1. 1.
  manâsı yol demektir.. arapça çok zengin bir dil olduğundan bünyesinde çok fazla yol manâsına gelen kelime barındırır.. bu yüzden bu kelimeler zamanla bir sıralamaya konulmuştur..
  mezhepte; bir dindeki ana fikir ayrılıklarından(ana yoldan) sonra gelen kollardır.. meselâ islam dininde ehl-i sünnet , şiilik ve selefîlik olmak üzre ana fikir ayrılıkları(ana yollar) vardır bunlardan ehl-i sünnette hanefîlik, şafîlik, hanbelîlik ve malikîlik olmak üzre dört mezhep bulunur... ama bu mezhep ayrılıkları aslında dinen hiç mühim değildir mühim olan ana yoldur oda biraz mühimdir öyle çok değil.yani insan istediği mezhepten istediği tercihi yapabilir illede bir mezhebe bağlı olmak zorunda değildir...
  (belki yeri değil ama bu bilgi çok iyi bilinmesi gerekir)
  1 ... sus konusma
 2. 2.
  islamdaki yeri çok fazla anlaşılamayan terimdir.

  ilgili olarak öneri:

  http://www.zaman.com.tr/w...tr/yazar.do?yazino=497105
  -2 ... peyderpey
 3. 3.
  dünyada sayısı binden fazla olan dine ilaveler silsilesi.
  4 ... omerya
 4. 4.
  dinin parça parça edilmesi.
  4 ... omerya
 5. 5.
  kurucularının kur'an ayetlerini ve hadisleri kendilerine göre yorumladıkları birbirleriyle çelişik hükümler.
  6 ... omerya
 6. 6.
  müslümanların dinlerini daha kolay yaşamaları için, yoruma açık ayet ve hadislerin ehli kişilerce, vahyin genel mantalitesine uygun olarak yorumlanması sonucu ortaya çıkan, uygulamada farklı gibi görünse de öz olarak aynı olan görüşler.
  bir müslüman yoruma açık durumlarda kendisi karar verebilecek kadar bilgi sahibiyse* herhangi bir mezhebe ihtiyacı yoktur.
  mezheblere bağlılık zorunluluk değil, sadece kişiye sağlanan kolaylıktır. namaz kılan bir kadının ellerini göğsünde değil de biraz daha altında birleştirdiğini gördüğünüzde ona hemen, "senin mezhebin ne" diye sormadan önce bunu bir düşünün.
  3 -1 ... marionette
 7. 7.
  Görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan din kolları...
  1 ... linka
 8. 8.
  kur'an dinini mezhep dinine çeviren olgu sanılan ama öyle olmayan bir kavramdır.

  ehl i sünnet 'e dayanan mezhepler haktır. yani olmasında bir kusur falan yoktur. zaten dört hak mezhep arasında ana kaideler üzerinde bir değişiklik de yok.

  mezhepler gereklidir. çünkü dünya üzerindeki farklı coğrafyalar üzerinde yaşayan insanların karşıllaştığı sorunlar da farklıdır. tarlada yaşarak geçimini sağlayan biriyle, şehirde yaşayan insanın karşılaştığı sorunlar aynı olmayabilir.

  kan şafilerde abdest bozmazken hanefilerde bozar. neden?

  çünkü peygamberimizin yaşadığı bir olay vardır. * bir ara anlından bir kan sızıntısı olur. kanı silmeye eşi gelir. orayı siler. bu olaydan sonra peygamberimiz giderek tekrar abdest alır.

  işte şafiler burada abdesti bozan şeyin hanımının dokunması olduğu söylerler. ve bayana temasın abdesti bozduğunu söylerler. imam hanefi ise abdesti bozan şeyin kan akması olduğunu söyler. fark bu.

  hanefilik şehir hayatına daha uygun iken şafilik kırsal kesime seslenir daha çok. buradan islamın kolaylık dini olmasından bahsetmeye ayrıca gerek yok. yaşam şartları farklı olan insanlar için aynı kuralları uygulamak -dini manada- zor olabilir. nefise ağır gelebilir.

  zaten mezhep imamları arasında kesinlikle bir çatışma falan olmamıştır. hepsinin dedikleri doğrudur. ama uygulamada farklılıklar olabilir ki bu dinin değiştirildiği veya kişiselleştirildiği manasına gelmez. amaç herkes için kolaylıksa buna kimsenin laf atmasının manası yoktur.

  sonuçta yapılması gereken şey insanın yaşadığı hayat tarzına göre en uygun olan mezhebi benimsemesidir. sonuçta amaç birdir. farzlar aynıdır.

  ek: burada şunu da belirtmek lazım. sonradan çıkarılan mezhepleri (şii, vehhabi) bu konunun dışında tutmak lazım. peygamber efendimizin (s.a.v) hayat tarzına uyan mezhep sayısı dörttür ki bunları zaten biliyoruz. diğerleri çeşitli olaylar neticesinde kurulmuş ki bu olaylar daha çok kişisel olaylar. insanlar sırf kendi işine gelmiyor diye mezhep kurar hale gelmiştir bir ara.

  burada önemli olan sünnet ekseninde olan mezheplerdir. kendi kafasına göre kurallar geliştiren bir adamın kurduğu mezhep ancak ayrılık getirir. ve çatışma çıkarır. tıpkı yalan söylemeyi küfür sayanların yalan söyleyenleri öldürmesi gibi bir şey bu. temellendirilmesi yanlış yani.
  -6 ... cakalyesun
 9. 9.
  (bkz: islam daki mezhep anlayışı)
  1 ... zehiri alınmış kobra
 10. 10.
  islam dininde olmaması gerekendir...
  #6373436
  5 ... avalon