1. 1.
  Alman sosyal demokrat yönetici, kuramcı ve siyaset adamı. Sosyalist hareketin kendi gücüyle emperyalizme engel olabileceğini ve uluslar arası kapitalizmin savaş ve çatışma olmaksızın, barışçı bir biçimde yönlendirilebileceğini savundu. Fakat birinci dünya savaşı patladı ve yanıldı. 1854-1938 yılları arasında yaşamıştır.
  2 ... vernon sullivan
 2. 2.
  1854-1938 yılları arasında yaşamış 2.enternasyonelin liderlerinden olan kautsky, 1.dünya savaşına verdiği destekle ve devrime karşı oluşuyla büyük tepki almıştı sosyalist dünyada. özellikle bolşevik devrimini antidemokratik olarak nitelendirmesi sonucunda lenin ile laf dalaşına girmişlerdi. gerçi bu laf dalaşı daha öncesine dayanır. lenin yazdığı bir kitabın işmini şöyle koyar;" işçi sınıfı ve dönek kautsky." o günden itibaran kautsky'i bu isimle anılır. diğer bir böyle bir durum için (bkz: sol komünizm)
  3 ... kisil
 3. 3.
  marksist kuramı, revizyonist bir yaklaşımla sosyal demokrasi'ye dönüştürmekle suçlanmış ikinci enternasyonal'in lideri sayılan sosyalist düşün adamı.
  1 ... liberalisticcommunist
 4. 4.
  2. Enternasyonal'in önde gelen teorisyeni Alman. 17 ekim 1938'de ölmüştür.
  1 ... i belong to che
 5. 5.
  (bkz: dönek kautsky)*
  (bkz: Dönek Bernstein)
  ... vegetarian butcher
 6. 6.
  sol sapma diye tabir edilen yone girmis bir kisilik. leninist ve stalinistler kendisinden ' donek' diye soz etmektedir.
  ... demokles
 7. 7.
  sosyal demokratların babası hatta papasıdır. kapital konusunda das capital'in yorumları üzerine default olarak abartmayalım, ihtilalci olmayalaım böyle de olur bak aman yavaş sakin konseptinde bayrağı en önde taşır.

  öyle. hüzünlü bir geçmişte, küfredilemeyecek kadar iyi niyetli gelmiştir kendisi hep bana.
  1 ... jackskellington
 8. 8.
  II. Enternasyonal'de görüşü hakim olmuş şahıstır. Zira Birinci dünya Savaşı'na girilmesini desteklemiştir. Bu kararı ile birlikte aslında teori bazında milliyetçiliği reddeden komünizmin bu burjuva duygusundan pek fazla damıtılmadığı ortaya çıkar. Proleteryayı düşünürken kimliğine bakarak çıkar savunmak marksizmin ne ruhuna ne de içeriğine uygun değildir. Kautsky bu kararıyla birçok eleştireye maruz kalmıştır. Fakat onu eleştirenlerinde döndüğünü söylemek pek de yanlış olmaz. Rosa Luxemburg ve lenin haricinde milliyetçi duygudan arınmış bir marksist lidere rastlamak zordur. Kaldı kı bu sadakatle kuruluşunu meşrulaştıran sovyetler dahi Stalin ile birlikte marksizan millyetçiliğin tohumlarını atarak bir rus sömürüsü başlatacaktır.
  ... alfabe
 9. 9.
  Alman Marksist, sosyal demokrasi kuramcısı ve lider.

  Prag'da doğan ve Viyana'da felsefe ve tarih öğrenimi gören Kautsky, Avrupa işçi sınıfı hareketinin en önemli liderlerinden birisidir. Siyasi yaşamına Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başlayan Kautsky, zaman içinde Alman sosyal demokratları içinde sivrildi ve 1895'te Engels'in ölümüyle birlikte hareketin önde gelen "otorite"si durumuna geldi.

  http://galeri.uludagsozluk.com/g/karl-kautsky/
  ... ece kscg
 10. 10.
  burjuva parlamentarizmine eklemlenmiş pasifist tutumundan dolayı Lenin tarafından ağır şekilde eleştirilen sosyal demokrat. Lenin, kautsky'nin engels'in kullanmış olduğu "devletin sönümlenip gitmesi" ifadesini yanlış anlayarak mevcut devletin yıkılmaması gerektiği sonucunu çıkardığını anlatır. Oysa burjuva devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yıkılıp yerine proletarya diktatörlüğü aşamasında kurulacak olan sosyalist devletin sönümlenmesinden bahsediyordur engels Yani öncesinde burjuva devleti yıkılacaktır. fakat kautsky bunu anlamamıştır. (bkz: proletarya devrimi ve dönek kautsky)
  ... kizilkafir