bugün

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon.
bir dersane adı.
sistemi henüz tam manasıyla oturtulmamış; fakat kaliteli öğretmenlere sahip, kafeteryası kamuya açık eğlence yeri ay pardon dershane.

bursa'daki şubeleri şöyledir:

(bkz: altıparmak kavram) *
(bkz: heykel kavram)
(bkz: nilüfer kavram)
(bkz: ihsaniye kavram)
Kavramlar her ne kadar olgunlaştıkça ve geliştikçe ana çıkış noktalarından uzaklaşıyor olsalar da ortaya çıkışlarındaki toplumsal ve tarihsel süreçleri, zorunlulukları özlerinde barındırmaya devam ederler. Doğdukları yer ile bağları gevşese de ipleri tamamen kopmaz. Çünkü içinde bulundukları koşullar ne olmalarını sağlıyor ve neye izin veriyorsa o hali alabilirler. Gelişim süreçlerinde nasıl bir şekle bürünecekleri çevresel koşullarla belirlense de doğuştan gelen özelliklerini de beraberlerinde götürürler. Düşünceler, kavramlar, kuramlar; insanların ve toplumların olaylar içindeki yaşayışını, karşı koyuşunu, kullandıkları araçları da içerirler. Yani en evrensel olan nosyonlar bile belli bir zaman ve mekânın özel deneyimlerinden doğar ve onlarla şekillenir.
1. zemin : Uhrevi, Ütopya, Metafizik, 3 üncü Kültür
2. zemin : Sanat, Politik, Din, Bilim
3. zemin : Kurgusal, hiçlik, gizli, nesneler
4. zemin : Oluş, yokluk, kapalılık, açıklık

gibi birbirleri arasına bir alt zeminden bir unsuru alarak bazen birden fazla zemin bileşeniyle oluşan, tek kelimeyle birden çok çağrışım yapan düşüncelerdir.

Dikkat : Bu tanım özgündür ve muhtemelen yanlıştır. Yazarınızın anten ayarlarıyla oynamayınız, belki elektrik kaçağı vardır.
(bkz: kavram kargaşası)
kepçe kulaklı kişilere de söylenir aynı zamanda.
Ahmet hamdi tanpınar'ın çok güzel yorumladığı kelimedir.
insanlar önce kavramları öğrenirler sonra yaşayarak anlamlarını...
istanbul'Da, dandik bi' dersane adı.
bir düşünce ya da idea; bir sözcüğün veya terimin anlamı.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.