1. 1.
  bu camiadaki en ünlüler look after ve look up kardeşlerdir.
  #901244 :)
 2. 2.
  çok karizmatik bir okunuşu vardır: firezıl vörb.*
  #1168159 :)
 3. 3.
  mecaz.
  #1168231 :)
 4. 4.
  özellikle ingilizce hazırlık okuyan her öğrencinin kabuslarından biridir. ben yaklaşık 60.000 kelimelik bir phrasal verb sözlüğü gördüğümü bile hatırlıyorum. ama aslında göz korkutucu intibasına rağmen o kadar büyütülmemesi gereken bir şeydir. öncelikle ezberleyerek başlarsınız ama ilerleyen zaman ve biraz da düzenli bir çalışmayla dilin mantığına ne kadar çok vakıf olursanız bu bela da yavaş yavaş sorun olmaktan çıkar. unutulmamalıdır ki başka bir dil ezberleyerek öğrenilmez. o dilde düşünmeyi öğrendiğinizde zaten o dili %80 öğrenmişsiniz demektir.
  #1359496 :)
 5. 5.
  (bkz: shake it up sekerim)
  #1629766 :)
 6. 6.
  yanına gelen iki ya da üç harflik kelimeler sayesinde anlamları ciddi ölçüde değişen fiillerdir. misal vermek gerekirse asmak anlamına gelen hang kelimesinin yanına over * geldiğinde akşamdan kalma * anlamına gelir.
  ayrıca nakavt olarak güzel türkçemize geçmiş olan knock out da şahane bir phrasal verbtür.
  #1629824 :)
 7. 7.
  aman aman ezberleyene kadar canınızın çıkabildiği,bir kelimenin bir sürü ekinin olduğunu görebildiğiniz fiillerdir. ezberlediğiniz takdirde test çözerken çok kolaylık sağladığını da görmeniz mümkündür. *
  #2175688 :)
 8. 8.
  ezberlemekten ziyade context'te kullanirsaniz yani cem yilmaz'in dedigi gibi cumle icinde bol bol kullanirsaniz kesinlikle bir kere ogrendiginizi unutmadiginiz yardimci fiillerdir. her bir haltin kesin bir phrasal verb halinde soylenisi kesin vardir.
  #2175692 :)
 9. 9.
  (bkz: fuck you) *
  #3350919 :)
 10. 10.
  bu yapılar ezberlendikten sonra kişinin başka hiç bir ingilizce yardımcı fiil, özne, yüklem... * kullanmasına gerek yoktur. iki kelimede kendinizi ifade edebilirsiniz. on saat hangi tensi şeetsemde madara olmasam diye düşünmezsiniz.
  biraz ezber gerektiren kalıplardır. * *
  #3350931 :)
 11. 11.
  normalde düşünündüğümüzden çok farklı anlamlar da içerebilirler. örneğin; "pass out" bayılmak demektir, veya "pass away" ölmek demektir.
  #4089030 :)
 12. 12.
  gereksizdir. aynı anlama gelen adam gibi kelimeler dururken bunları ezberlemeye çalışmak zaman kaybıdır. bi de bi phrasal ın birden fazla anlamı olmuyo mu işte o çıldırtandır.*
  #5086547 :)
 13. 13.
  aşağı yukarı 10 bin civarındadır. yds sınavında ise bir kaç tane ya çıkar ya çıkmaz. onun için koy götüne rahvan gitsindir.
  #5086619 :)
 14. 14.
  en ibnesi hang fiiliyle olanlardır. hiç bir alakası olmaz bunların genelde.

  hang up: (elbise, tablo) asmak, telefonu kapatmak
  hang on: beklemek
  hang out: arkadaşlarla dışarıda takılmak
  hang over: akşamdan kalmak, eğilmek
  hang in: dayanmak, sabretmek

  allah mısın be hang? bunların birbiriyle ne alakası var?
  #5086697 :)
 15. 15.
  en çok kullanılanları şunlardır:

  separable

  add up - add
  back up - cause to move backwards; support; blow up; cause to explode; destroy by explosives
  break down - analyze; list the parts of separately
  break into - go into a house or room forcibly; suddenly; begin; bring about - cause to happen
  bring off - accomplish
  bring on - cause
  bring out - publish; emphasize
  bring over - bring
  bring to - revive
  bring up - raise; care for from childhood
  brush out - brush the inside of
  burn down - destroy by burning
  burn up - consume by fire
  buy out - by the other person's share of a business
  buy up - buy the whole supply of
  call off - cancel; order away
  call up - telephone; summon for military service
  calm down - become calm
  carry on - continue
  carry out - fulfill; complete; accomplish; perform
  carry over - carry; continue at another time or place
  cheer up - cause to become cheerful
  chew up - chew thoroughly
  chop up - chop into small pieces
  clean off - clean the surface of
  clean out - clean the inside of
  clean up - clarify; tidy
  clear out - clear the surface of
  clear up - clear the inside of
  close down - close permanently
  close up - close temporarily
  count in - include
  count out - exclude
  count up - calculate; count; add to a total
  cross out - eliminate
  cut off - interrupt; sever; amputate
  cut out - eliminate; delete
  cut down - reduce in quantity
  draw up - write; compose (a document)
  dress up - put clothes on; adorn
  dust out - dust the inside of
  eat up - eat completely
  figure out - interpret; understand
  figure up - compute
  fill in - complete (a printed form)
  fill out - complete (a printed form)
  fill up - fill completely (a container)
  find out - discover
  fix up - repair; arrange in a suitable manner
  get across - cause to be understood
  give back - return
  give out - distribute; announce
  give up - surrender something
  hand down - deliver; pronounce formally; leave as an inheritance
  hand over - yield control of
  hang up - suspend
  have on - be dressed in
  have over - entertain someone informally at one's home
  hold off - delay; restrain
  hold up - delay; rob; threaten with a weapon
  keep up - continue; keep the same pace
  leave out - omit
  let down - disappoint
  let out - release from confinement; make larger (in sewing)
  light up - light; illuminate thoroughly
  live down - live in such a way as to cause something to be forgotten
  make over - remake
  move over - move to the side
  pass out - distribute
  pass up - not take advantage of (as an opportunity)
  pass on - transmit
  pay back - repay
  pay off - discharge a debt completely; give someone his final pay
  pick up - come to meet an escort; lift with hands or fingers; learn casually;
  initiate an association publicly
  play down - minimize
  play up - emphasize
  point out - indicate
  pull down - pull in a downward direction; raze
  push across - cause to be understood or accepted
  put off - postpone
  put on - dress in; deceive or fool
  put up - preserve (food); receive as an overnight guest
  quiet down - be quiet
  ring up - the telephone
  rinse off - rinse the surface of
  rinse out - rinse the inside of
  rule out - eliminate
  run down - trace; disparage; hit with a vehicle
  run off - cause to depart; reproduce mechanically
  save up - accumulate
  see through - complete; in spite of difficulties
  see off - accompany someone to the beginning of a trip
  send back - send to a place where formerly located
  send over - send to where someone is
  set up - arrange
  show off - exhibit ostentatiously
  shut off - cause to cease functioning
  slow up - cause to move more slowly
  spell out - enumerate; state in detail
  stand up - fail to keep an appointment with
  sweep out - sweep the inside of
  take back - return; retract a statement
  take down - remove from a high position; write from dictation
  take in - understood; fool; deceive; make smaller (in sewing)
  take over - take; assume command of
  tear down - destroy
  tear up - tear into small pieces
  tell off - scold; reprimand
  think over - consider
  think through - consider from beginning to end
  think up - create; invent
  throw away - discard
  throw over - reject
  tie up - tie securely or tight
  tire out - cause to be exhausted
  touch up - repair
  try on - put on a garment to verify the fit
  try out - test
  turn down - refuse; lower the volume
  turn out - produce; force into exile, extinguish (a light)
  wash off - wash the surface of
  wash out - wash the inside of
  wear out - use until no longer usable; tire greatly
  wind up - finish, tighten the spring of a watch or machine
  wipe off - wipe the surface of
  wipe out - wipe the inside of; decimate
  work out - solve
  write down - record
  write out - write down every detail; spell out
  write up - compose; prepare (a document)

  inseparable

  back out of - desert; fail to keep a promise
  bear down on - lean on; browbeat
  bear on - have to do with
  bear up under - endure
  break in on - interrupt
  break into - interrupt
  call for - come to get; require
  care fxor - like; guard; supervise; maintain
  carry on with - continue
  catch up with - cover the distance between oneself and
  check up on - examine; verify
  come across - find accidentally
  come along with - accompany; make progress
  come by - find accidentally
  come down with - become ill with
  come out with - utter; produce
  come up with - utter; produce
  count on - rely on
  cut in on - interrupt
  disagree with - cause illness or discomfort to
  do away with - abolish
  do without - deprive oneself of
  drop in at/on - visit casually without planning
  drop out of - leave; quit
  face up to - acknowledge
  fall behind in - lag; not progress at required pace
  fall back on - use for emergency purpose
  fall out with - quarrel with
  fill in for - substitute for
  get ahead of - surpass; beat
  get around - evade; avoid
  get away with - do without being caught or punished
  get by with - manage with a minimum of effort
  get down to - become serious about; consider
  get in - enter (a vehicle)
  get off - descend from; leave
  get on - enter (a vehicle); mount
  get on with - proceed with
  get through with - terminate, finish
  go back on - desert; fail to keep (a promise)
  go for - like a great deal
  go in for - be interested in; participate in
  go on with - continue
  go over - review
  go with - harmonize with; look pleasing together
  go without - abstain from
  hang around - remain idly in the vicinity of
  hear from - receive a communication from
  hear of - learn about (sometimes accidentally)
  hit on - discover accidentally
  hold on to - grasp tightly
  hold out against - resist
  keep at - persevere at
  keep to - persist in; continue
  keep up with - maintain the pace of
  lie down on - evade; fail to do
  live on - support or sustain oneself by means of
  live up to - maintain the standard demanded of
  look after - take care of
  look back on - remember nostalgically
  look down on - feel superior to
  look forward to - anticipate
  look up to - respect; admire
  make up for - compensate for
  pass on - transmit
  pick on - tease; bully
  play up to - flatter for personal advantage
  put up with - tolerate
  read up on - search out information on
  run against - compete against in an election
  run away with - leave; escape from
  run for - campaign for
  see about - consider; arrange
  see to - arrange; supervise
  settle on - decide on; choose
  stand for - represent; permit
  stand up for - support; demand
  stand up to - resist
  stick to - persist
  stick up for - support; defend
  take after - resemble
  talk back to - answer impolitely
  talk over - discuss
  tell on - report misbehavior to authority
  touch on - mention briefly
  turn into - become
  wait on - serve
  wait up for - not go to bed while waiting for
  watch out for - be careful for

  intransitive

  back down - retreat from a position in an argument
  back out - desert; fail to keep a promise
  back up - move backwards
  bear up - endure
  blow in - drop in to visit unexpectedly
  blow over - pass without doing harm
  blow up - explode; lose one's temper
  call up - telephone
  calm down - become calm
  carry on - continue as before; misbehave
  catch on - understand
  catch up - cover the distance between oneself and a moving goal
  check up - investigate
  check out - leave; pay one's bill
  cheer up - become cheerful
  clear out - leave
  clear up - become clear
  close down - close permanently
  close up - close temporarily
  came about - happen
  come along - accompany; make progress
  come back - return
  come by - visit someone in his home
  come out - appear; make a social debut
  come over - come to someone's house, to where someone is
  come through - succeed
  come to - regain consciousness
  cut in - interrupt
  die away - fade; diminish
  die down - fade; diminish
  die off/out - disappear; become extinct
  dress up - don fancy or unusual clothes
  drive back - return by car
  drop in - visit someone casually without planning
  drop out - abandon some organized activity; leave; quit
  drop over - visit someone casually
  fall behind - not progress at required pace
  fall off - decrease; lose weight
  fall through - fail; not be accomplished
  fill in - substitute
  find out - learn
  fly back - return by air
  fly over - fly to where someone is
  get ahead - make progress
  get along - have a friendly relationship
  get around - circulate; move about
  get away - escape
  get by - manage; either just barely or with a minimum of effort
  get in - enter
  get off - descend from leave
  get on - enter (a vehicle); mount (a horse, etc.)
  get on/along - progress; be compatible
  get up - rise
  get through - finish
  give out - become exhausted
  give up - surrender; fail to finish
  go back - return
  go off - explode
  go on - happen; continue
  go out - stop burning; leave one's residence
  go over - go; succeed
  grow up - mature
  hang around - remain idly; dawdle
  hang up - replace a telephone receive on its hook
  hold on - grasp tightly; persevere; wait while telephoning
  hold out - continue to resist; persevere; persist
  keep on - continue
  keep up - maintain the required pace or standard; continue
  let up - diminish in intensity
  lie down - recline
  look on - be a spectator
  make out - progress; succeed
  make up - become reconciled
  move over - move to the side
  pan out - turn out well; be successful
  pass out - become unconscious
  pass on - die
  pick up - grow; increase
  pull in - arrive
  pull out - deport
  pull through - survive (barely)
  ride over - ride to where someone is
  run away - escape; leave; leave quickly without permission
  run down - slowly lose power so as to stop functioning
  run off - depart running; drain
  sell out - sell the ownership or responsibility
  settle up - pay one's bills or debts
  show off - boast by words or actions
  show up - arrive; appear unexpectedly
  shut up - stop talking
  slow up - reduce speed
  stand by - wait; be prepared to assist
  stand up - stand; rise from sitting; last; endure
  stay over - remain at someone's house overnight or longer
  step aside - move to one side
  take off - leave the ground
  take over - assume command
  talk back - answer impolitely
  throw up - vomit
  turn around - turn so that one is facing another direction
  turn in - go to bed
  turn out - succeed; come; appear, as at a public meeting
  turn up - arrive; be found unexpectedly
  wait up - remain awake in anticipation
  wake up - awaken
  walk back - return on foot to where one was
  walk over - walk to where someone is
  wash out - fade or disappear from washing
  watch out - be careful
  wear off - fade; disappear through use or time
  wear out - become unusable through use; become used up
  work out - be successful
  #5464540 :)
 16. 16.
  baş belasıdır, öğren öğren bitmez.
  #6500800 :)
 17. 17.
  (bkz: stir me up)

  (bkz: siktir et)
  #6500823 :)
 18. 18.
  iyidir, kelime hazineniz gelişir ama başbelası olmasının yanısıra dile karizmatik bir hava da katar aslında. her dilde karşılaşmak mümkündür.
  #6922655 :)
 19. 19.
  hiç sevmediğim şahıslardır. allah top etsin onları.
  #6922755 :)
 20. 20.
  özellikle lisedeyken sınav zamanı kabusum olan konuydu. bir de hoca sözlüğünü aldırmıştı o zaman. taa o zaman 90 milyon falandı. hem manevi hem maddi çökertmişti beni.
  neyse iyi ama artık aramız phrasal kardeşlerle.
  #6922783 :)
 21. 21.
  http://www.usingenglish.c...ence/phrasal-verbs/a.html
  #13870537 :)
 22. 22.
  ingilizce öğrenmek isteyenlerin baş belasıdır. ama genelde kullandıkça yerleşir bunlar. yoksa come'ın yanına bir kelime geldiği zaman gelmek ile hiçbir ilişkisi olmayan anlamlar çıkabiliyorken bunları ezberleyerek öğrenmeye çalışmak bir insanın bütün ömrü boyunca atlas okyanusu'nun suyunun hepsini içmeye çalışması gibi bir şeydir.

  teorik olarak bir insan günde 5 litre su içse ayda 150 litre yapar. yılda 1800 litre. 70 yılda 126 bin litre yapar. bu da atlas okyanusu'nun yanında solda sıfır kalır herhalde.
  #14769742 :)
 23. 23.
  nefret ettiğim sözcükler grubu. ezberleyemiyorum olm,çıldıracam. put,get ve turn ile başlayanları ezberlemeye çalışacam artık,ne yapalım.
  #14881218 :)
 24. 24.
  sözlükten öğrenilemeyecek kadar geniş, bulunduğu coğrafyaya göre manası değişebilen sözler bütünüdür. get, come, make gibi çok anlam içeren fiillerle olanlar meşhurdur.
  #14881317 :)
 25. 25.
  (bkz: anasını siktiğimin pharsal verbleri)
  #14881395 :)