1. 1.
  Osmanlı şehzâdelerinin tâlim ve terbiyesiyle meşgul olanlara verilen isim.
  Geleceğin hükümdarını yetiştirmek üzere görevlendirilen bu kişiler din ve fen ilimlerinde mümtaz şahsiyetler arasından seçilirlerdi. Şehzâdeler sancağa çıkarken bâzen yanlarına birden fazla da lala görevlendirilirdi. Bu durumda en kıdemlisi Lala Paşa ünvânını taşırdı. Lalanın ilmî kıymeti yanında pâdişâhın fevkalâde îtimâdını kazanmış emin bir kimse de olması gerekliydi. Çünkü bunlar şehzâdenin iyi bir devlet adamı olarak yetişmesi yanında onun pâdişâha karşı itâatini de kırmaması lâzımdı. Îtimâdı sarsacak durumlarda lalaların görevden alınması pâdişâhın yetkisindeydi. Lalalar yetiştirdikleri şehzâdenin pâdişâh olması durumunda büyük bir nüfuz kazanırlardı. Tahta geçen yeni pâdişâh, lalalarının en kıdemlisi olan Lala Paşayı vezirliğe ve bâzen de sadrazamlığa tâyin ederdi.
  3 ... farabi
 2. 2.
  padişah çocuklarına yani veliahtlara eğitim veren, onların yetiştirilmesiyle ilgilenen alim.
  2 ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  karadenizde deli anlamına gelen sözcük
  1 ... doksanüç
 4. 4.
  bazı cahillerin köle olarak gördükleri fakat padişahın çocuklarını teslim etmesi nedeniyle büyük önem verdikleri eğitimcilerdir.
  ... hasnicktir
 5. 5.
  teletubbieslerin sarı olanı.
  5 ... the kene
 6. 6.
  sözlük bünyesine yeni katılmış olan sözlük kullanıcısı.*
  ... aura
 7. 7.
  yeni yazardır.*
  ... dave mustaine
 8. 8.
  (bkz: olur böyle şeyler)

  (bkz: takma kafana)
  ... mr mojo risin
 9. 9.
  (bkz: sıkmabaş)
  (bkz: yumurtakafa)
  (bkz: ovalbeyin)

  çok güzel aşağılayan bir yazarmış.
  -2 ... osiris
 10. 10.
  sağır odada ki kahya.

  (bkz: köksal engür)
  ... clktrk