1. 1.
  Batı Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, Sami dillerini konuşan halklardır. Bu dili ko-
  nuşan Samiler dört önemli kola ayrılırlar. Bunlar; ibraniler, Araplar, Maltalılar ve Etiyopyalılar.
  1 ... martyns
 2. 2.
  iskandinavya'da yaşayan, lapon diye adlandırılan ama kendilerini sami diye nitelendiren orta asya kokenli halk.

  Bir donem isveç,isviçre ve norveç (dünyaya demokrasi dersi veren ,ülkemizde ki bilumum bölücü yıkıcı vb.. örgüt ve yapıları özgürlük savaşçısı diye adlandıran ama kendi ülkelerindekini ve üstelik herhangi bir eylemde vb.. bir şey uygulamamış insanları, deneyler de kobay ve nüfuslarını kontrol için kısırlaştıran devletler)

  tarafından üzerilerinde deney yapılmış kısırlaştırılmış eziyet görmüş halk.
  1 -1 ... conspirator
 3. 3.
  isveç tarafından yıllarca(1920-1980) sami kızlarının yumurtalıklarını bağlatarak biyolojik soykırıma uğramış halk. dillerini konuşma, kendi okullarında eğitim görme vb. hakları da ellerinden alınmıştır.
  1 -1 ... tukenmezyazar
 4. 4.
  iskandinavya’nın yerli halkı ...

  ------------------------

  Samiler, kuruluşunun 20. Yıldönümü dolayısıyla Sami Parlamentosu’nda konuşma yapmak amacıyla Laponya’ya gelen isveç Kralı Carl Gustav’ı protestolarla karşıladı. Bölgelerinde yeni maden ocakları açılmasının geleneksel geçim kaynakları olan geyik besiciliği ve balıkçılığın yok olmasına yol açacağını, doğanın ekolojik dengesini bozacağını belirten Samiler, maden tekellerinin bölgelerini terk etmesini talep ediyor.

  ---------------

  Bu yılın başlarında Parlamento isveç Hükümeti’nin önerdiği yeni bir maden yasasını kabul etti. Yasa isveç’in Avrupa’da maden ocakları alanında lider ülke olmasını amaçlıyor. Hükümet 2030 yılına kadar isveç’te bulunan maden ocaklarını iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bunun için yerli ve uluslararası maden tekellerinin ocak açmalarını kolaylaştıracak düzenlemelere gidildi. Ocakların büyük bir bölümünü isveç’in kuzeyinde Samilerin yaşadıkları topraklarda açılacak.

  Samiler ve çevre örgütleri kısa vadede belirli miktarda iş olanağı yaratacağını ancak uzun vadede işsizliği artıracağını ve ağaçların yok olmasına, nehirlerin ve çevrenin kirlenmesine yol açacağını hükümetin belirlediği yeni maden stratejisine karşı çıkıyor. Topraklarında yeni maden ocakları açılmasını istemiyor.
  1 -1 ... infomanyak
 5. 5.
  fin-ugor'dırlar.
  1 -1 ... turkmen balasi
 6. 6.
  batı asya ve kuzey afrika'da yaşayan, sami dillerini konuşan halklardır. bu dili ko-
  nuşan samiler dört önemli kola ayrılırlar. bunlar; ibraniler, araplar, maltalılar ve etiyopyalılar.

  Ayrıca avrupa da yaşayan Fin-Ugor kökenli bir halk.
  2 ... kama tarkan kagan
 7. 7.
  Etiyopyalılar, yani habeşliler; samî değil, hami'dir.
  ... turkmen balasi
 8. 8.
  Samîler dolikosefal (uzun kafalı) Akdeniz tipi insan gruplarına dahil olan kavimlerdendir.

  Bu kavimlere Samî adının verilmesi, Tevrat’ın tufandan sonra insanları Nuh’un oğullarından üreten gelenekle ilgilidir. Buna göre Samîler, Toroslar’dan veya Ararat (Ağrı) Dağları’ndan gelmişlerdir.
  Bunlar, zamanında Kuzey Afrika’yı işgal eden Hamî ırkıyla yakın akrabadır. Her iki dilin kökleri arasındaki yakın benzerlikler de buradangelmektedir. Ancak göçler sırasında Samîler kuzeye doğru, Hamîler ise doğuya doğru göçetmişlerdir.
  Bazı bilginler de Samîlerin ana yurdu olarak Arabistan’ı göstermişlerdir.
  Samîler dağınık bir halde ve çeşitli etnik gruplarla karışmış oldukları için bu gruplar arasında saf Samî
  tipine rastlamak oldukça güçtür. Samî ırkın saf antropolojik tipini Arap asıllı tarihçilerden ibn-i Haldun’un “Arabı aribe ve Arabı arba” dediği eski Araplarda aramak gerekir.
  Samî tipi; iri yapılı, uzun yüzlü, siyah gözlü ve siyah saçlı, gaga burunlu dolikosefal (uzun kafalı) bedevidir. Bunlar tarihte ilk kez Sümerler’in Mezopotamya tarihi içinde medeniyetlerini oluşturdukları dönemde, Fırat’ın batısında, Suriye-Irak çölünde göçebe bir halde görünmüşlerdir.
  Mezopotamya’da olduğu gibi, eski Mısır’da da Samî kavimlerini görüyoruz. Samîler hakkındaki en eski arkeolojik belge MÖ. 3200 tarihlerine doğru Menes tarafından Mısır’da Thenis’de kurulmuş olan ilk sülalelerin ünlü firavunlarından Den’e (MÖ.3175) ait bir palet (levha) üzerindeki tasvirdir. Uzun saçlı, düz veya hafifçe gaga burunlu, dolikosefal diz çökmüş bir insanı gösteren bu tasvir, bir doğruluğu anlatmaktadır. Yine aynı insan tipi, Thinit firavunlarından Smerhat’ın (MÖ. 3135) Sina Yarımadası’ndaki zaferini betimleyen bir kabartmada görülmektedir. Her iki tasvirin de Arap Yarımadası’ndan ilk defa Sina bölgesine doğru çıkmış olan Samî kabilelere ait oldukları kabul edilmektedir.
  Mısır vesikaları, MÖ. 4. Bin’de Samî dediğimiz bu tip kabilelerin Sina Yarımadası bölgesinde göründüklerini bildikleri gibi, Sümerler’e ait belgelerde de bu tip insanların yine aynı tarihlerde Fırat nehrinin batı kıyılarında, Irak ve Suriye arasındaki çölde görünmeye başladıklarını göstermektedir.
  1 ... turkmen balasi
 9. 9.
  samiler veya sami halkları.
  araplar ve yahudilerin içinde bulunduğu etnik topluluk.

  günümüze bakınca neden peygamberlerin tamamına yakınının bu topluluklara gönderildiği az çok belli oluyor aslında.

  adam değillermiş, bugünde pek adam oldukları söylenemez.
  1 ... eylulsabahi
 10. 10.
  Hz nuh'un oğlu sam'den gelirler.
  1 ... selia