bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  vietnam savasinda devrimciligi ile bilinen kisi."emperyalizm kağıttan bir kaplandır" sozunun sahibi.vietnam'a bagimsizlik kazandirmistir.
  (bkz: uktedir)
  5 -1 ... hexagram
 2. 2.
  (bkz: ho amca)
  5 ... lock
 3. 3.
  1890 yilinda dogdugu sanilan. asıl adi nguyen tat tanh. vietnam'ın cumhurbaşkanlıgını da yapmış olan kişi.

  ho chi minh: vietnam dilinde aydınlatan, ışıga kavuşturan demektir.
  3 -1 ... adini unutan adam
 4. 4.
  vietnam halk kahramanlarından biri nam-ı değer "ho amca", amerikan ve fransız emperyalizmine karşı koyarak vietnamın bir kurtarıcısı olarak bilinen vietnamlı komutan.
  3 ... chemsuk
 5. 5.
  1944 ten 1975 e kadar emperyalizme karşı sürdürülen vietnam Halk Savaşını örgütleyen Vietnam işçi Partisi onun önderliğinde kurulmuştur. fakat ho amca 1969 yılında zaferi göremeden hayata gözlerini kapamıştır.
  1 ... smmnds
 6. 6.
  "ho ho ho chi minh
  iki üç daha fazla vietnam
  ernesto'ya bin selam"

  sloganına konu olmuş vietnamlı halk kahramanı, devrimci.
  6 ... kisil
 7. 7.
  http://upload.wikimedia.o...r_%28China%29_in_1961.jpg
  1 ... dolayli zarf tumleci
 8. 8.
  amerikaya karşı vietnamın bağımsızlığı için mücadele eden vietnamın devrimci önderi.adının anlamı gibi verdiği mücadele ile vietnamı ışığa kavuşturmuştur
  ... tavushavasi
 9. 9.
  HO CHi MiNH
  'Işığa kavuşturan kişi'

  Eski oto lastiğinden kesilmiş sandaletleri, basit keten pantalonu ve ceketiyle Vietnam halkının "Ho Amca"sından sözedeceğiz bu hafta "hafıza" bölümümüzde.

  Asıl adı Nguyen A1 Thanh idi. Halkının mücadelesine katıldıktan bir süre sonra "Nguyen Al Ouoc" adını aldı. Bu Vietnam dilinde "ülkesini seven kişi" anlamına geliyordu. O zamanlar henüz sadece bir yurtseverdi. Sonra sosyalist oldu. Marksizm-Leninizm'in ışığıyla kurtuluş mücadelesinin önderliğini üstlendi. O zaman ona, "Ho Chi Minh" denilmeye başlandı. Ho Chi Minh, "ışığa kavuşturan kişi" demekti... 3 Eylül 1969'da aramızdan ayrıldı Ho Chi Minh. Fakat ışığı hâlâ bizimle.
  *
  "(... ) Hayır. Ülkemizi kaybetmekten ve köleleşmektense, her şeyimizi feda ederiz. En ağır yoksulluğa ve en büyük acılara katlanmak zorunda kalsak da her fedakarlığı yapmaya hazırız. Zafer kesinlikle bizim olacak."

  Böyle diyordu Vietnam halkının önderi Ho Chi Minh.

  Vietnam'da halk, yine onun sözleriyle söylersek, "tüfeği olanlar tüfekleri, kılıçları olanlar kılıçları, kılıçları olmayanlar küçük çapa ya da sopalarıyla" savaştı. Her mezra ve cadde birer kale, her insan bir savaşçı, her parti hücresi bir kurmay heyeti gibiydi. Zafer, çok büyük bedellerle, 13 milyon şehit, binlerce kayıp, yüzbinlerce yaralı ve sakatla (83 bin sakat, 8 bin felç, 30 bin kör, l0 bin sağır... ) kazanıldı.

  Vietnam devrimi, napalmdan, atom bombasından daha güçlü, en gelişmiş teknolojilerden daha yaratıcı olan şeyin "örgütlü halk" olduğunu kanıtladı. Ho Chi Minh, işte bu en etkili "bomba"yı, bu devasa gücü açığa çıkaran önderdi.

  Nguyen A1 Thanh, 1910'larda, 20'li yaşlarının başlarında ABD ve Avrupa ülkelerine sefer yapan gemilerde çalışıyordu ve işte bu yıllarda da sosyalist, ilerici düşüncelerle tanıştı. 1. Paylaşım Savaşı döneminde Fransa'da bulunduğu dönemde Asyalı, Afrikalı devrimcilerle ilişkiye geçti, Fransa Sosyalist Partisi'ne üye oldu.

  Fakat o henüz bir komünist, devrimci değildir. Fransız Sosyalist Partisi'ne üye olmasının nedenini de,"Partililerin sömürge halkların mücadelesine sempatiyle bakması" şeklinde açıklar.

  Paris'te fotoğraf rötuşçuluğundan Çin antikaları ressamlığına kadar pek çok işte çalışırken, bir taraftan da Fransız sömürgeciliğinin Vietnam'da gerçekleştirdiği katliamları teşhir eden bildiriler dağıtan bir yurtseverdir.
  *
  Bu süreç aynı zamanda onu Leninizm'e götüren yolun büyük ölçüde tamamlandığı süreçtir. Ho Chi Minh o dönem yoğun olarak tartışılan 2. ve 3. Enternasyonal tartışmalarını dikkatle izler ve sonuçta tavrını netleştirir. Lenin'e ve 3. Enternasyonal'e coşku, güven ve heyecanla bağlanır. Artık parti toplantılarına katılmakla kalmaz, Sosyalist Parti'nin Komünist Parti'ye dönüşmesi ve 3. Enternasyonal'e katılması için inisiyatif geliştirmeye başlamıştır. Nitekim bunun sonucunda Fransız Komünist Partisi kurucuları arasında yer aldı. FKP'nin yayın organı L'Humanite'de yazdı. Vietnam ve diğer sömürge ülke halklarına yönelik Le Paria (Parya) adlı dergiyi yayınlamaya başladı.

  Ho Chi Minh artık Nguyen Al Quoc adıyla, ülkesinde kulaktan kulağa anlatılan bir devrimcidir. Bu yıllarda adıyla yayınladığı kitapçıkta, Vietnam'ı kurtuluşa götürecek olan üç temel ilkeyi şöyle belirledi:

  1924'te Komünist Enternasyonal'in 5. Kongresi'ne katılmak için Moskova'ya gitti. Enternasyonal adına çeşitli görevler üstlendi.

  Ho Chi Minh, kendi deyimiyle "profesyonel devrimci" idi. Komintern'in uluslararası faaliyetlerindeki görevleri ve Vietnam ulusal kurtuluşundaki görevleri nedeniyle ingiliz, Fransız, Hollanda ve Çin sömürgelerinde, bazen bir rahip, bazen bir gemici, bazen bir öğretmen veya gezgin berber kılığında, yüzlerce kod ismi kullanarak faaliyetlerini yürüttü.

  Ho Chi Minh 20 yaşlarında ayrıldığı ülkesine 30 yıl dönemedi. Bu süreçteki en önemli girişimlerinden biri Çin'deki Vietnamlı göçmenler arasında "Vietnam Devrimci Gençlik Birliği"ni kurmasıdır. Bu gençlik örgütü daha sonraki yıllarda Vietnam halkını zafere taşıyacak olan partinin çekirdeği rolünü üstlendi. Bir süre sonra da, Ho Chi Minh önderliğinde Şubat 1930'da Çin Hindi Komünist Partisi kuruldu. 1931'de Hong Kong'da tutuklandı. Hapishanede öldü söylentileri çıkarıldı. Tahliye olduktan sonra, Moskova'ya giderek Lenin Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Vietnam devriminin artık daha donanımlı, deneyimli bir önderi vardı...
  *
  1930'lar boyunca Vietnam'da birçok yurtsever, sosyalist örgüt vardı. Bu örgütler "düşmana karşı tek vücut olup savaşmak ve daha güçlü vuruşlar yapmak için" yine Ho Chi Minh'in önderliğinde Vietnam Komünist Partisi altında birleştiler. Artık dağınık, kendiliğinden oluşan halk ayaklanmalarını toparlayacak ve iktidara yöneltecek bir parti vardır. Daha sonra, silahlı mücadelenin hazırlığını yürütür Vietnam'ın Ho Amcası. Ve silahlı savaş onun önderliğinde başlatılır.

  Ho Chi Minh, 1941 Mayıs'ında gizlilik içinde Vietnam'a girerek, ülkenin kuzeyindeki Bac Bo'da "Vietminh'in kuruluşunu gerçekleştirdi. Ki bundan sadece dört yıl sonra, 1945 Ağustos'unda Vietminh geçici hükümeti kurulacak, Vietnam'ın yeni dönemi başlayacaktır. Fakat bu yeni dönem de bilindiği gibi, onyıllarca sürecek bir savaşın başlangıcı olacaktır. Ho Chi Minh, önce Amerikan, ardından Fransız emperyalizmine karşı savaşa önderlik etmeye devam etti. Ülkesinin ikiye ayrılmasının acısını yaşadı. Kuzey'i sosyalizm yolunda ilerleyen Vietnam'ın güneyinde yeniden direniş hareketini örgütlemek görevini de üstlendi. Ve o mütevazi adam, 1960'lı yıllar boyunca, dünya halklarının emperyalizme karşı savaşının simgesi haline geldi. Dünyanın dört bir yanında ABD'ye karşı düzenlenen gösterilerde onun resimleri taşındı hep ellerde. Ve onmilyonlarca insan haykırdı: "Ho Ho Ho Chi Minh, iki Üç Daha Fazla Vietnam!... " Hâlâ dilimizdedir bu slogan, Ho Chi Minh hâlâ ışığımızdır ve Vietnam ufkumuzdadır hâlâ.

  "Beni Leninizme Götüren Yol"

  "O sıralarda Ekim Devrimi'nin tarihsel önemini henüz tam kavrayamamıştım, ancak içgüdüsel olarak destekliyordum. Lenin'e hayrandım, çünkü o yurttaşlarını bağımsızlığa kavuşturan büyük bir yurtseverdi, ne var ki, daha hiçbir kitabını okumamıştım.
  (... ) Fransız Sosyalist Partisi'ne kaydolmamın nedeni bu 'bey ve hanım'ların - o zamanlar yoldaşlarımı böyle çağırıyordum- bana ve ezilen halkların mücadelesine sempatiyle bakmaları idi. Fakat ne Partiden, sendikadan anlıyor ne de sosyalizm ya da komünizmi tanıyordum.
  "En çok bilmek istediğim... hangi enternasyonalin [2'nci mi, 3'ncü mü?-bn] sömürge ülkelerin halklarından yana olduğuydu. Bir yoldaşım bana Lenin'in 'Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunları Üzerine Tez'ini verdi."
  "Bu tezde anlaşılması zor siyasal terimler vardı. Fakat tekrar tekrar okumak yoluyla sonunda ana fikrini kavramıştım. Ne büyük bir heyecan, coşku, sağgörü ve güven aşıladı içime (... ) Odamda yalnız başıma otururken sanki kalabalıklara sesleniyormuşum gibi haykırdım: Aziz şehitler, yurttaşlar! işte bize lazım olan şey, işte kurtuluşumuza götüren yol!..
  "Sadece sosyalizm ve komünizm dünyadaki ezilen halklar ve emekçileri kurtarabilir."
  (Ho Chi Minh'in "Beni Leninizme Götüren Yol" başlıklı yazısından)

  Üç Temel ilke

  1- Devrim birkaç kahramanın değil, işçi, köylü kitlesinin işidir. Ve bu yüzden onları örgütlemek ve mücadeleye sokmak gerekir.
  2- Zafere giden yol Marksist-Leninist bir partinin önderliğinden geçer. Ve bu yüzden yeni tipte partinin kurulması gerekir.
  3- Ulusal devrim, dünya devrimiyle bütünleştirilmeli, Vietnam halkı dünya proleteryası ile eşgüdümlü davranmalı ve bunun için 3. Enternasyonel siyaseti onaylanmalıdır.

  Her devrimci gibi, Ho'nun da yaşamının bir bölümü tutsaklıkta geçti. Yanda, tutsaklık yıllarında şiir ve yazılarını karaladığı defterinden bir sayfa görülüyor... Desenin, bugün de hâlâ özgür tutsakları simgeleyen bir desen olarak kullanılıyor olması dikkat çekici.
  http://www.yuruyus.com/ww...ews.php?h_newsid=3386&;
  6 -1 ... lock
 10. 10.
  sıradan bir insan gibi yaşamaya çalışmış, vietnamlı halk önderi. amerikan emperyalizmine hiç olmadığı kadar sert bir cevap vermiştir. o dönem yayılmakta olan maoizmin etkisinden kurtulamamış fakat buna rağmen uzun bir savaş vermiştir. önce fransızlar'a karşı sonra amerikalılar'a. fakat sanırım amerika'yı yendiklerini göremeden ölmüştür. yaşamı ile bir döneme damgasını vurmuş, tarihe geçmiş kişilik.
  3 -1 ... kisil