1. 1.
  Afro-Asyatik dillere bağlı,Kuzey Batı Sami(Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan ibranice;6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.22 harflik ibrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır.Genelde israil ve ABD'de konuşulur.Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino,Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

  Eski Ahid de denilen Tanah ve 3300 yıl önce Hz.Musa zamanında kaleme alındığı düşünülen Torah Kutsal Kitap ibranice'si ile yazılmıştır.Yahudiler bu sebeple ibranice'ye Laşon HaKodeş(Kutsal dil) de derler.
  Tarihçiler,Kudüs'ün Babilliler tarafından M.Ö. 607 yılında talan edilmesinden sonra,günlük ibranice'nin yerine zamanın Lingua Franca'sı olan,Mezopotamya'dan Mısır'a kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine semitik bir dil olan Aramice konuşmaya başlamış,bu dönemden itibaren ibranice'nin yerini yavaş yavaş Aramice almıştır.Tevrat'ın Aramice çevirileri yapılmış (Targum Onkelos) ayrıca Yahudi din adamları Babil'de ve Kudüs'de Musevi Hukuku'nu oluşturan ve Talmud'u Aramice olarak kaleme almışlardır.
  Romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle,3. yüzyılda ibranice konuşulan bir dil olmaktan çıkmış,ancak zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir.
  19. yüzyıl sonunda ibranice,modern ibranice olarak tekrar ayağa kaldırılmış ve zamanın yahudilerince Yidiş (Yiddish),Arapça,Rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya başlamıştır.Modern ibranice,1921 yılında,ingiltere yönetimindeki Filistin'de ve 1948 yılında kurulan israil Devleti'nin(Arapça ile birlikte) resmi dil olarak ilan edilmiştir.
  12 ... italiano
 2. 2.
  arapça'nın ekürisi olan dil. arapça'ya olan benzerliği, ispanyolca'nın italyanca'ya benzemesinden daha fazladır.
  6 -2 ... vodafone
 3. 3.
  ing.hebrew
  3 ... postsinaptik golge
 4. 4.
  konusanların karizmatik,tok bir ses tonuna sahip oldugu dil.ayrıca korku filmlerinin vazgeçilmez dilidir.
  2 -1 ... old times
 5. 5.
  nedense büyü -sihir dili gibi bir dil gibi gelir insana.
  2 ... dalton ana
 6. 6.
  arapça gibi her kelimenin üç asli harften oluştuğu ve yeni kelimeler türetmek için bu üç harfin belli kurallara göre çekimlendiği dildir.

  sesli harfler gösterilmez bunun yerine sözcüğün altına veya üstüne hareke benzeri işaretler konur.

  geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere sadece 3 tane zaman kipi vardır.

  arapça gibi sağdan sola yazılır. arapçadan türkçeye giren çoğu kelimeye ibranicede de rastlanır.

  dünyada araplardan sonra en kolay öğrenebilecek millet türklerdir. türkçenin yazı dilinde olmasa da konuşma dilinde kullandığı pek çok ses ibranicede de vardır. mesela elin ingilizi hırıltılı h sesini, kalın k sesini, peltek t sesini, hayatta çıkartamaz. emniyet mensuplarının öğrenmesi durumunda 20 yılda alamayacakları terfiyi çok kısa bir sürede almaları mümkündür.
  4 ... sirin baba
 7. 7.
  öğrenilmesi en zor, aynı zamanda kulağa en hoş gelen dildir zannımca.
  1 -4 ... selfless
 8. 8.
  kabbala öğretisinde kullanılan alfabenin bağlı olduğu dil.
  5 ... hece ozturk
 9. 9.
  arapçada kullanılan, nun, vav, ayın, he, kaf, şın, sad harflerininde kullanıldığı yirmi iki adet sessiz harften oluşan sami dil ailesinden bir dil. aynı zamanda bu dil ibrani halkının dünyanın değişik yerlerine yerleşmesi ve diğer kültürlerle kaynaşması neticesinde kendi arasında şivesel özelliklere ayrılmıştır. ibrani alfabesinde her harfin bir sayısal değeri vardır ve her sayı gizemli kabbala öğretisinde evrenin bir sırrına tekabül etmektedir.
  * *
  6 -1 ... hece ozturk
 10. 10.
  Sağdan sola yazılmasının dışında neden arapça ile aynı dil grubunda diye sorduğum,matbaa ve el yazısı olarak iki çeşit yazı karakterine sahip, türkiye bir elin parmağı kadar adamın hakim olabildiği dildir.
  1 -1 ... alegria