1. 1.
  1. sosyal psikoloji: sosyal çevrenin birey davranışları üzerindeki etkilerini + bireyin diğer insanlara yönelik ve onlardan etkilenen davranışlarını inceler. tutumlar = sonradan kazanılan, gözle görülemeyen davranışlar.
  (itaat, karşı çıkma, işbirliği, rekabet, sevgi/saldırganlık/önyargı vb.)

  2. fizyolojik psikoloji: nörobiyolojik yaklaşım kullanılır.fiziksel iç çevre ve dış çevreyle ilgilenir. doğuştan gelen, kalıtsal, biyolojik kökenli ve fiziksel dış çevreden kaynaklanan davranışlarla ilgilenir.

  3. klinik psikoloji ve rehberlik psikolojisi: bireyin kendisiyle ve çevresiyle olan sorunlarının çözümüyle ilgilenir. bireyin kendisiyle barışması ve kendisiyle uyumu için çalışır. klinik yöntemler kullanılabilir. psikoanalitik kuramla kabul edilen teknikler kullanılabilir (serbest çağrışım vb.). davranışsal, bilişsel yaklaşımdan da faydalanabilir.

  4. eğitim psikolojisi: öğrenme ve öğretme davranışıyla ilgilenir. öğrenme ve öğretme davranışını en etkin biçime getirmeye çabalar. hangi konu, hangi yöntemle, materyalle, hangi kişilere, kaç yaşındaki bireylere verilebilir. fizyolojik, sosyal, klinik ve rehber psikolojiden yararlanır.

  5. endüstri / örgüt psikolojisi: çalışan bireyin iş performansı ve iş tatminini en yüksek seviyeye çıkartmak için gereken çabaları kapsar. çatışmaları ve uyumsuzluğu en aza indirmeyi amaçlar. personel seçimi, eğitimi, performans değerlemesi süreçlerinin en etkin şekilde yerine getirilmesine uğraşır. uygun işe uygun kişinin bulunması, motivasyon, güdüleme vb. tüm diğer alt dallardan faydalanır.

  kaynak: ~http://www.turkstudent.net~
  (bkz: cok bilimselim ya)
  1 ... liberty
 2. 2.
  deneysel psikoloji , danışmanlık psikolojisi , psikometrik psikoloji , gelişim psikoloji de diğer dalları.

  6.deneysel psikoloji : adı üzerinde psikolojinin labaratuar kısmı.

  7.danışmanlık psikolojisi : hasta henüz klinik vakka değilken , yani kafasındakiler sorun değil soruyken yardımcı olurlar.

  8.psikometrik psikoloji : ölçümler , rakamlar , istatistikler vs..

  9.gelişim psikolojisi : insanın biyolojik yaşıyla psikoloji arasındaki bağı incelerler.

  kaynak : *
  1 ... witch
 3. 3.
  Uygulamalı Psikoloji: Psikolojinin hukuk, tıp, endüstri, eğitim gibi alnlara uygulamasından doğan bir daldır.
  ... siyanobakteri