1. 1.
  hani su ermenilerden ozur dileyen hasan cemal var ya, iste onun dedesi ve ayni zamanda bir cok ermeniyi öldürdüğü ve ermeniler tarafından öldürüldüğü bilinen pasadir.
  1 -1 ... papagan
 2. 2.
  22 Temmuz 1922'de Tiflis'te uğradığı suikast sonucu öldürülen paşa.
  1 ... dark darkest darko
 3. 3.
  1913-1922 yılları arasını anlattığı anıları fahri parin tarafından kitaplaştırılmıştır.

  (bkz: anılarım)
  ... kendini arayan adam
 4. 4.
  talat ve enver paşalar hakkında ansiklopedik bilgiler varken cemal paşa'nın başı kel mi, onun hakkında olmasın. kopyalayıp yapıştıralım da trionun bir ayağı eksik kalmasın.*

  Tam adı Ahmet Cemal olan, Paşa 6 Mayıs 1872'de Midilli'de doğdu. 1890'da Kuleli Askeri idadisini, 1893'de Harbiye Okulunu bitirdi. 1895'de Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Önce, Genelkurmay I. Şubesinde görev aldı. 1896'da 2. Orduya bağlı Kırklareli istihkam inşaat Şubesine atandı. Ertesi yıl Kolağası (ön yüzbaşı) oldu. 1898'de Selanik'teki 3 üncü Orduya, Redif Fırkası (Tümeni) Kurmay başkanı olarak atandı. ittihat ve Terakki Cemiyetine girdi. Cemiyetin askeri kanadının örgütlenmesi görevini üstlendi. 1905'te Binbaşı oldu. Ertesi yıl Rumeli Demiryolları Müfettişliğine getirildi. Bu görevi sırasında, ittihat ve Terakkinin Rumeli'de örgütlenmesinde etkin rol oynadı. Cemiyetin "bölük" adı verilen yerel birimlerini oluşturdu. 1907'de 3. Ordu Kurmay Heyetine atandı. Burada Binbaşı Fethi ( Okyar ) ve Kolağası Mustafa Kemal ile birlikte çalıştı.

  Babıali Baskını (23 Ocak 1913) olarak bilinen, hükümet darbesinin ardından ittihatçılar başa geçince, istanbul Muhafızlığına getirildi. Fransız yanlısı olarak bilinen Cemal Paşa, I. Dünya Savaşına girerken, Fransız desteğini kazanmak amacıyla Fransa'ya gitti. Ama siyasal ittifak sağlayamadı ve bunun üzerine, Alman yanlısı Enver ve Talat Paşalarla birlikte, 2 Ağustos 1914'de yapılan Osmanlı-Alman ittifakını destekledi. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesi üzerine Bahriye Nazırlığının yanı sıra, II. Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. Cemal Paşa 1908-1918 döneminde ittihat ve Terakkinin önde gelen yöneticilerindendi. Özellikle "Üç Paşalar iktidarı" olarak ta bilinen, 1913-1918 arasında Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynadı.

  1917 yılı Aralık ayında ingiliz Generali Allenby'nin ilerlemesi karşısında, Osmanlı ordusunun peş peşe yenilgiye uğraması üzerine, Dördüncü ordu komutanlığı görevinden ayrılarak istanbul'a geldi. Cemal Paşa, ittihat ve Terakki Fırkasının 1917 yılındaki son olağan kongresinde, merkez-i umumi azalığına getirildi. Talat Paşa kabinesinin istifasından sonra 1-2 Kasım 1918 tarihinde ittihat ve Terakki'nin yedi lideriyle birlikte ülke dışına kaçan Cemal Paşa, önce Berlin, daha sonra da Münih ve isviçre'ye giderek ittihatçıların yurt dışı faaliyetlerinin düzenlenmesinde önemli roller oynadı. Osmanlı'da yaşayan Arap unsurlarının isyanına sebep olmakla suçlanan Cemal Paşa Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi. Daha sonra Rusya'ya giden Cemal Paşa, Afgan ordusunun modernleştirilmesi için Afganistan'a gitti. Bolşeviklerin siyaset değişikliği ve Hacı Sami Beyin aleyhindeki propagandası sonucu Tiflis'e gitti. Burada yaverleriyle birlikte 21 Temmuz 1922 günü öldürüldü. Naaşı Erzurum'a getirilerek bu şehirde defnedildi.

  http://www.canakkale.gen.tr/kisiler/k3.html
  1 -1 ... nerde kalmistik
 5. 5.
  ittihat ve Terakki'nin talat paşa'dan sonra en önemli isimlerinden biridir. gürcistan tiflis'te komitacılar tarafından şehit edilmiş bir türk idealistidir.
  2 -2 ... kerameti kendinden menkul
 6. 6.
  bab ı ali baskını sonrası istanbul muhafızlığı ve adana daki ermeni olayları sonrası geçici bir süre için bölgede valilik yapmış, başarılı da olmuştur. harb i umumi esnasındaysa pek başarı sağlayamamış, savaş sonrası afganistan-rusya-almanya gibi ülkelerde bir süre geçirdikten sonra tiflis te muhafızlarıyla birlikte katledilmiştir. iyi teşkilatçı ve kötü bir taktisyen subaydır.

  orduda büyük cemal paşa olarak bilinirmiş kendisi, ufak olan da mersinli cemal paşadır. mersinli cemal paşa yı da ilerde devrilen damat ferid kabinesinden sonra ali rıza paşa kabinesinde harbiye nazırı olarak görebiliriz ingilizler tarafından malta ya sürülmeden önce.

  aslında dünya harbi sonrasında adeta suriye hidiv i olmuştu kendisi, ancak hezimetle sonuçlanan sina harekatı ve süveyş taarruzu sonrası bahriye nazırlığı ve dördüncü ordu komutanlığını sürdürmek haricinde etkili olmadı. daha sonra emrindeki ordu yıldırım ordular grubuna katılınca savaştaki etkisi fiilen bitmiş oldu.
  2 -1 ... disco inferno
 7. 7.
  "bütün varım gitti bir namus müstesna" ve " savaşarak ölmekle savaşmadan ölmek arasındaki farkı sezemeyenlere sözümüz yok!" sözlerinin sahibi... bir şerefsizin şerefli dedesi
  1 -1 ... temkin
 8. 8.
  ittihat ve terakki'nin önde gelen üç adamından, "üç paşalar iktidarı"nın üyelerinden birisidir. 4.ordu komutanı olarak filistin'de bulunmuştur. Kanal cephesi komutanıdır. Milli mücadele yıllarında ANadolu'daki kurtuluş savaşı ile az da olsa irtibat kurmuştur. mustafa kemal ile mektuplaşmaları mevcuttur. Tıpkı Talat paşa'da olduğu gibi Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan isimli iki ermeni terörist tarafından 21 temmuz 1922'de Tiflis'te öldürülmüştür.

  Gazeteci Hasan Cemal'in dedesidir.

  (bkz: falih rıfkı atay zeytin dağı)
  ... dede sultan
 9. 9.
  izlediği yanlış politikalar yüzünden belkide osmanlı devleti kurtuluş savaşı sırasında bu kadar zorluklar yaşamıştır.izlediği yanlış politikalara bakarsak bu 3 paşa içinde gerçerli bir olay osmanlının o zamanlar ordusu seferberlikle birlikte 902 bin kişi civarlarındaydı.cemal paşa islamcılığı savunduğu için 902 binlik ordunun 250 binini filistin cepesine göndermiştir ve burda ağır yenilgiler almıştır osmanlı devleti 250 bin kişilik orduyu filistine göndericeğine anadoluda tutsaydı eminim savaşın boyutu değişirdi.
  1 ... limited
 10. 10.
  Asıl Adı Ahmed Cemal Paşa olup, 1872 yılında Midilli'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın son döneminde siyasetçi asker olarak damgasını vuran Cemal Paşa, 1908-1918 yılları arasında ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin önderleri arasında yer aldı. Özellikle "Üç Paşalar iktidarı" olarak bilinen 1913-1918 arasında Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinin belirlenmesinde etkin rol oynadı. 1. Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nin komutanı olarak görev aldı. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin birinci dereceden sorumlularından kabul edilmiştir. 1922'de Tiflis'te hayatını kaybetti.
  ... rick blaine