bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  nötr gaz molekuller,pozitif iyonlar ve negatif eloktronların karısımından olusan maddenin dorduncu hali.
  ... gerçek
 2. 2.
  (bkz: plazma tv)
  ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  plazma, kanın şekilli elemanlarını(kan hücreleri, eritrositler, lökositler vs.) içinde bulunduran sıvı.içinde antikoagülan benzeri maddeler bulundurur.
  ... kacak kelebek
 4. 4.
  Plazma: Kan plazması, % 91 su, % 8 organik maddeler ve % 1 inorganik maddelerden müteşekkildir. Organik bileşenlerin tamamına yakını, proteindir ve plazma için proteinlerin suda çözünmesiyle meydana gelir denir. Plazmanın üç temel proteini albumin, globulin ve fibrinojendir. 100 mililitre plazmada 4,5 gr albumin, 2,5 gr globulin ve 0,3 gr fibrinojen bulunur. *
  ... kacak kelebek
 5. 5.
  maddenin dördüncü halidir. Plazma, mağnetik alandan etkilenmediği veya elektrik yüklenmediği durumlarda gaz gibi davranır. Astronomik ölçekte plazma sıradan bir şeydir. Güneş bir plazmadır, ateş bir plazmadır, flüoresan ve neon lambaları plazma içerir. NASA dan Dr. Dennis Gallagher dediği gibi kainatın % 99.9 u plazmadır, uzayda dünya gibi çok küçük bir parça kayadır.
  kaynak: http://www.mta.gov.tr/tujak/PLAZMA.htm
  ... no promise
 6. 6.
  Maddenin 4. hali, çok yüksek sıcaklıklarda gözlemlenir, atom çekirdeği ile elektronlar ayrılmıştır ve manyetizma kaynaklarıdır. Gaz fazındaki maddenin, elektron kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin Güneş dev bir plazma topudur.. Ayrı olarak yaşadığımız evrenin %90'nını plazma oluşturur..
  O kadar sıcaktır ki belirli bir şeyin içinde tutulamaz onun için bilim adamları genelde değişik oluşumlarda manyetik alanlar kullanarak tutarlar incelerler.
  1- iyonikleşmiş madde
  2- kanın ve lenfin sıvı kısmı
  3- maddenin dördüncü hali

  Plazmanın % 90'ı sudur. Kalan %10 ise katı maddeleri içerir. Bunların % 8'i proteinler , % 2'si ise diğer çözünmüş maddelerdir. Kanın temel protein içeriği şöyle özetlenebilir :

  albümin ..... % 60
  globülinler ...% 36
  fibrin ojen.....% 4

  Sir William Crookes tarafından 1879 yılında ilk kez ayırt edilmiştir. Plazma sözcüğü ise ilk defa Irving Langmuir tarafından kullanılmıştır.
  ... doruk
 7. 7.
  16:9
  ... sicilyalim
 8. 8.
  ömrü lcd tv lere oranla daha kısa olan ama onlardan daha büyük ekrana sahip televizyon.
  ... racer
 9. 9.
  kimi kaynaklara göre maddenin 4. halidir. azot molekülünü elimize alalım. azot molekülü ısıtılırsa önce azot atomu, sonra da azot iyonu oluşur. Olayın denklemi N2(g)=2N(G)=2N+ +2e şeklindedir. burada madde; molekül, atom, iyon ve elektron bulunan bir karışım haline gelir.

  Plazma yüksek sıcaklıkta oluşabildiği gibi yüksek basınç altında da oluşabilir. Yüksek basınçta atomların elektron kabukları çeker. Serbest elektronlar ve çekirdekten oluşan plazma meydana gelir. Laboratuar şartlarında bu basınca ulaşılamaz, ancak Jüpiter gibi büyük gezegenlerde bu mümkün olabilir.

  alıntıdır.

  http://stu.inonu.edu.tr/~mmese/proje.html
  ... notrinova
 10. 10.
  Plazma maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma haline geçişine neden olacaktır. Enerji kaynağı elektrik olabileceği gibi, ısıl veya ışın kökenli de olabilir. Plazmayı maddenin gaz halinden ayıran en önemli farkları, elektriği iletmesi, çok yüksek sıcaklıkta olması ve ışık yaymasıdır. Maddenin plazma hali, serbest halde gezinen elektronlardan ve elektronlarını kaybetmiş atomlardan (iyonlardan) oluşur, eşit miktarda pozitif ve negatif yük içerir. Elektriği ileten tüm metallere uygulanan prensiplerin çoğu plazmalar içinde geçerlidir ve plazma manyetik ve elektrik alanlardan etkilenir
  2 ... halakizi