1. 1.
  Rusya 'nın bütün slav topluluklarını, yabancı egemenliğinden özellikle osmanlı yönetiminden kurtarmak için uyguladığı politikaya verilen isimdir.
  1 ... martyns
 2. 2.
  doğrusu panslavizmdir..
  1 -3 ... killing joke
 3. 3.
  doğu avrupa ile orta avrupa'nın orta kesimindeki çeşitli slav halkları arasında ortak kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya yönelik çalışmadır..ruslar sıcak denizlere inme politikasının bir parçası olarak bu oluşumu kurmaya çalışmışlardır..
  2 ... killing joke
 4. 4.
  Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayan Slavlar'ın ortak etnik geçmişinin kabul edilmesi ve bu slavlar arasında kültürel ve siyasi birlik sağlanmasını amaçlayan hareket. Bu hareket ilk defa 19. yüzyılda ortaya çıktı. Hareket, Batı ve Güney Slav entellektüel, bilimadamları ve şairler arasında ortaya çıktı. Bunlar ilk olarak, Slav halkının şarkılarını, folklörünü ve köylü lehçelerini inceleyerek, aradaki benzerlikleri göstererek, Slav birliği anlayışını geliştirmeye çalışıyorlardı. Prag kenti, Slav tarihinin araştırıldığı bir yer olduğu için, Pan-Slavizmin merkezi oldu.

  Avusturya-Macaristan ihtilaller ile sarsıldığı sırada, 1848 yılında Prag'da bir Slav kongresi toplandı. Amaçları, Avusturya'nın merkezi monarşik yönetimine son verip, eşit halklardan oluşan bir federasyonun kurulmasını sağlamaktı. Bunun üzerine Pan-Slav hareketi 1860'larda Rusya'da yaygınlaştı. Rusya o zaman, Habsburg ve Osmanlı yönetiminden, Slavların tek kurtarıcısı olarak görülüyordu. Rus Pan-Slavistleri, hareketin kurumsal temelini değiştirerek, Slavofil anlayışı savundular. Buna göre, Batı Avrupa manevi ve kültürel açıdan iflas etmiştir ve Rusya'nın tarihsel misyonun, siyasal egemenlik kurarak Avrupa'yı gençleştirmek ve Rusya egemenliğinde bir Slav konferasyonu kurmaktır.

  Rus yönetimi bu görüşü resmen desteklememesine rağmen, istanbul ve Belgrad'ta bulunan Rus elçileri, Pan-Slavizmi ateşli bir biçimde savunarak, Rusya ve Sırbistan'ı Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan sokmayı başardılar. (1876-1878)

  20. yüzyılın başlarında, Pan-Slav hareketini yeniden canlandırmak için ciddi girişimlerde bulunuldu. Fakat Slav halkları arasındaki gelişmeler bunu engelledi. 20. yüzyılın ikinci yarısında değişik gelişmelerin ortaya çıkması, özellikle 1991 yılında Yugoslavya'da savaş başlaması bazı Slav liderlerini yeni bir savaşa yöneltti. Sözgelimi, Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç Yunanistan ile işbirliğine gidip, diğer Balkan ülkelerinin de katılacağı bir "Ortodoks Birliğinin kurulmasını önermiştir.
  ... lilith
 5. 5.
  slav milliyetçiliğidir.
  ... pantalassa
 6. 6.
  Panslavizm rusya'nın, özellikle çarlık döneminde uyguladığı slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyaseti.başarılı da olmuşlardır.
  ... durzupasa
 7. 7.
  Tarih hocamızın deli petronun idelleri gibi yüzeysel bi tanımlamayla basitçe anlattığı ve her ders bize sorduğu sorulardan bi tanesi.
  hoca:Neydi Tarih boyunca Rusların idealleri oğlum?
  öğrenci:eeeeeee.Bir sıcak denizlere inmek
  iki panslavizm akımıyla bizi BÖLMEK.
  Arkadan devrimci bi öğrenci atlar"ama hocam rusyada devrim olunca bu idealleri değişti.
  Hoca:DEĞiŞMEZ OĞLUM.Rusların amacı hep aynı sıcak denizlere inmek ve panslavizm akımıyla bizi bölmek.
  1 ... benerci
 8. 8.
  Panslavizm, Rusya`nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir. ilk kez 1826 yılında J.Herkel tarafından kullanıldı.
  ... morus
 9. 9.
  Slav soyundan gelen tüm halkların bağımsızlığını ve tek bir devlet çatısı altında yaşamasını hedefleyen ve Osmanlı Devleti' nin son döneminde Rusya tarafından uygulamaya sokulan düşünce akımı.
  1 ... linka
 10. 10.
  her ne kadar yanlış olsa da panislavizm versiyonu daha çok kullanılır.
  1 ... suda seken yassi parlak tas