bugün

cengiz holding şirketinin logosu çok mu illuminati anlamadım.. (bkz: )http://www.cengizgroup.co...cengizholding.png?IsDlg=1
hmm tamam islam'a bağlamış ben ikna olup ateist oldum sizi bilmem.
acayip propaganda basan firma. goebbels gelse ellerini öper aq.
Milletini çok seven(?) holdingtir...
tipik fani dünya hırrslısı.

yaş gelmiş 60 70 . dünya buna kalsa olur.
inşaat sektörünün günah keçisi. yıllardır inşaat yapılan alanlara bu adamlar da inşaat yapmaya kalktığında nedense birden olay oluyor. yahu kaç senedir neredeydiniz? neden diğerlerine de tepki göstermediniz?
dünyanın en iyi projesini de yapsalar yaranamazlar. halbuki bu firmanın inşaat yaptığı alanlara zaten herkes inşaat yapıyor. ama bunlar tepki görüyor. tuhaf.
pek çok alanda projeleri var ama ne yapsalar insanlar karşı çıkıyor. önyargı kurbanı bir firma olduklarını düşünüyorum ben.
birçok farklı alanda yatırımları ve işleri var. inşaat da bunlardan biri. tıpkı ülkedeki diğer yüzlerce firma gibi. ama haklarında en çok yalan haber çıkan bu firma. ilginç.
Ne de olsa 2 liralık işi 6 liraya yaparak kârlarını inşaatçı olarak çoktan ceplerine koydular.
cennet koyu açıklamaları şe şekildedir:

"Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi’ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir.

Parselin bulunduğu alan, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme idaresi Başkanlığı da 2012 yılında buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. ihale sonrasında Alıcı’nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme idaresi Başkanlığı arasında Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

ihale işleminin iptali için Danıştay’da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz inşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde Şirketimize intikal etmiştir.

Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay’da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı’ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

Arazinin tapusunun Şirketimize devrinden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012’de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Arazideki derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.

Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir."
bünyesinde eti bakır ve eti alüminyum gibi büyük firmalar da vardır.
insanlar her ne kadar inşaat sektörü ile ilişkilendirmeye çalışsa da aslında pek çok alanda hizmet veren ve üretim yapan bir şirket. ülkeye sağladığı katma değer ortada.
Cengiz Holding’in Özbekistan’daki doğal gaz kombine çevrim santralleri geçtiğimiz mart ayında törenle hizmete giren firma.
Cengiz Holding, madencilik sektöründe yurt içi ve yurt dışında kazanmış olduğu
tecrübeyi kardeş ülke Azerbaycan’a taşıyor. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Cengiz, Azerbaycan’da düzenlenen törenle Qaşqaçay, Elbeydaş ve
Ağduzdağ bölgelerinde bakır ve altın madeni arama ve işletme yetkisini
Azerbaycanlı bakanlardan aldı.
cengiz enerji, eti gübre, eti bakır, eti alüminyum gibi önde gelen firmalar da bünyesinde bulunmaktadır.
yakın zamanda afad'a beş milyon dolarlık bir bağış gerçekleştirmiştir.
azerbaycan'da üç farklı bölgede maden aramalarını başlatmıştır.
yüzyılın elementi kobaltta üretimi iki katına çıkarmıştır.
ingiltere’deki tesisi ICoNiChem’de kobalt üretim kapasitesini %100 artırarak 1.800 tona çıkardı.
enerji ve madencilik alanlarında en önemli yatırım ve şirketlerden bazılarını bünyesinde barındırmakta olan holding. cengiz enerji gibi.
ayrıca eti bakır ve eti alüminyum gibi firmalar da bu şirket bünyesindedir.
enerjiden madenciliğe pek çok sektörde dünya devi firmalarla uluslararası alanlarda rekabet eden firma.
Dünya ekonomisindeki tüm belirsizliklere rağmen, yatırımlarına hız kesmeden devam eden firma.
türk sanayisi için gurur kaynağı işler yapılıyor. mardin'den yola çıkan kobalt ingiltere'ye gidiyor ve işlenip dünyaya satılıyor. bu alanda dünya liderliğine oynuyor.