bugün

istatistiksel bir serideki terimlerin, ne kadar sapma yaptıklarını ölçmeye yarayan bir istatistik ölçüsüdür.
can yücel'in "kart sensin postal da sana girsin" deyişini hatırlatan matematiksel tamlama.. standart sensin, sap da sana girsin..
varyansın kareköküdür.örneklem standart sapması "s" ile gösterilir.kitle standart sapması ise "sigma" ile gösterilir.
Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.
saçma bir ölçüdür. madem bu standart biz neden sürekli arayıp duruyoruz?
spss, minitab ve excel gibi proğramlarla hesaplanır.
casio fx 82ms ile çok kolay hesaplanabilen olgudur.
bir seriyi oluşturan gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının kareli ortalaması olarak tanımlanabilir.
Aslında tüm dostlar hemfikirdir, tanım olarak; "terimlerin aritmetik ortalamdan ne kadar saptklarını gösterir".
Değişkenlik ölçüsüdür, duyarlı bir ortalama olarak sayamayız. Neredeyse her yerde standart sapma kullanılır. hatta bizim harf notlarında dahi vardır. Aynı dersi farklı sınıflarda okuyan 2 öğrencinin vize-final ortalaması aynı olsa dahi harf notlarının farklı olmasının nedeni bundandır.
güz projemde yılın aylarının sıcaklık değerlerini ay ortalamalarını ve standart sapmalarını hesapladığım halde ne işi yaradığını anlayamadığım standartlara uygun olmayan sapmış bir değerler kümesi.
bir istanbul üniversitesi öğrencisi olarak götüme giren sapmadır. 5 kredilik bir dersten 60 ortalama yaparsın, bu ortalamayla 130-140 kişi arasında 2. olursun, standart sapma gelir götünde patlar ve aa alacağın dersten cc alırsın.. ortalaman da ikinin üzerinde beklerken ikinin altına düşer.. isyan etmek istiyor insan!
--spoiler--
"mesele standart sapmanın ne kadar olduğu değil yiğen, mesele; standart sapmanın neresinde olduğundur"
--spoiler--
standartlar sapmasın! diş hekimliğinden biyoistatistik dersleri de kaldırılsın! çok mu şey istiyorum sözlük?
her neyse standart sapma sigma ile gösterilir. hesaplaması da kolaydır. **
yeni bir yazarımız.
üniversite 2. sınıfta istatistik ya da istatistiğe giriş bilmem kaç derslerinde tanıştığımız boktan kavramdır. formülü bie vardı bunun o derece.
kpss'de 1 soru ile 2000 kişinin önüne geçmenizi sağlayan sistem. adaletli midir tartışılır. ancak sıralamayı paranoyak ettiği kesindir.
d1, d2, ..., dn doğrusal sapmalar ve n veri sayısı olmak üzere;

Karekök((kare(d1) + kare(d2) + ... + kare(dn))/(n - 1)) şeklinde formulü olan istatistiki veridir.
varyans ' ın köküdür .
Bir sistemdeki değişkenliği gösteren kavramdır.
KPSS 2013 te iyi puan almamı sağlayan sistemdir. Sınavın zor olması çok bir şey ifade etmeyebiliyor sayesinde. Öğrenciler açısından puan hesaplanmasında kullanılması olumludur hele bizimki gibi can sıkıntısı ile paralel soru hazırlayan tiplerin olduğu ülkelerde, okullarda.
kpss 2014 de bel bağlanan sistem. bi sikim getirisi olduğuna da inanmamaya başladım.
1.Ortalamadan sapma değerleri +3, +3,-3ve -3 olsun toplamları sıfır olur.Başka bir ortalamadan sapma dizisi +6,+1,-4,-1 olsun..Her iki dizininde toplamı sıfırdır.Ortalama sapma ve standart sapma ortalamadan uzaklığın ölçüsü oldukları için bu sonuç birşey ifade etmez.Yani sıfırdan kurtarmak gerekir .Bunun iki yolu vardır.Ya mutlak değer alınmalı veya kareleri ,
2.Önce mutlak değer aldığımızı varsayalım (3+3+3+3)/4=3 elde edebiliyorken +6,+1,-4,-1 sayılarının ortalama sapması da 3 çıkar.Aynı çıktı.Oysaki ilki daha homojen olmasına rağmen ikinci ortalamadan sapmalar daha heterojendir.Yani ortalamaya olan uzaklıklar daha büyüktür. DiKKAT:ikinci dizideki sapmalar daha büyüktür.Dolayısı ile yayılım ölçüsünün daha büyük çıkmasını bekleriz

3.Kare aldığımızı varsayalım. ( 9+9+9+9)/4=9 olup karekökü 3 dür.Diğer ortalamadan farkların karesini alalım.( 36+1+16+1)/4=13,5 olup karekökü yaklaşık 3,7 olup daha büyük çıktı .Olması gerektiği gibi.
bir seriyi oluşturan gözlem değerlerinin ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. standart sapma ne kadar küçükse o serideki elemanlar birbirine yakındır tersi için ise elemanların birbirinden uzak değerler olduğunu söyleyebiliriz. örneğin bir sınıftaki öğrencilerin notları birbirine ne kadar yakın olursa standart sapma da o kadar küçük çıkacaktır yani sınıftaki öğrencilerin bilgi seviyeleri birbirine yakın demektir.
görsel
kpss 2016 öncesinde nedir ne değildir merak ettiğim hesap. neye göre oluşur neye göre üste veya alta çeker merak etmekteyim. çan eğrisini bilirim ama standart sapmayı bilmem. anlatırlarsa dinlerim.