1. 1.
  avrupa sosyalist ve sosyal demokrat partilerince, 1889 temmuz'unda paris'te kurulur. marksist öğretinin sınıflar mücadelesi fikrini kabul etmekle beraber, bir parlamenter cumhuriyetten yana olur ve lenin'in önerdiği proletarya diktatörlüğüne karşı çıkar. birinci dünya savaşı patlayınca da rus ve sırplar dışında tüm sosyalist liderler, burjuva hükümetlerin istedikleri askeri kredileri onaylarlar. ne var ki, bir azınlık, bu şoven sosyalist çoğunluğun tavrını eleştirir ve kayıtsız-şartsız bir barışın imzalanmasını isterler. ancak bu azınlık da merkez (karl kautsky) ve sol (lenin) arasında bölünür; lenin "kapitalist savaşın iç savaşa dönüşmesi" yolunda bir çağrıda bulunur. bu enternasyonal daha sonraki yıllarda sağ eğilimlilerin elinde oradan oraya savrulur; 1939'da etkinliklerine son verirse de, sosyalist enternasyonal adıyla, 1951'de frankfurt kongresi'nde yeniden kurulur.
  1 ... vernon sullivan
 2. 2.
  1889 temmuzun'da engels'in çağrısıyla paris'te o dönemin tüm sosyal demokrat ve işçi partileri paris'te toplandılar ve 2.enternasyonal'in kuruluşunu ilan ettiler. enternasyonal'in ağırlığı alman sosyal demokrat partisi'ndeydi. revizyonist ve reformist eğilimlere sahip bu parti zamanla 2.enternasyonal'i bu konuma çekmiştir.

  önceleri bernstein ve engels arasında bir çekişme geçmiştir. bernstein'ın burjuva reformist çizgisini kıyasıya eleştirmiştir engels. engels'in ölümünden karl kautsky'de aynı mücadeleyi devam ettirir ve bernstein'ı alt ederek, sosyal demokrat hareketin 1 numaralı otoritesi olur. zamanla kendisi de bernstein'ın çizgisine doğru gerileyecektir.

  birlik içinde çeşitli ayrışmalar oldu. sol kanat ve sağ kanat sosyal demokratlar meydana geldi. sağ kanattakiler sosyal reformları savunurken, sol kanattakiler sosyal devrimi savunuyorlardı. özellikle sol kanat içerisinde rosa luxemburgo, plehanov ve lenin sıyrılmıştı. lenin henüz daha bunların arasında çok fazla etkiye sahip biri değildi.

  1.dünya savaşı'nın eşiğinde 2.enternasyonal bir karar vermek zorundadır. ya savaşı kabullencekler ya savaşı engelleyeceklerdi. "savaşa karşı savaş" sloganı ile 1.dünya savaşına katılmaya karar verdi sosyal demokrat partiler. buna karşın lenin ve rosa luxemburg bu durumu şiddetle kınadı ve sol kanat tamamen koptu 2.enternasyonal'den. sol kanat, bu emperyalist savaşın derhal bir iç savaşa çevrilerek dünya sosyalist devrimini başlatmay teklif ediyordu.

  1917'de bolşeviklerin iktidarı ele alması ile lenin bir anda dünya sosyalist hareketinde 1 numaralı adam haline geldi. lenin 2.enternasyonal'i sosyal şovenizm ile suçlarken, kautsky'e de ilginç bir kitapla cevap veriyordu: amele diktatörlüğü ve melun kautsky( proleterya diktatörlüğü ve dönek kautsky)

  rus iç savaşı boyunca bolşeviklere düşmanca bir tutum alan 2.enternasyonal, bu devrimi tanımıyor ve terörist olarak nitelendiriyordu. iç savaş sona ermeye yakın lenin ve çevresindekiler 3.enternasyonal'i kurarlar. sosyal demokrat partilerden devrimcilerin ayrılmasını ve sosyal demokrat partileri komünist partilere çevrilmesinden söz eder lenin.

  1939'da son bulur 2.enternasyonal. 1951'de sosyalist enternasyonal olarak yeniden kurulur ve halen devam etmektedir.
  2 ... kisil
 3. 3.
  chp gibi bir sağ partiyi bünyesinde bulunduran, ırak işgaline sessiz kaldığı için ne menem olcu olduğu anlaşılmış bulunan sosyalist enternasyonal'in anası olarak kabul edilebilecek örgüt.

  ez cümle proleteryayı burjuvaziye satmış fakat adı solcu, sosyalist olan tüm partiler bu örgütün üyesidirler.
  ... volkan2386
 4. 4.
  2.enternayonal'in en önemli çalışması birinci emperyalist paylaşım savaşına şevkle katılmasıdır. halbuki 1 ağustos 1914 günü alman meclisinde sosyalistler ve bir kısım sosyal demokrat partililer(spd) savaş kredileri tasarısını desteklemeselerdi 1.dünya savaşı çıkmayacaktı.
  ... fethullah gulen iyi guler
 5. 5.
  ikinci Enternasyonal, (1889-1916) hazırlıklarla geçen uzun yıllardan sonra komünist partiler tarafından uluslararası sosyalizm mücadelesini yürütmek amacıyla 1889da kurulan organizasyon. 1876da dağılan Birinci Enternasyonal`in görüşlerine paralel olarak anarko-sendikalist hareket organizasyona yine kabul edilmemiştir.

  ikinci Enternasyonal 1 Mayıs gününü işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü (1889), 8 Mart gününü de dünya emekçi kadınlar günü (1910) olarak ilan etmiştir.

  ikinci kongrenin yapıldığı Brükselde 1900 yılından sonra Uluslararası Sosyalist Büro kurulmuş ve kalıcı merkez haline gelmiştir. Belçika işçi Partisinden Émile Vandervelde ve Camille Huysmans başkan ve genel sekreter olmuştur. Lenin de 1905 yılından itibaren enternasyonale üyedir.

  I. Dünya Savaşı sırasında ayrı uluslardan partilerin savaşa karşı birleşik bir cephe geliştirememesi ve Jean Jaurès suikastinden birkaç gün sonra savaşın patlak vermesi ikinci Enternasyonalin dağılmasına sebep olmuştur. 1915teki Zimmerwald Konferansı`nda devrimci komünistler ve sosyal demokratlar arasındaki koalisyon savaş karşıtlığındaki fikir ayrılılıkları, sosyal demokratlar uluslararası karşı birlik yerine kendi ülkelerinin savaşını desteklemeye başlamıştı, sebebiyle sona ermeye başlamıştır.

  Dağılan ikinci Enternasyonalden sonra, 1919 Martında Lenin ve Sovyetler Birliği tarafından Üçüncü Enternasyonal kurulmuştur.
  ... turkmen balasi