bugün

Ünlü Moğol imparatoru.Tarihte hiç savaş kaybetmeyen birkaç hükümdardan biridir.Doğu'da Çin'den batıda Avrupa'nın ortalarına kadar birçok yeri fethetmiştir.Savaşlarda geliştirdiği üstün zekası halen konuşulmaktadır.Bilinen en büyük imparatorluğun sahibidir.Yaşasaydı bütün Avrupa'yı rahatlıkla fethederdi ve hatta dünyayı.
National Geographic'in bin yılın adamı seçtiği kişidir.
Dünya üzerinde yaşayan her 200 kişiden biri onun soyundandır.

(bkz: Timuçin)
(bkz: Camoka)
türk olup olmadığı tartışma konusu olan hükümdar.
Tarihte dağınık Moğol topluluğunu biraraya getirip zamanın en güçlü devletini kuran lider
(bkz: cengizhan hız)
[kat: dünya liderleri]
[kat: tarihi liderler]
[kat: türk tarihi karakterleri]
[kat: moğollar]
Belgeselini izlediğim zaman tüylerimi diken diken eden imparator. Yaşlandığını zanneden ve artık eskisi gibi savaşamayacağını zanneden bir ülke, Cengiz Han'ın elçilerinin kellesini yollar.
Cengiz han'ın öfkesinin sonucu: yakılıp yıkılmış, yağmalanmış ona yakın ülke ve şehir.

Edit: O zamanlar şehirler surlar ile çevrili olduğu için, Cengiz Han ordusuyla önce şehrin girişinde konaklar ve şehre yiyecek giriş ve çıkışını engellermiş. ve daha sonrada zaten bitmiş olan şehri tereyağından kıl çeker gibi fethedermiş.

mancınıkla hastalıklı insan fırlatması ise takdire şayandır.
fethettiği yerlerdeki en güzel kadını kendisine alırmış. ikinci karısını ilk gördüğünde onu iki hafta çadıra kapattığı söylenir.
ilk adı temurjin idi. temur= demir, jin=ci. yani tamamen türk adı. cengiz adı ise yine etimolojik olarak tengiz kelimesinden gelen bir addır. dönem moğolları çingiz derlerdi. anlamı ise bugün kullandığımız denizdir. göktürkler'den gelen şoray türkleri'nden olduğu söylenir. zaten kendisi beyaz tenli, renkli gözlü, kumral olarak anlatılır ki bu moğol değil, göktürk tipini anlatır. bir mektubunda, sanırım hunlardan sonraki en büyük devleti ben kurdum, der.

okuduğumuzda içimiz yanar, amma türk öldürmüş diye ancak eğer kendisi olmasaydı, zannımca türkistan'da bugün büyük nüfus yoğunluğu ve dolayısıyla kıtlık olurdu, insanlar birbirlerini yerlerdi. eğer türklere yaptığı kadarını çinlilere de yapsaydı eminim bugünkü çinliler kendisine minnettar kalırlardı.

büyük askeri dehasının yanında, kurultayındaki zeki türk beyleri de ona çok yardımcı olmuşlardı. özellikle türklerden seçilen beyler, deneyimleriyle cengiz'e oldukça yardımcı oldular. askerlerinin çoğu da yine türk idi.

yaşlandığı dönemdeki çin kuşatması sırasında bir çinli bilgin ona mektup yazar. cengiz de ondan uzun yaşamanın yollarını ister. iki anlaşırlar: cengiz çin kuşatmasını kaldırır, bilgin cengizin emrine girer.
bir erkek ismi
mezarı halen daha bulunamamıştır. cenaze törenine katılan askerler, cengiz han 'ın vasiyeti üzerine, imparatorun gömüldüğü yerin gizli kalması için intihar etmiş ya da öldürülmüşlerdir. gelenek olarak kişisel hazineleri ile gömüldükleri de bilindiğine göre.. sözlükten 5 uuser ortak olup define avına çıkabilir, köşeyi de dönebiliriz. var böyle bir ihtimal.
12 yaşındayken kardeşini balığını çaldığı için vuran hede.
üç oğlu vardı...
(bkz: genghis khan)
dünya tarihinin en ünlü cihangiridir. kimse onun yaptığı istilayı yapamadı ve yapmasıda mümkün değildi. 20 yıl içinde moğolistan dan başlayarak çin ortalarına ve hazar denizi ne kadar ulaşmış, heryeri yerlebir etmiştir. orduları amansızdı, süvarinin hareket kabiliyeti ise 12. yüzyıl için göz kamaştıran birtakım harp aletleri ve çin barutuyla destekleniyordu. bu istilaları kendi moğollarından çok, etrafına topladığı kıpçak türk kabileleri ve kökenlerini ve adlarını tümüyle bilinmeyen sayısız sibirya kabileleri ile beraber yapyordu. meraklıları istanbul sakıp sabancı müzesinde 8 nisana kadar devam edecek olan sergiyi gezebilirler (bkz: cengiz han ve mirasçıları)
(#1183249)
mancınıkla vebalı cesetleri kale içine atma numarası, daha sonra avrupa tarihindeki en büyük salgının başlamasına sebep olmuştur. 14. yy'da bunu kırımdaki bir ceneviz kalesine uygulayan kıpçaklar sayesinde avrupaya yayılan veba yüzünden avrupa nüfusunun 1/3 nün ölümüne yol açmıştır ki bu da yaklaşık 25 milyon civarındadır...

(bkz: büyük veba salgını)
gönderdigi elci bir yanlis anlasilma sonucu pers krali tarfindan öldürtülünce psikopata baglayip sefere cikan ve bu sekilde 1.5 milyon insan öldürdügü söylenen tarihin ilk büyük katliamcisi hede.
yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki her 5 kişiden birinin babası olan kişi.

(bkz: maşallah)
en büyük barbar.
(bkz: tschengiz khan)
yazar Manole neagoe' un kaleme aldığı bozkırın üç atlısı kitabında atila ve timur ile birlikte yer alan 1167 yılı doğumlu, Moğol kağanı ve Moğol devleti' nin kurucusu.

Cengiz' in Moğollar'ı tek bir devlet altında toplaması sonucu, eski Göktürk topraklarındaki bazı Türk boylarının Batıya doğru göçü başlamıştır.
Asyadaki dinler mücadelesinde, Cengiz'in Şaman inancından olmasına karşın, siyasal açıdan islamiyete yakınlaşmasıyla islamiyete destek sağlamıştır.
Cengiz' le birlikte Asyanın iktisadi yaşamı da değişime uğramıştır. Ülkeler arası ticaret yeni boyutlar kazanmış, sınırlar ve gümrükler ortadan kalkmıştır. Asyada tek bir devletin egemen olmasıyla Asyanın batısı ile doğusu arasındaki ticari ilişkiler gelişmiştir. 1227 yılında ölmüştür.

cengiz han' a göre tenrının kadını yaratması;

Tanrı erkeğin
Kaburgasından kadını
Yaratmak istediğinde
Ona nasıl bir
Huy vereceği konusunda
Hayli
Terededdüt etti.
O sırada Tanrı'nın yanına
Bir yılan sokuldu.
Tabii görevinin
Değiştirilmesini
Rica etti.
Tanrı ona cevap verdi.
"Hayır sen bundan sonra da
Karnının üzerinde sürünmeye
Devam edeceksin.
Şu anda ben,
Yeni çok yönlü
Ve asla hareketleri
Tahmin edilmez bir varlığı
Yaratmayı düşünüyorum.
Burada bana senin huyunun
Özellikleri de gerekecek."
Ve Tanrı,
Bir kasede
Güneşin parlayan IŞINLARINI,
Pınarın SERiNLiĞiNi,
Çiçeğin GÜZELLiĞiNi,
Kuş tüyünün ZARiFLiĞiNi,
Son baharın CÖMERTLiĞiNi,
Kelebeğin AŞIKLIĞINI,
Kuğunun VEFASINI,
Bukalemunun DEĞiŞKENLiĞiNi,
Rüzgarın KARARSIZLIĞINI,
Bulutun SULU GÖZLÜLÜĞÜNÜ,
ineğin UYSALLIĞINI,
Eşeğin iNADINI,
Saksağanın GEVEZELiĞiNi,
Tilkinin KURNAZLIĞINI,
Toplayarak oraya
Azıcık
Yılanın ÖFKE, SiNSiLiK
Ve KiNCiLiĞiNi eklemiştir.
Bütün bu özellikleri,
Özen ve itina ile karıştıran
Tanrı, böylece muhteşem
KADINI yaratmıştır.
Bu yarattığı varlığı,
Törenle erkeğin ellerine
teslim eden Tanrı,
Bir de öğütte bulunmuştur.
"Çok akıllı,
Ve özellikle de ihtiyatlı ol.
Bu varlıkta sen mutluluğu
ve sınırsız hüznü
Desteği,
Ve aynı zamanda yıkımı
Bulabilirsin.
Eğer kadını,
idare edemezsen
O zaman muhakkak,
Onun davranışlarında kötü özellikler
Ağırlık basacaktır.
Her zaman hatırla.
Erkeğin üstünlüğü,
KUVVETiNDE
Düşünce gücündedir.
Bunların kaybı
Seni kadın önünde
Bitirir.
türkün türkle savaşmasına neden olan ve bu savaşta kazanan taraf olan ve bu yengiyi zafer sayıp ispanyol elçilerle kutlayan çapsız lider bozuntusu...
aykut çağatay'ın yazdığı ''cengiz han'ın liderlik sırları''kitabi çok güzel bilgiler içermektedir.
(bkz: atlara fısıldayan adam)
Dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden birisidir. Aynı zamanda en büyük psikopatlardan da birisidir. Barbarlığı ve vahşiliği efsanelere konu olmuştur. Hakkında ortaya atılanlarla ilgili bir kaç şeyi buraya aktarmak istiyorum:

+Savaşmaktan avlanmaya vakit bulamayan askerlerine 'Kadın esirleri yiyin' demiştir.
+Bir kenti kuşatmadan önce elçilerini gönderir ve 'Teslim olursanız sadece erkekleri, olmazsanız hepinizi öldürürüm' şeklinde haber iletirmiş.
+Celaleddin Harzemşahı yenip, Harzem diyarına girdikten sonra tam bir milyon* insanı öldürtmüştür.
+Ele geçirdiği kalelerde, genellikle yaşayan kimse bırakmazdı, kadın, erkek, yaşlı, genç, kedi, köpek, kuş vb her canlıyı yok ederdi.
+Kendisinin diğer lider için bir ceza olarak gönderildiğini düşünürdü, bunun için öldürmek ve yoketmekten çekinmezdi.
+Çin'in başkenti Pekin fethedildiği zaman, sokaklardan oluk oluk kan aktığı ve yerlerin artık kan göllerinden kayganlaştığı söylenir.
+Tam bir bilgi düşmanıdır. Ele geçirdiği yerlerde ilk olarak alimleri ve kitapları yok ederdi.

vb vb vb. Daha da uzayıp gider hakkındaki rivayetler...
Kendisi bir Moğol beyinin oğludur, annesi ise Kırgız Türküdür. Türk olup olmadığı ya da Türk ise bile bununla gurur duymak abestir, Türk tarihine en büyük zararlardan birisini vermiştir. Türklerin X. ve XI. yy larda Maveraünnehir civarında kurdukları parlak uygarlığı, atlarının ayakları altında yerle yeksan etmiştir.
türk asıllı olup moğollar arasında yaşamasından yanlışlıkla moğol sanılan hükümdar. asıl adı temuçin olup cengiz lakabıdır. manası deniz'dir. bugün dil değişimleri ile cengiz olarak söylenmektedir. hazar denizinden çin denizine kadar hakim olduğundan bu adla anılmıştır.