1. 1.
  saltukname isimli eseri olan, balkanlarda bir cok turbesi bulunan, alperen, evliya.

  ozellikle bosnalilar cok sevmektedir bu buyuk sahsi.
  ...
  #940073 :)
 2. 2.
  Sarı Saltuk Saltukname halk efsanesinin kahramanı olan, Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında önemli rol oynadığı rivayet edilerek efsaneleşmiş bir evliya'dır. Efsanevi şahsiyet kimliğini daha yaşarken elde ettiği söylenmektedir. Hayatını anlatan Saltukname destanı, bu 13. yüzyıl alperen inin savaşlarını ve çeşitli kerametlerini konu almaktadır.

  Sarı Satuk'un Anadolu ve Balkanlarda çok sayida türbesi bulunmaktadır. Bu türbelerin bazıları Müslümanların yanısıra Hristiyan ahaliler için de ziyaret yeri konumundadır. Saltuknamede Sarı Saltukun on iki mezarı olduğu belirtilmektedir. Sarı Saltuk, beylerin ve kralların mezarina sahip çıkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazırlamalarını vasiyet etmiştir. En ünlü Sarı Saltuk türbesi halkının 13. yüzyılda islamiyet'e geçmesine önayak olduğu rivayet edilen iznik'te bulunmaktadır. Saltukname'nin çeşitli yerlerinde Sarı Saltuk'un yer altından şifalı sular çıkardığı anlatılmaktadır.
  ...
  #1279479 :)
 3. 3.
  Sinop'ta doğmuş, çocukluk yılları burada geçmiştir. Sarı Saltuk, toplumun dışındaki düşmanlarla mücadele eden bir alp, bir kahramandır. islâmiyet'i yaymaya çalışan bir islâm misyoneridir
  ...
  #2473223 :)
 4. 4.
  hakkında küçük çapta bir araştırma yapmaya kalkasanız 13-17. yüzyıllar arasında 400 yıl yaşadığını görüeceğimiz şahsiyrettir. araştırmalarda derine inildikçe ayrıntılı belgeleri çıkar ve o zaman 13-14 yy arasında yaşamış bir eren olduğu görülür.
  ...
  #5126847 :)
 5. 5.
  (bkz: sari saltuk)
  ...
  #7865170 :)
 6. 6.
  rumeli fatihlerinden, alperen.
  ...
  #7865182 :)
 7. 7.
  anadolu'nun ve rumeli'nin fatihlerinden... anadolu ve rumeli'yi türkleştirenlerdendir. hem bir eren, hem bir alp'tir. osmanlı tarih sahnesine çıkmadan önce dobruca yöresinde (bugünkü romanya bulgaristan sınırı, karadeniz sahili) fetihlerde bulunmuştur. bunun dışında efsanevi bir kişiliktir. hakkında çok az şey bilinir. alevi dergahında da saygın bir kişiliktir.

  abülbaki gölpınarlı'nın titiz araştırmalarına göre, akşehirli seyyid mahmud hayrani'den ders almış ve barak baba'yı yetiştirmiştir. ancak hacı bektaş-ı veli'den önce yaşadığı kesindir.
  1 ...
  #11029301 :)
 8. 8.
  soyundan gelenler dersim- pertek civarında yaşarlar. bölgenin tek türkmen ailesidir. (seyyid olmaktan kaynaklı arap orijinli tabi)
  ...
  #16150859 :)
 9. 9.
  diyarbakır da türbesi olan zat.
  ...
  #16150872 :)
 10. 10.
  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in soyundan bir seyyiddir.
  ...
  #16150878 :)
 11. 11.
  akşehirlidir, seyyid mahmud hayrani'nin talebisidir. soyundan gelenler ikiye ayrılmıştır;

  kendisi ile birlikte dobruca*'ya gelen oğulları burada türeyip çoğalmışlardır, bulgaristan ve romanya'daki takipçileri ve torunları bunların neslindendir.

  çocuklarının bir kısmı ise seyyid mahmud hayrani'nin oğlu düzgün baba ile birlikte dersim yöresinde yerleşmişlerdir, burada da soyundan gelenler ve yolunu takip edenler yaşamaktadır.
  -1 ...
  #16516314 :)
 12. 12.
  yanındaki 12 bin çepni türkmeni ile birlikte daha osmanlı devleti kurulmadan evvel rumeli'ne geçip deliorman ve dobruca'ya yayılan alevi/türkmen önderi.

  sarı saltuk anadolu'dan deliorman/dobruca yöresine geldiğinde cengiz mülkü olan bu arazilerde birçok kıpçak, peçenek, moğol ve tatar topluluğu vardı, sarı saltuk buradaki türklerin hepsini tek bayrak altında toplamış, çepni türkmenleri ile yerel türk unsurları kaynaştırmıştır.

  osmanlı sarı saltuk'tan tam 100 yıl sonra bölgeye geldiğinde burada sarı saltuk'un emaneti olan onbinlerce türk buldu, bu türklerin bir kısmı müslüman (gacal veya çitak) bir kısmı ise hristiyandı (gagavuz)... osmanlılar bu topluluğun müslüman olan kesimini anadolu'dan getirdikleri yörük ve türkmenlerle daha da büyütmüşlerdir.
  ...
  #23869373 :)
 13. 13.
  Batı'ya göç eden babailerdendir onun dobruca'daki zaviyesi dervişlerin merkezi olmuştur.
  2.bayezid akkerman seferinde onun türbesini ve zaviyesini onarmıştır.
  ...
  #28816354 :)
 14. 14.
  bulgaristan alevilerinin piri.

  Bulgaristan'da alevi yoktur diyen bir yazar vardı, sarı saltuk'un hayatını okusun...
  1 ...
  #28816435 :)
 15. 15.
  Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında önemli rol oynayarak efsaneleşen bir halk kahramanı.
  ...
  #31324871 :)