı Katillerle
  Polisin işbirliği

  Kuzey irlanda'da geçen hafta yayınlanan resmi bir raporda, polisin IRA'ya karşı, çok sayıda cinayet suçu bulunan bir çete ile işbirliği yaptığı belgelendi.
  Raporda, "ingiltere yanlısı paramiliter Ulster Gönüllüler Gücü üyelerinin polisçe korundukları" vurgulanırken, polise muhbirlik yapan Protestan çetenin üyelerinin 1990'lı yıllarda 10'dan fazla cinayet işledikleri belirtildi.
  Rapor açıkça şöyle diyor: "cinayetleri işleyenler cezadan muaf tutulacaklarından da eminlerdi."
  Türkiye'de kendini "devletin yardımcı gücü" olarak nitelendiren ve sadece devrimcileri, demokratları katletmekle yetinmeyip, aynı zamanda düzenin yasalarınca da "suç" sayılan uyuşturucu, mafyacılık gibi işleri yapan faşist örgütlenmelerin durumuna ne kadar benziyor değil mi?!!!
  Kuşkusuz bu sadece ortaya çıkan bir örnek. Krallıktan burjuva devletine; ingiliz emperyalizmi irlanda'yı işgal ettiği andan itibaren bu tür hukuk dışı yöntemlerle savaşıyor bağımsızlık isteyenlere karşı. Özellikle 1970'li yıllar faşist çetelerin, gayri-meşru devlet örgütlenmelerinin sayısız kontra saldırısın'n gerçekleştiği süreçtir.
  "Hukuk devleti" söyleminin altının boş olduğunu sadece bu "kirli, hukuk dışı" işbirliği göstermiyor.

  Cinayetleri
  Cezasız Kalacak

  Rapor üzerine değerlendirmede bulunan savcılar, rapordaki bulgularla ilgili olarak kimseyi resmen suçlamamayı kararlaştırarak, IRA'nın silahlı mücadelesi dönüminde devletin işlediği suçları örtbas etme kararı aldıkların' ilan ettiler. Gerekçe ise, son derece "hukuki"; çünkü kanıtlar yokedilmiş! Peki kim yoketmiş, sadece o çete mi; bunun da cevabını veriyor rapor.
  Çarpıcı olan şu ki, "tarihte olan bir olay" diye değerlendirilen bu politika, bugün de sürmektedir; katilleri cezasız bırakmak bunun kanıtı.
  Ülkenin başbakanı da aynı şekilde "geçmiş tarih, unutalım" havasında. Gerçekleri inkar edemeyen Başbakan Tony Blair, "aktarılan işbirliği kesinlikle yanlış ve benzer olayların asla tekrarlanmaması gerekir" demekle yetiniyor. IRA'nın tabanını oluşturan katolikler raporu, hükümetin "kirli bir savaş yürüttüğünün" kanıtı olarak değerlendirirken, evlatları bu çetelerce katledilen ana ve babalar "adalet" isteğini haykırıyorlar.

  ABD ve Kolombiya Devletinin
  Kullandığı Faşist Paramiliter
  Lider, Cinayetleri itiraf Etti

  Kolombiya'da yıllarca FARC gerillalarına, aydınlara, köylü liderlerine yönelik cinayetler, kaçırıp kaybetmeler gerçekleştiren Kolombiya Birleşik Savunma (AUC) adlı faşist örgüt lideri Salvatore Mancuso, işledikleri cinayetlerin bir bölümünü itiraf etti.
  Cezaevinde bulunan eski paramiliter lideri Salvatore Mancuso, savcıya yazdığı itiraf mektubunda, 336 cinayet emri verdiğini, 87 cinayete de bizzat katıldığını belirtti.
  Kontracı faşist liderin itiraflarındaki daha çarpıcı olan bölümler ise; 2002'den bu yana demokrat yerel yöneticilere, sendikacılara, insan hakları örgütleri üyelerine yönelik çok sayıda katliam düzenlediğini ve birçok askerin de bu suçları işlemesine yardım ettiğini söylemesi oldu. Örgütünün "orduyla birlikte çalıştığını, bunun yanı sıra polis, savcılık ve gizli servislerin bazı üyelerinden de öldürülecek isimler hakkında bilgi alındığını" açıkça belirtti.
  Amerikan emperyalizmi ve Kolombiya faşist devleti tarafından desteklendikleri artık aleni hale gelen paramiliterlerle, geçtiğimiz yıl "anlaşma" yapılarak silah bıraktırılmıştı. Resmi düzeyde 31 bin paramiliter silah bırakırken, yönetici durumunda olan, katliam yaptıkları belgelenen kontra elemanları için de özel bir yasa çıkarılarak, en fazla 8 yıl hapisle cezalandırılmaları sağlanmıştı.
  Kokain ticareti başta olmak üzere her türlü kirli işin içinde de yeralan paramiliter gruplar, FARC başta olmak üzere devrimci grupların gerilla savaşının hız kazanmasının ardından, toprak sahipleri tarafından 20 yıl önce oluşturulmuştu.
  --spoiler--
  3 -2 ... lock