1. 1.
    Davranışın gözlenebilir, dışsal etkenlerle (uyarıcı-tepki) ilişkilerini öne çıkan davranışçı yaklaşımların tersine, davranışı güdüleyen içsel etkenleri (itkileri, amaçları, duyguları, arzuları, ihtiyaçları, vb.) öne çıkaran, başka bir deyişle davranışın 'nasılını' belirlemeye yönelik davranışçılığın tersine, 'nedenini' açıklamaya çalışan psikolojik yaklaşımların ortak adı.
    1 ... cikita muz teoremi