1. 1.
  analitik düşüncenin kurucusu isviçreli psikiyatrist. freud'dan görüş olarak ayrılıp, kişiyi kontrol eden güçlerin sadece içgüdüler olmadığını savunur. insanların manevi ve ahlaki değerler sahip olduğu görüşünü ön plana çıkartır.
  8 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  isviçreli psikiyatr. freud ile 1907'de viyana'da tanıştıktan sonra, onunla yakın ilişkiler kurdu. salzburg'da toplanan ilk psikanaliz kongresine katıldı (1908) ve freud ile birlikte abd'ye gitti (1909). nürnberg'deki ikinci psikanaliz kongresinde (1910) kurulan uluslar arası psikanaliz derneği'nin ilk başkanı seçildi. 1912 yılında çıkan bir kitabında, freudçu savlardan -özellikle libidonun yapısı konusunda- ilk kez uzaklaştı. ona göre libido "yaşamsal enerji"nin ruhsal düzeydeki anlatımıydı ve yalnızca cinsel kökenli değildi. 1913'te freud'dan kesin olarak koptu.
  6 ... vernon sullivan
 3. 3.
  şizofreni üzerine bir yazısını gönderdiği freud tarafından çok beğenilmiş ve arkadaşlıkları böyle başlamıştır. ancak ilerleyen zamanlarda, jung kendi bulgularının freud a karşı çıkmayı gerektirdiğini fark etmiş, ancak kendi ifadesiyle bunu uzun süre yapamamıştır. çünkü eğer bunu yaparsa freud ile ilişkisinin artık sona ericeğini tahmin etmiştir. bu nedenle uzun bir depresyon sürenine girmiş ve yaklaşık 2 ay eli kalem tutamamıştır. ancak sonunda kesin kararını verip düşüncelerini yazmış ve tahmin ettiği gibi freud la arası, bir daha düzelmemek üzere bozulmuş, dostlukları bitmiştir.
  jung, kompleks terimini psikolojiye sokan kişi olmuştur. kompleksler, kişilğin takıntılarıdır. bu konuda (bkz: çağrışım testi).
  komplekslerimizi ise oluşturan arketiplerin varlığından bahseder jung.
  yine libido teriminde freud dan ayrılır ve freud un, libidoyu salt eşeysel etkinlik olarak algılamasına karşın jung, bunu pek çok etkinliğe bağlar.
  her erkeğin içinde bir dişil, her kadının içinde bir eril ruh taşıdığını söyler. erkek için bu anima dır, kadın için animus. örneğin anima, çok eril bir erkeğin, evinde, ailesinin yanında çok uysal, duygulu, sakin ve ipleri tamamen eşine devretmiş halinde görülebilir.
  jung rüyalara da çok önem atfetmiştir. rüyalarda görülen tiplerin, kişi için neyi temsil ettikleri konusunda yazmıştır.
  jung bu bulguları sadece hastaları üzerinde değil, kendi üzerinde de tespit etmiştir. zaten kendi deyimiyle "kendi yapamadıklarını, hastalarına yaptırtmaya çalışmak"tan uzak durmuştur.
  (bkz: nevroz)
  (bkz: libido)
  6 ... suzergecer
 4. 4.
  (bkz: freudyen yazar/@meister-writer)
  (bkz: imago)
  1 ... meister writer
 5. 5.
  http://www.junginstitut.ch
  2 ... shibumi
 6. 6.
  arketip kuramının kurucusu. freudile karşılaştırılınca bir gömlek üstün kalıyor.
  3 ... saadet teyze
 7. 7.
  kişinin bilinçaltına attığı olumsuz ya da kabul edemeyeceği anı ve arzularıyla yüzleşmesi gerektiğini savunur. ancak freud'un aksine, bilinçaltına atılan şeylerin yenilmesinden ziyade onlarla yüzleşilmesi ve kabul edilmesi taraftarıdır. jung'a göre herkesin iyi ve kötü yanları vardır, ve bunların bütünü kişiyi oluşturur.

  freud'un teorisine ek olarak kollektif bilinçaltı kavramını geliştirmiştir. buna göre tüm insanların bilinçaltında insanlık tarihinde edinilen bilgiler, durumlar, anılar yatar. evrimsel korkularımız bundandır. yılandankorkarızçünkü atalarımız yılanlar tarafından öldürülmüştür, bilinçli olarak bunun farkında olmasak da bilinçaltında bu bilgileri saklar ve onları referans alarak davranırız.

  ve yine jung, kollektif bilinçaltından yola çıkarak telepatiyi açıklar. hepimizin sahip olduğu ortak bir bilinçaltı varsa bunu kullanarak çok uzağımızdaki kişilerle iletişebiliriz.
  4 ... peride3
 8. 8.
  inanç psikolojisi üzerine çalışmalar yapmış isviçreli bir psikolog... "psikoloji ve din" ve "anılar düşler düşünceler" adlı eserleri vardır...

  "your vision will become clear only when you look into your heart... who looks outside, dreams... who looks inside, awakens..."

  "kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder." *
  7 ... octavio
 9. 9.
  din ve rüya sembolizmini inceleyerek, bilinç altına ruhani bir içgüdü kaynağı olarak bakmıştır.içe dönüklük
  dışa dönüklük ayırımını da ilk o yapmıştır.
  4 ... lanetlizeynep
 10. 10.
  içsel bilinç, dışsal bilinç, bulanık bilinç ve gölge çalışmalarıyla dikkat çeken, zamanında yaptığı çalışmalara deli saçması etiketi yapıştırılan psikolog.
  2 ... illil