1. 1.
  Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan,havada sarı bir alevle yanan,renksiz bir gaz,bataklık gazı (CH4).
  2 ... italiano
 2. 2.
  bir karbonlu alkandır. Katılma tepkimesi vermez. Doymuştur.
  1 ... eurasia
 3. 3.
  lise son sınıftaki organik kimya dersinde bana çok çektirmiş gaz çeşidi.
  ... roy mustang
 4. 4.
  Bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle bataklı gazı olarak adlandırılan, doğal, renksiz gaz. Atmosferde yoğunluğunun artması sera etkisine katkıda bulunur.
  ... death lord
 5. 5.
  bir çeşit hidrokarbon. doğada bol miktarda bulunur. renksiz ve kokusuzdur. elektrik üretiminde kullanılması söz konusudur.
  ... vernon sullivan
 6. 6.
  madenlerde olan patlamalar ile ismini duyurmuş gaz.
  1 -1 ... eqin
 7. 7.
  biyokütleden biyogaz eldesinde acıga cıkan gazların hacimce %80 ini olusturan gazdır.
  ... shinobi
 8. 8.
  doymuş hidrokarbonlar zincirinin birinci üyesi.
  ... ve tanri erkegi yaratti
 9. 9.
  insan vücudunda da bulunabilen bir uçucu gaz.
  1 ... faaip de oiad
 10. 10.
  formülü ch4 olan gaz. metan içeriğini anlayabilmek için öncelikle kömürün oluşum şartlarını değerlendirmek gerekir. ancak kısaca metan madencilik sektöründeki kapsamıyla; ocak havası içindeki en zehirli gazlardandır. metan aslında renksiz ve kokusuz bir gazdır. havaya nazaran özgül ağırlığı 0,554 orandadır. yani metan havaya göre 1,6 kat daha hızlı yayılır. madencilik sektöründe yeraltı işletmelerinde metanın alev almasındaki gecikme, metan alevinin yayılma hızı, metanın alev alma sıcaklığı ve patlama esnasında yabancı madde etkileri de gözlemlenirse iş güvenliğinin artması kaçınılmaz olur.
  1 ... whitewind