1. 1.
  Nizamülmülk ün büyük eseridir.eserde türk devlet gelenekleri, türk tarihi, büyük selçuklu dönemi ne ilişikin bilgiler verilir.
  erdem sahibi yöneticilerin nasıl olması gerektiğini sölerki şimdikilerin okumadıkları hemen anlaşılır.hatta son 50 yıldaki siyasetçilerden hiç biri okumamıştır.okusada anlamamıştır.
  alparslan ve melikşahın kazanmış oldukjları zaferlere büyük övgüler barındırır içerisinde.
  eser hem bir döneme ışık tutmuş hemde gelecek zamanlarada çok önemli bir kaynak bırakmıştır.
  ayrıca uludağsözlüğün hemen, türkiyedeki siyasetçilere siyasetname gönderilmesi gibi bir kampanya başlatması gerekir diye düşünüyorum.
  5 -1 ... msd
 2. 2.
  günümüz üniv. lerinde ütopya,leviathan,prens yerine öğrencilere tavsiye edilmesi gereken bir keskin zeka örneği,üstüne sıkılınmasın diye içine hikayeler bile koymuş nizamülmülk.

  (bkz: ah batının üstünlüğü)
  (bkz: batıcıl üniversite)
  5 ... borcu
 3. 3.
  büyük selçuklu veziri nizam ul mülk tarafından yazılan eserde devletin kurumsallaşması ele alınmıştır. büyük selçuklu devletinin anayasası gibidir.
  1 ... akustikcinayet
 4. 4.
  islami türk eebiyatı'nın ilk siyasetnamesi: karahanlı döneminde yazılmış olan; kutagu bilig'dir. anadolu sahası ilk türk siyasetname ise; şeyoğlu'nun yazdığı kenzü'l kübera'dır
  2 -1 ... pnar
 5. 5.
  bu eser nedeniyle melikşah ile nizamülmülk arasının açıldığına dair söylentiler mevcuttur.

  söz ehil kişilerde...
  1 ... dr_neo7
 6. 6.
  kimin arasını açtı bilemem ama budist yazılarından ve platon'un devlet kitabından etkilenerek yazılmış bir eserdir.
  1 -1 ... cymbeline
 7. 7.
  doğunun siyaset kültürünü ve devlet yönetimini ortaya koyan başyapıttır. Kavramsal olmamakla birlikte devleti yönetirken karşılaşılacak her durum hakkında bilgiler ve hikayeler yer almaktadır. Öğütler kısa tutulmuş daha çok hikayeler ile kıssadan hisse şeklinde anlatıma başvurulmuştur.
  Doğuyu ve devlet yapılarını incelemek için kesinlikle başvurulması gerekir.
  ... siyasal dusunus idiii
 8. 8.
  muzaffer bir devlet adamının ölmeden evvel yazmış olduğu dev eser.

  prens i okuyunca değerini daha çok anlıyorsunuz.

  kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri okumalıdır bilhassa.
  ... mo ni fe
 9. 9.
  Siyasetname Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adıdır.Ayrıca Nizamülmülk'ün yazdığı bir kitabın da adıdır. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. ideal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır. Kur'andan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.

  Siyasetnamelerde siyaset kavramının çeşitli anlamları açıklanmıştır: hayvan terbiyesi, vali olmak, idare, ceza,idam, icraat, diplomasi gibi. Siyaseten katl bir cezalandırmadır ve meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerdir. Siyaset çeşmesi, Topkapı Sarayı'nda, siyaseten katl için baş kesilen yerdir.
  ... seyyar seyyah
 10. 10.
  ömer hayyam tarafındna yapılan muayenesi sonucu kanser olduğunu öğrenen Nizamülmülk'ün ömrünün son deminde melikşaha kırgınlıkla yazdığı eseridir.
  -1 ... kuran meali