bugün

entry'ler (1242)

bazaar

ing. pazar, çarşı.

spor servisi

tv kanallarının, spor bültenlerini hazırlayan, her program başında sunucu tarafından nazik bir selamla ismi telafuz edilen bölümü.

cep telefonu çalınca ortamı terk eden tipler

telefon calinca ortamdan uzaklasip konusmak eylemini gerçekleştiren insanlar.

ozun onceligi kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eden maddesi. *

onemlilik kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nispî ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eden maddesi. *

ihtiyatlilik kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin gözönüne alınması gereğini ifade eden maddesi. *

tam aciklama kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eden maddesi. *

tutarlilik kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eden maddesi. *

tarafsizlik ve belgelendirme kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gerektiğini ifade eden maddesi. *

maliyet esasi kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gerektiğini ifade eden maddesi. *

donemsellik kavrami

muhasebenin temel kavramlarının, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını öngören maddesi. *

isletmenin surekliligi kavrami

muhasebenin temel kavramlarının, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eden maddesi. *

kisilik kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, işletmenin, sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngören maddesi. *

akcal

mâli, parasal.

balıkesir'in ivrindi ilçesine bağlı, ilköğretim okulu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, ptt şubesi, sağlık ocağı ve sağlık evi olmayan bir köy.

adana ili tufanbeyli ilçesine bağlı bir köy.

gümüşhane ili kürtün ilçesine bağlı bir köy.

sosyal sorumluluk kavrami

muhasebenin temel kavramlarinın, muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde, akçal tabloların düzenlenmesi ve arz edilmesinde; belirli kişi veya kurumların değil, toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eden maddesi.

alakalı olarak:
(bkz: sosyal sorumluluk)
(bkz: sosyal sorumluluk kampanyalari) *

sonra bana kus dediler

2004 yılında can yayınları tarafından çıkarılmış bir betül akdoğan kitabı. aynı zamanda yazarın ilk eseri. *

soğuk geceler

1994 yılında kadir sözen tarafından yönetmenliği yapılan uzun metrajlı sinema filmi.

daha fazla bilgi için:
http://www.turksinemasi.com/filmler/konu.asp?id=5205 *

sehir milliyetciligi

(bkz: memleket milliyetciligi)

sehir devleti

(bkz: kent devleti)

corking

ing. harika, muhteşem.