1. 1.
  Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon.
  3 ... atan alir spor
 2. 2.
  bir dersane adı.
  2 ... move!rat
 3. 3.
  sistemi henüz tam manasıyla oturtulmamış; fakat kaliteli öğretmenlere sahip, kafeteryası kamuya açık eğlence yeri ay pardon dershane.

  bursa'daki şubeleri şöyledir:

  (bkz: altıparmak kavram) *
  (bkz: heykel kavram)
  (bkz: nilüfer kavram)
  (bkz: ihsaniye kavram)
  1 ... aura
 4. 4.
  Kavramlar her ne kadar olgunlaştıkça ve geliştikçe ana çıkış noktalarından uzaklaşıyor olsalar da ortaya çıkışlarındaki toplumsal ve tarihsel süreçleri, zorunlulukları özlerinde barındırmaya devam ederler. Doğdukları yer ile bağları gevşese de ipleri tamamen kopmaz. Çünkü içinde bulundukları koşullar ne olmalarını sağlıyor ve neye izin veriyorsa o hali alabilirler. Gelişim süreçlerinde nasıl bir şekle bürünecekleri çevresel koşullarla belirlense de doğuştan gelen özelliklerini de beraberlerinde götürürler. Düşünceler, kavramlar, kuramlar; insanların ve toplumların olaylar içindeki yaşayışını, karşı koyuşunu, kullandıkları araçları da içerirler. Yani en evrensel olan nosyonlar bile belli bir zaman ve mekânın özel deneyimlerinden doğar ve onlarla şekillenir.
  1 ... mabel
 5. 5.
  hehangi bir nesne ya da olayın ortak özelliklerinin bir ad altında toplanmasıdır.
  1 ... unique270
 6. 6.
  bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini ifade eden genel tasarımlardır.
  örneğin; kuş
  1 ... unique270
 7. 7.
  kavramlar geneldir.
  belirli bir algıya ait değildirler. ortak özellikleri ifade ederler.
  1 ... unique270
 8. 8.
  1. zemin : Uhrevi, Ütopya, Metafizik, 3 üncü Kültür
  2. zemin : Sanat, Politik, Din, Bilim
  3. zemin : Kurgusal, hiçlik, gizli, nesneler
  4. zemin : Oluş, yokluk, kapalılık, açıklık

  gibi birbirleri arasına bir alt zeminden bir unsuru alarak bazen birden fazla zemin bileşeniyle oluşan, tek kelimeyle birden çok çağrışım yapan düşüncelerdir.

  Dikkat : Bu tanım özgündür ve muhtemelen yanlıştır. Yazarınızın anten ayarlarıyla oynamayınız, belki elektrik kaçağı vardır.
  1 ... nevai
 9. 9.
  (bkz: kavram kargaşası)
  1 ... ben hep 17 yasindayim
 10. 10.
  Kavramlar zihnin soyutlama ve genelleme yetenekleriyle elde edilir. Nesnelerin ve yaşanmış olayların izleri önce bireysel ve somuttur.
  2 ... lilith