1. 1.
  yerlesik hayata gecen ilk turk devletidir.kutluk(2. gokturk)devletinin yıkılmasından sonra kurulmustur.
  #74416 :)
 2. 2.
  uy- : takip etmek , gur: oğuz demektir.yani takip eden oğuz manasına gelir.
  #129502 :)
 3. 3.
  Göktürklerin egemenliğinde Orta Asya'da yaşayan Uygurlar, Basmıllerın ve Karlukların
  yardımıyla 744 yılında bağımsızlıklarını elde ettiler. II. Göktürk ( Kutluk ) Devleti'ne son verdiler. Başkentleri Ordu-Balık ( Karabalgasun ) dur. Uygurların çoğunluğu yerlaşik yaşam sürdüren tarım, ticaret, el sanatları ve hayvancılıkla uğraşan topluluklardı. Maniheizm ve Budizm inanışlarını benimsediler. Yazın ve mimarlık alanlarında geliştiler. Kendi adlarıyla anılan, Türkçe'ye en uyumlu alfabeyi oluşturdular. 840 yılında Kırgız topluluklarınca egemenliklerine son verildi. Bu olaydan sonra bir daha bağımsız devlet kuramadılar. Günümüzde Çin egemenliğinde yaşayan Uygur topluluklarının çoğunluğu Müslümandır.
  #170833 :)
 4. 4.
  çinlileşmiş ve çin güvenlik sisteminin bir parçası olmuş orta asya göçerleridirler.
  (bkz: uygur)
  #1611104 :)
 5. 5.
  uygar kelimesinin geldiği yerdir. gittikleri her yere uygarlık getirdikleri için uygar kelimesi yapışıp kalmıştır üzerlerine.
  #1611112 :)
 6. 6.
  nejat uygur ve ailesi. suheyl,behzat falan diye uzar gider bunlar.
  #2124810 :)
 7. 7.
  742'ye kadar köktürk hakimiyetindeydiler.
  basmil, karluk ile birleştiler köktürklere karşı ayaklandılar.
  745'te kutluk bilge devleti kurar.
  747'de ölür yerine oğlu moyun çor geçer.
  762 bögü kağan maniheizm'i resmi din ilan eder.
  yıkılışı hakkında kesin bilgi yok.
  840 yılında kırgız savaşında hükümdarları ölmüştür.
  doğu türkistan'da yaşamaya başlamışlardır.1028'e kadar.
  günümüze kadar gelen kolları ise; sarı uygurlar ve hoten türkleridir.
  (bkz: uygur yazıtları)
  #2801395 :)
 8. 8.
  kendi oz dinlerini unutup manihaizm ve budizm gibi kitleleri uyusturan, savaskan ozelliklerini yitirmesine sebeb olan dinleri benimsedikleri icin tarih sahnesinden bir bakima silinen turk devletidir. az kalsin gokturkler'de ayni hataya dusuyorlardi da bilge vezir tonyukuk, hukumdari bu karardan caydirarak turk irki'nin basina gelebilecek buyuk bir felakati onlemis oldu.
  #2801436 :)
 9. 9.
  günümüzde çin esareti altında yaşayan türk topluluğu.

  (bkz: doğu türkistan)
  #2801440 :)
 10. 10.
  alakasız bir memlekette bir türk dönercisinde çalışan ve müşterinin önce ingilizce ardından türkçe konuşmaya başlaması ve ardından soy sop taramasında ikisinin de uygur türkü çıkması durumunda yok artık dediğim insanların oluşturduğu köken.
  #2803996 :)
 11. 11.
  türklerde ilk kez hapis ve banka sisteminin temelini atan devlettir. bu da yerleşik yaşama geçmelerinden kaynaklanmaktadır.
  #2858105 :)
 12. 12.
  Asya'da ileri bir medeniyet ve büyük bir devlet kuran Türk boyu. Kuzey Moğalistan'da yaşayan Uygurlar, Gök-Türklerin boyunduruğunda iken, bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabalgasun şehrini başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarını, kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengiz Han'ın Türk - Moğol imparatorluğunu kurması üzerine, bu imparatorluk sınırları içine girmişler ve tarih sahnesinden, çekilmişlerdir.

  Uygurlar, Budizmi din olarak kabul etmişler (bir bölümü de Mani dinini kabul etmişlerdir) ve şehirlerinde büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Aynı zamanda, 14 şekilden ibaret bir de alfabeleri vardır.
  #3126103 :)
 13. 13.
  tanım : doğu türkistan ve moğolistan'da yaşayan türk kolu.

  unesco'nun 2008 yılına layık gördüğü kaşgarlı mahmut'un da, şimdi doğu türkistan sınırları içinde bulunan kaşgar şehrinden dolayı bir uygur türkü olduğu söylense de, bir kırgız türkü olduğu da rivayet edilir.

  (bkz: kaşgarlı mahmut yılı)
  #3126133 :)
 14. 14.
  dilimize ait ilk kağıt vesikaları yazmış türk kavmi. bu el yazması eserler dunhuang mağarasında bulunmuştur. eserlerde maniheist, budist etkiler görülür.
  #3127498 :)
 15. 15.
  kağıt ve matbaayı kullanan ilk türk devletidir.
  #3565933 :)
 16. 16.
  Eski bir Türk kavmi. Kökenleri daha da eskilere dayansa da, tarih sahnesindeki ilk önemli rolleri, 742 yılında Basmil ve Karluklarla birleşerek, bozkırdaki Göktürk hanedanlığına son vermeleridir. Bu olaydan sonra, 745 yılına kadar bozkır hanedanlığı Basmillerde kalsa da, Uygurlar hanedanlığı 745 yılında ele geçirmiş ve hanedan silsilesi Uygurlardan gelmeye başlamıştır. Uygurlar, pekçok açıdan Türk tarihinde önemli yere sahiptir. Göçebe Türklerin aksine, yerleşik hayata geçip şehirler kurmuş, Gök Tanrı dinini bırakıp, mani dinini kabul etmiş ve hayvancılığın yerine daha çok tarım ve zanaat işleriyle uğraşmışlardır. Uygur hakimiyeti 840 yılına kadar sürmüş olsa da, Kırgız akınları sonunda Uygur hanedanlığı sona ermiştir. Bundan sonra, Kansu ile şimdiki Doğu Türkistan civarına yerleşip iki devlet oluşturan Uygurlar, Cengiz Han döneminde Moğol federasyonuna katılmış ve devlet kademesinde çok önemli yerlere gelerek, bürokratik işleri ellerinde tutmuşlardır. Ve tahminimce, Çağatay gibi ya da, Altınordu gibi Moğol yapılarının Türkleşmesinde önemli bir yere sahiptirler.
  Uygurlar bir alfabe geliştirmiş ve ağaçtan matbaa yapmışlardır. Ayrıca, edebi alanda da birçok önemli eseri arkalarında bırakmışlardır.* Günümüzde ise, Uygurlar, Çin'in Doğu Türkistan eyaletinde büyük baskılar altında varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.
  #4353705 :)
 17. 17.
  cin de katliama maruz kalan türk halki. türklerin umrunda olmayan türklerdir. türklerin umrunda sabri sarioglu nun boktan cv si, fetullah hocanin ciftetellisi vardir. ya hakkaten bu adamlar islerini biliyorlar. Iyi yapiyorlar bizi bölmekle, bölsünler bizi bitsin bu türk adini tasiyan ülke. Türklügü mürklügü hakettigi yok bu ülkenin, yok olmayi hakediyor bu dandik , halki bes para etmez ülke.
  #5541189 :)
 18. 18.
  çin bölücüleri, cumhuriyet karşıtları.

  tek vatan, tek dil, tek millet. ne mutlu çinliyim diyene..

  peşinen belirteyim; böyle düşünmüyorum. ama tipik resmi ideoloji mantığına göre şaşırmamanız gerekir.
  #5570046 :)
 19. 19.
  745 Basmil ve Karluglarla birleşerek göktürk yıktılar.
  Kurucusu Kutlug Bilge Kül Kağandır.
  Kendilerine has alfabeleri vardır.
  Mani diniyle yerleşik yasantıya geçtiler.
  Türeyiş göç destanı önemlidir.
  Diğer devletlere göre okuma-yazma oranı daha fazladır.
  Kırgızlar tarafından yıkıldılar.
  #6840475 :)
 20. 20.
  yüksek ev fiyatlarının, kiraların tek müsebbibi olan devlet. bok vardı yerleşik hayata geçtiniz abi. öyle göçebe göçebe takılıyoduk negzel.
  #8040518 :)
 21. 21.
  günümüzde çin esareti hakkında yaşayan bir topluluk filan değildir. çinlilerin bir çocuktan fazlasını yapması yasaktır fakat çinde yaşayan uygurların böyle sıkıntısı yoktur. ayrıca bütün pis işleri bu adamlar yapar. sokakta ot lazım mı diyen adam uygurdur çin'de.
  #8707754 :)
 22. 22.
  türk hukukunu yazılı hale getiren ilk türk devleti.
  #10267373 :)
 23. 23.
  bir dönem, çin'in baş kentini işgal edecek kadar güçlenerek, çin'in iç işlerine müdahale eder hale gelmiş türk devleti.

  çin imparatorunun yardım isteği üzerine, çin'deki bir isyanı bastırmak üzere, ordusuyla çine'e giden bögü kağan, dönüşte yanında iki mani rahibi getirerek ülkenin mani dinine geçmesini sebep olmuştur..

  çin asimilasyonuna maruz kalmamak için, mani dinini türkçe'ye çevirerek almışlardır..
  #14269063 :)
 24. 24.
  uygar kelimesinden türeyen bir türk devleti ismi.
  #14269074 :)
 25. 25.
  türkiye'ye göç etmeleri gereken topluluk. yasal zeminin sağlanması lazım. * gelsinler buraya yerleşsinler. kolaylıklar sağlansın, devlet desteği verilsin. çin zulmünü çekmesinler, 3 çocuk yapın diye zırvalanacağına genç bir nüfus kazanılır. ayrıca onlarca vatan haininin yaşadığı bu eşsiz türk yurdunda gerçek türklere her zaman yer vardır.
  #16193869 :)