1. 1.
  yasaktır, allah hepimizi bu cahillerden korusun. bu devirde de tarikatın ne gibi bir görevi olabilir. bilgi her yerde, ona ulaşmak mümkündür.
  7 -10 ... hec
 2. 2.
  yol manasına gelen arapca "tarik" kelimesinin çoğuludur. bu manada tarikat yasak diyenlerine nihai manada bir tarikatın mensubu olduğunu ya da tarikat değil cemaatiz diye cırpınanların aslında tamda bir tarikat modeli olduğunu kabul etmesi gerekir.
  4 -2 ... sosyoklon
 3. 3.
  dine farklı yollardan ulaşmayı amaçlayan, ama çoğunlukla saptırılan ve genellemelere kurban gidip "şu tarikat kötüdür" gibi eleştirilere maruz kalan yol, grup.
  2 ... asiti kaçmış kola
 4. 4.
  dilini kaşımaynın dayanılmaz zevkini keşfedenleri biraraya getirip, yakın zamanda bush'u bile iktidardan edeceğim baskı grubu!
  1 ... gargantuva
 5. 5.
  tarikat ve mezhepçilik ilahi dinlerin baş ve tek düşmanıdır.Musevilik daha doğar doğmaz mezhepçilikle kademelere bölünmüş sonrada amacı ve güdüsünden şaşmıştır.Hıristiyanlık ise hz.isa döneminde pek kabul görmemiş sonraki dönemlerde ise bir takım çıkar gruplarının bu dini kendilerine ithaf etmeleriyle bugünkü halini almıştır.büyük ihtimalle ve ne yazıktır ki Müslümanlık da bu kademeden geçecek ve diğer dinlerde de olduğu gibi tarikatlar ve mezhepzçilik nedeniyle bozulup dünyanın sonunu getirecektir.

  dinde en önemli referans o dinin peygamberdir ve hiçbir peygamberin bir mezhebi veya tarikatı yoktur ki bunlara da izin vermez çünkü dinde bir bütüncülük vardır.din tüm insanlara eşit ve aynı gelmiştir.yöreden yöreye değişmez,ayrılmaz,bazı gruplara tolerans veya üstünlük sağlamaz,bizler ve ötekinler gibi kendi içinde ayrılmaz ya da bölünmez.
  3 -1 ... tfcvbg
 6. 6.
  --spoiler--
  mevcut tarikatlerin gayesi kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve
  manevi hayatta mesud etmekten başka ne olabilir? bugün ilmin,
  fennin bütün şümulüyle medeniyetin göz kamaştırıcı ışığı karşısında
  filan ve falan şeyhin irşadıyla maddi ve manevi saadeti arayacak
  kadar iptidai insanların türkiye medeni topluluğunda olabileceğini
  asla kabul etmiyorum
  --spoiler--
  -2 ... scurtel
 7. 7.
  Arapçada yol demektir.
  2 ... doruk
 8. 8.
  tüm tarikatlar kötü değillerdir; bu oluşumlar belli düşünce kalıpları dışında kalan nüansları da dikkate alarak yeni bir yol çizerler. sorulan şey; bir küreye kaç farklı açıdan bakılabileceğidir.

  veya da kürenin arkasında ne olduğudur.
  ... kelly
 9. 9.
  tarikat, kelime anlamı itibariyle "yol"; islami terminoloji içindeki anlamıyla "allah'a götüren yol" anlamına gelir.

  tarikat, müslümanların bir araya gelip oluşturduğu ve birbirlerini maddi-manevi besledikleri sosyal bir yapıdır.
  5 -2 ... kutt
 10. 10.
  4 kapıdan* ikincisidir.

  10 makamı vardır:

  1. Mürşitten el alıp tövbe etmektir.
  2. Talîb ve mürîd olmaktır.
  3. Saçını, sakalını ve elbiselerini temiz tutmaktır.
  4. Mücâhede etmektir (Nefsine söz geçirmektir).
  5. Hizmet etmektir.
  6. Korkmak, sakınmak, emin olmamaktır.
  7. Hak’tan ümidini kesmemektir.
  8. Hırkadır, zenbildir, makasdır, seccâdedir, ibrettir, hidâyettir.
  9. Sâhib-i makam, sâhib-i cemiyyet, sâhib-i nasîhat, sâhib-i muhabbet olmaktır.
  10. Aşk, şevk ve fakirlik (yokluk) üzere olmaktır.

  http://www.ziyababa.org.t...cibektasveli/eserleri.asp
  1 -2 ... simsiyah