1. .
    mervenin kısaltması.
    ... merveyitavla