1. 1.
  yaptırım.
  cümle içindeyken nasıl duruyomuş hemen bakıyoruz:
  şu yağan karlar gönlümün ceza-i müeyyidesi. **
  not: noktayı editledim boşuna. entrynin 2006 karizması gitti. pişmanım. alarmı kurdum. 06.03.2009 20:00'da tekrar editleyeceğim.
  6 ...
  #103566 :)
 2. 2.
  "ahlak kurallarıyla hukuk kurallarının arasındaki fark hukuk kurallarınin müeyyidesinin olmasıdır" hukuka giriş dersinin klişe cümlelerindendir

  tarih dersi versiyonu için (bkz: almanya yenilince bizim de yenik sayılmamız)
  2 ...
  #762080 :)
 3. 3.
  latince sanction.
  ...
  #1116989 :)
 4. 4.
  maddi yaptırım ve manevi yaptırım olarak iki çeşittir.
  1 ...
  #1924684 :)
 5. 5.
  maddi yaptırımı,para cezaları,hapis cezaları,tazminatlar..vs
  manevi yaptırımı ise,toplumdan dışlanma,ayıplanma..vs şeklinde ifade edebiliriz.
  1 ...
  #4233914 :)
 6. 6.
  hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki.
  ...
  #10565317 :)
 7. 7.
  Maddi yönü cebir manevi yönü tehdittir.
  ...
  #13707478 :)
 8. 8.
  (bkz: yaptırım)
  ...
  #16740571 :)
 9. 9.
  uluslararası hukuk kurallarının ihlali sebebiyle bir devlete karşı diğer devletlerce uygulanan caydırıcı cezalandırma yöntemi.yaptırım.
  1 -1 ...
  #18174343 :)
 10. 10.
  Hukuk fakültelerinde öğretilen ilk kelime. Hukuk nedir tanımının olmazsa olmazı ..müeyyidelerle kuvvetlendirmiş kurallar bütünü.
  1 ...
  #18174363 :)
 11. 11.
  sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepki.
  1 -1 ...
  #22007335 :)
 12. 12.
  eşittir ceza değildir.
  ...
  #22924145 :)
 13. 13.
  cümle içinde kullanımına bir örnek verecek olursak:

  'onu öyle içiyorsun ama yasal müeyyidesi var, hani nerde zabıtalarınız!?'
  1 ...
  #25660180 :)