1. 1.
  1.Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
  2.Belirli bir konudaki düşüncelerin,görüşlerin bütünü.
  3.Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar,yasalar bütünü,nazariye,teori.
  2 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: gunes dil teorisi)
  (bkz: gunes dil kuramı)
  ... trinfr
 3. 3.
  -nazariye,bir sorunu ilgilendiren fikirlerin tümü,fikir alanında kalan bilgi ve bu bilginin temel ve kuralları.

  -vaziyet,durum.

  -gözleme dayanan sanı.
  ... lilith
 4. 4.
  sistematik olarak ilişkili genelleme seti.
  ... eqin
 5. 5.
  birbiriyle ilgili olan birkaç hipotezin anlamlı bir bütün olarak toplanması ve belirli olayları açıklamasıdır. teori olarakta bilinir.
  ... unique270
 6. 6.
  gözlemciye kendini kabul etirecek kesin ve açık olgular olmadığında gerçekliği ancak onu temsil eden kavramlar aracılığıyla algılarız. kavramlar ise bir bakış açısını, gerçekliğin bir yorumunu içerdiği için aynı olguları açıklamaya yönelik çok sayıda kuram inşa edilmek durumunda kalınır.
  ... ditty
 7. 7.
  Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan bir açıklama biçimidir.
  ... beni manipule etme
 8. 8.
  sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü.
  -1 ... ece kscg
 9. 9.
  Yüzey ve olguların sistematik ve tutarlı bir açıklamasıdır.
  1 ... heyecanli patates
 10. 10.
  Bilimde kuram veya teori; bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.

  Kuram herhangi bir olayı, vakayı, görüngüyü açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir. Genel anlamda, kuram, bir düşüncenin genel, soyut ve rasyonel olmasıdır. Ayrıca bir kuram, açıklanabilir genel bağımsız ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkelere bağlı kalarak doğada sonuçların nasıl örneklendirileceğini açıklamaya çalışır. Kelimenin kökü Antik Yunan’dan gelmektedir. Fakat günümüze birçok farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Kuram, hipotezle aynı anlama sahip değildir. ikisinin de anlamı başkadır. Kuram bir gözlem için açıklanabilir bir çerçeve sağlar ve kuramı sağlayacak olan varsayımların test edilebilir hipotezleri tarafından desteklenir.
  ... turkmen balasi