1. 1.
  servet-i funun sairlerinden. robert koleji'nde ogretmenlik yapmistir. vatan hainligiyle suclanmasina ragmen vatanini sevmistir ama saltanata ve istibdada karsi olan tutumu dusmanlarina hep bu kozu vermistir.
  10 -4 ... laz pacino
 2. 2.
  (bkz: tevfik fikret lisesi)
  1 ... painkiller
 3. 3.
  Hariciye Nezareti istişare Odası'nda ki (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi) kâtiplik görevini çalışmadan para aldığı gerekçesiyle bırakacak kadar dürüst olan şair.
  (bkz: han-ı yağma)
  6 -1 ... siyabend
 4. 4.
  mektebi sultani mezunu olduğu gibi sultaniye müdürlük de yapmış şair, yazar.
  2 ... yasakani
 5. 5.
  TEVFiK Fikret 30 yaşlarındayken çevresindeki olumsuzluklardan etkilenmeye başlamış ve sorunlarına karşılık aradıkça, dünya görüşü yaşadığı dönemin kültür koşullarını aşmıştır. Özgürlük ve eşitlik anlayışı ezilen insanların çıkarları doğrultusunda toplumsal bir öz kazanmıştır. Sınıfsal çıkarlara dayalı yönetim biçimini eleştirmiş, belli egemen sınıfların koyduğu yasalara ve yönettiği devlete karşı çıkmıştır. Ekonomik hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan kitleleri kağıt üstündeki siyasal özgürlüklerinin bir anlamı olmadığını göstermiştir.

  Özel yaşamında da katı bir ahlak anlayışını sürdürmüş, kusursuz bir aile babası olmuş çevresindeki kaypaklık ve çıkarcılıkları hoş görmemiş, bu nedenle de pek az insanla dostluk kurabilmiştir. Fikret'in düşüncesinde en önemli yan insana verdiği önemdir. Ona göre bütün sorunların üstesinden gelecek, mutlu yarınları hazırlayacak olan insandır. insanın üstünlüğünü sağlayan duyarlığı ve sezgi gücü değil, düşünme gücü ve aklıdır. Öbür yapıtları arasında Tarih-i Kadim (1905), Son Şiirler (1952; yay. Haz. Cevdet Kudret) sayılabilir.

  Bu arada,GALATASARAY LiSESiNDE ÖĞRETMENLiK YAPTIĞI SIRADA OKULUN ONARIMI SIRASINDA toplantı salonunu mescitin üstüne yaptırdığı gerekçesiyle tutucu basının ağır eleştirilerine uğradı. O günlerde 31 Mart Olayı patlak verdi. Fikret, olayı protesto amacıyla önce kendini okulun kapısına zincirle bağlattı, ertesi gün de istifa etti.

  eserleri
  1 Ağustos Böceği ile Karınca
  2 Balıkçılar
  3 Bana Kimsin Diye Sorma Meleğim
  4 Bir içim Su
  5 Haluk'un inancı
  6 Han-ı Yağma*
  7 Tarih-i Kadim*
  8 Haluk'un Bayramı
  9 Matemzede
  10 Öksüz
  11 Tecdid-i izdivaç (Evliliği Yenileme)
  12 Topu Bir Gül
  13 Promete
  14 Sabah Olursa
  7 ... witch is back
 6. 6.
  mezarı aşiyandadır,hemen evinin yanında.
  evi bugün müze haline getirilmiştir,pek çok kişisel eşyası burada sergilenmektedir.
  4 ... azorka
 7. 7.
  (bkz: rübâb ı şikeste)
  ... yasak merve
 8. 8.
  (bkz: şermin)
  ... gerko
 9. 9.
  19 ağustos 2006 yılında ölümünün 91 yılında mezarı başında anılacak şairimiz..* *
  3 -2 ... shalamar
 10. 10.
  sis şiiriyle meşhur edebiyatımızın ve istibdatdöneminin yine de en yürekli şairidir. istanbul'a "facire-yi dehr" diyerek unutulmaz bir sıfat bırakmıştır. mehmet akif'le polemikleri ve birbirlerine karşı hüsn-ü niyetleri (!) pek konuşulur.
  2 ... kassandra