1. 1.
  moğol ırkından olan bireye verilen ad. (bkz: moğolistan) (bkz: cengiz han) (bkz: moğol imparatorluğu) (bkz: moğollar)
  #1723268 :)
 2. 2.
  (bkz: mongol)
  (bkz: mongolia)
  #3495710 :)
 3. 3.
  (bkz: moğolistan milli takımı)
  #3495713 :)
 4. 4.
  3 ana irktan biri olan irk. sari irk olarak da anilir. * * * *
  #3495742 :)
 5. 5.
  az daha dayanabilseler, güçleri biraz daha yetse tüm dünya bilim mirasını yok edebilirmiş bu kutsal ırk.

  bilimsel gelişmelerin böylesine sekteye uğradığı bir ortamda karanlık çağlara geri dönülmesi söz konusu olacağından insan ırkı daha yeni yeni cilalı taş devrine ulaşmış olacaktı ikibinlerde.

  okulun dersin sınavın, işe gitmenin, patronların, trafiğin, internetin, olmadığı, sevdiğin kızla evlendiğin, yakaladığın koyunu yediğin yemyeşil, sanayileşmemiş bir dünya düşünüyorum da...
  #3611436 :)
 6. 6.
  ilginç gelenekleri olan ırktır. moğol biriyle yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız ilk zamanlar yeme alışkanlığıyla sizi şaşırtır. et yemeden doymam lafı tam olarak onlar için geliştirilmiştir. sabah kahvaltısında dahi kavrulmuş kıyma gibi biraz ağır kokan bir yiyecekleri vardır, onu ısıtır yerler. sade çay kesinlikle içemezler. çok açık çaya süt katarlar. sizin içtiğiniz koyu çaya da suratlarını ekşite ekşite bakarlar.

  göçebedirler. budist oldukları söylenir ancak budizmle ilgili hiçbir bilgileri yoktur.

  arkadaş çağırdı, gitmeye niyetlendim de verdiği adresten ben gidene kadar göçerler de ortada kalırım diye korktum. * bana komik gelen bu espriyi kendisine yaptığımda hiç gülmedi. espri anlayışlarımız da biraz farklıdır. ama olsun çok eğlencelidir moğol bir arkadaşla yaşamak.
  #4314005 :)
 7. 7.
  küçük ve büyükbaş hayvanlarını midelerini delerek öldüren halkın evlatlarıdır.
  #4938678 :)
 8. 8.
  (bkz: cengizhan)
  #9099194 :)
 9. 9.
  zamanında dünyayı titretmiş olan savaşçı bir millettir.
  #9099201 :)
 10. 10.
  geleneksel moğol toplumunda iki erkek arasında kurulan andalık * bağı kan bağından bile güçlü bir bağ imiş.
  #9099216 :)
 11. 11.
  kavimler göçünüde neden olmuşlardır. dünyada her 25 kişiden birininde cengiz han soyundan geldigi sanılmaktadır. inanılmayacak sayıda kadından cocugu vardır.
  #9099220 :)
 12. 12.
  tüm dünyayı titreten bozkır kabilesi.
  vietnamı dize getiremeyen kübilayın kavmi.
  #9099230 :)
 13. 13.
  başkent ulanbatur haricinde doğru düzgün şehirleri olmayan halk.
  güreş hala milli spordur ve bu konuda bize kafa tutarlar.
  halk hala göçebe yaşadığı için at binme konusunda mükemmeldirler.
  okçuluk da unutulmamıştır kadınlar dahi at üstünde giderken hedef vurabilirler.
  kaşmir üretimi konusunda en önde gelen halktır.
  #9099293 :)
 14. 14.
  türklerle birlikte tarihte en büyük işleri başarmış, tüm dünyaya korku salmış kavim.
  severiz moğolları.
  #9596335 :)
 15. 15.
  Türkle farklılaşmaları, Rusya'nın ve Çin'in bölgesel üstünlüklerini ortaya koymasıyla meydana çıkar. Yoksa bundan bırak 1000 yıl öncesini 200-300 yıl öncesinde bile Türk'ten farklı değillerdir. Kaldı ki Batı Türklüğü denilen Türklük Öncesinde (ayrım olsun diye söylüyorum Türk moğol diye yoksa ayrı değillerdir) Oğuzlarla birlikte göçeden Türk-moğol kavimleriyle zaten çoktan karışmıştır, Sonrasında Çengiz Kaan'ın ordusunu oluşturan Türk-Moğollarla çoktan karışmıştır, Akabinde de Temur'un insanlarıyla çoktan karışmıştır. Batı'da Türk-Moğol ayrımı yerini sadece ve sadece Türklüğe bırakırken Doğu'da Temur'un ardıllarının de etkisini yitirip Rusların ipinden kurtulmuş piçler gibi Türk dünyasına tecavüz etmesiyle güdülen izolasyon politikaları sonucu Türk-Moğol ayrımı ortaya çıkmıştır.

  En basiti, Ben Ana Tarafından Kara-Tatar, Baba tarafından çepniyimdir. Kara-tatarların büyük çoğunluğu kara-tatarlığını bile unutmuş tamamen Türkleşmiş, moğol kavimidir denilebilir. Yani günümüzde de Türk demek kan olarak da kültür olarak da zaten Türk+Moğol demektir. bugünkü manada çıkan moğol ayrımı daha dünkü ayrımdır.

  Keza Moğolistan'daki Moğollar Çengiz Kaan öncesi atalarını köl tegin'e bağlarlar. Yani Göktürklere. Artık Türkle moğol tamamen farklı Milletlerdir diyenler atalarını hangi piçe, soysuza bağlıyorlar bedevi çöllerindeki yavşaklara mı yoksa balkanlardaki Rumlara mı bilemem.

  ayrıca Temur'un Türkleşmiş bir Moğol olması, Çengiz Kaan'ın da moğollaşmış bir Türk olması ve bu iki insanın da tüm türk dünyasına, orta-asya'ya kaan olabilmesi zaten Türklerin de Moğollarında birbirlerini ayrı görmediğini tarihsel bir kanıtıdır da.
  #10634522 :)
 16. 16.
  türklerle aynı ırktan gelir. turani ırktandırlar. karanlık çağlarda turanilerden ayrılmış farklı millet olmuştur.

  karanlık çağlarda turani diye bir ırk vardı. zamanla mesela bir 200 yılda koreliler ve japonlar buradan ayrıldı farklı bir millet oldu, sonra macarlar, türkler, moğollar ayrıla ayrıla farklı millet oldular. daha sonraları mesela 1000 yıl sonra türklerde kendi aralarında oğuz, tatar vs diye ayrıldılar.
  #10637741 :)
 17. 17.
  karanlık çağları özleyen cengiz han'ın önderliğinde kütüphaneleri yakarak insanlığı karanlığa gömmeye çalışan kavim.
  #10637783 :)
 18. 18.
  bölünmemiş olsalardı tüm dünya'ya hükmedebilecekleri düşünülen atlı okçu askerlerle neler yapılabileceğini dünyaya gösteren kavim.
  #11130109 :)
 19. 19.
  anadolu selçukluları ve büyük selçuklular devletlerine kabus olmuş savaşçı bir ırk. tam istanbul kuşatılmış hoop moğol istilası, baba ishak isyanı ile anadolu selçukluları kargaşaya düşer moğollar fırsat bu deyip hoop anadoluyu işgal ederler. say say bitmez ki...
  #11243146 :)
 20. 20.
  yöntemleri akp tarafından büyük bir şevkle benimsenmiş işgalci ve yağmacı tarihe sahip millet.
  #12821764 :)
 21. 21.
  türktür, onlar. köklerine indiğinizde orta asya da, eski tarihlerde, türk moğol ayrımı olmadığını, sonradan türetilmiş bir tanım olduğunu görürsünüz. tıpkı azeri gibi. azeri sadece yaşadıkları toprakların azerbaycan diye adlandırılmasından türetilmiş bir kelimedir.
  bütün kavimlerin iyi ve kötü yönleri vardır ve bu insan olmanın getirdiği bir özelliktir.
  kavimlerin tarihlerine bakarsın hangi konuda iyi, hangi konuda kötü anlarsın.
  kompleksli yaklaşımlara gerek yoktur.
  mesela türkler imparatorluk kurma işini iyi yapar, almanlar disiplinlidir vs.
  #15304295 :)
 22. 22.
  insanlarına, ingilizce mongol denilen halk.
  #15304302 :)
 23. 23.
  başta bağdat,buhara semerkant,isfahan ve gelişmiş diğer islam şehirlerini yok ederek islamın altın çağını sona erdiren, islam dünyasındaki diğer inaçlara hoşgörüyü oldukça azaltan ve militarizme kaymasına neden olan zalim imparatorluk. o devirde yecüc mecüc olduklarını düşündrümüş olabilirler. romalılar nasıl kendilerinden olmayanlara barbar diyorlarsa bunlarda tatar derlermiş zamanla iki terim birbirine karışmış. 500 yıl öncesine kadar bu günkü rusyanın büyk bölümüne hükmederken başta küçük prenslik olan rus çarlığı tarafından acımasızca yok edilmişler ve tarihte geri plana düşmüşlerdir. Tarihin en büyük fatihi Cengiz Han ile hala övünürler hakim olduğu topraklar ve kazandığı savaşlar, büyük iskenderdende, sezardanda, fatih ve kanunidende fazladır.
  #19738770 :)
 24. 24.
  tarihe hiçbir katkıları olmayan yakıp yıkma ile nam salmış bir devlet. bağdat kütüphanenisini yakmakla ıslam, kültür, medeniyet anlayışlarından yoksun oldukları belli olmuştur.
  #19738814 :)
 25. 25.
  ilk olarak aklıma, Cengiz Han'ı hatırlatan kelimedir.
  #19738842 :)