1. 1.
  gürcü'lerin konuştuğu dil. mesela "rabeti gara bici", "ne çirkin kız" mı "ne çirkin erkek" mi öle bişey. tam bilmiyorum ama garip bir dil. çok hızlı konuşuyor gürcüler.
  1 ...
  #551698 :)
 2. 2.
  benım ogrendıgım:
  ara: yok
  neni:anne
  anlamına geldıgı.
  ...
  #976037 :)
 3. 3.
  gamarjobat: merhaba
  rogoreğa: nasılsın?
  kargati: iyiyim
  madlob: teşekkürler
  gogo: kız- kız çocuk
  bico: erkek- erkek çocuk
  peçat: mühür
  nağvamdis: güle güle
  dilamşidobisa: günaydın
  sağamımşidobisa: iyi akşamlar... *
  1 ...
  #1715287 :)
 4. 4.
  yazilisi elfceye benzeyen dildir. cok da guzel gorunur.
  ...
  #1715352 :)
 5. 5.
  dado: abi
  *
  1 ...
  #2962709 :)
 6. 6.
  5 sesli 29 sessiz harften oluşur.dadaena denilen büyük-küçük harf ayrımı yapılmayan bir alfabesi vardır.

  üçüncü tekil şahıs zamiri erkekler için 'ço' kadınlar için 'go'dur.

  türkiye'de artvin'de ve kısmen de olsa sinop'ta konuşulur.aslında türkiye'de konuşulan gürcüce gürcistan'da konuşulandan farklıdır,türkiye gürcücesi sentaktik olarak gürcüceden uzaklaşarak türkçenin sözdizim kurallarını benimsemiştir..mesela batum'daki aşık şahıs sevgilisine 'mikvarhar' (seni seviyorum)derken şavşattaki 'şeni tavi mikvars' der.hatta türkiye gürcücesinde genelde özne ve yüklem türkçe,geriye kalan kelimeler gürcücedir.bu geriye kalan kelimeler türkçe ekler alabilir.

  örneğin;

  bizım çirbağa kotetaynan kedeldaki botetanın çeçıni çığartti.
  (bizim afacan sopayla duvardaki böceği öldürdü)

  1 den 10 a kadar sayılar;erti,ori,sami,ethi,huti,eksi,şvidi,vrai,trai,ati şeklindedir.

  ingilizcede nasıl k sesinin farklı bir varyantı olan q sesi varsa,gürcücede de p,t,ç,h,k seslerinin benzer varyantları vardır.ayrıca rusçadan gürcüceye girmiş dz ve ts sesleri vardır.bazen kimi gürcüce kelimeler latin alfabesiyle yazılırken bu sesleri karşılayacak harf olmadığı için komik durumlar ortaya çıkar.

  örneğin;

  beç(yazıldığı gibi okunur ve salak anlamına gelir)
  beç(sondaki ç farklı okunur ve kesici alet anlamına gelir)

  kala(yazıldığı gibi okunur ve yenmiş mısır koçanı anlamına gelir)
  kala(baştaki k,q gibi okunur ve çekirge anlamına gelir)

  pitik(yazıldığı gibi okunur ve kadın cinsel organı anlamına gelir)
  pitik(baştaki p farklı okunur ve köpek yavrusu anlamına gelir)

  sözcüklerde genelde sesli harf kıtlığı vardır mesela 'gvprtskvni' (çalıyorsunuz) derken sadece tek bir sesli harf kullanılır.sesletim zorluğu olduğu için öğrenilmesindense konuşulması daha zordur.
  2 ...
  #3079527 :)
 7. 7.
  alfabesi fena halde ermenicenin alfabesi ile benzerlik gösteren, bazen yazısından ermenice sanılabilen dil.
  2 -1 ...
  #4626588 :)
 8. 8.
  Kazım Koyuncu'dan dinlediğim "mohevis kalo" isimli şarkının söylendiği dildir. şarkı aslında o kadar güzeldir ki insanı zorla gürcüce öğrenmeye teşvik eder*. yazılışı ayrı bir güzel söylenişi işe başka bir güzeldir. bugün Gürcistan'da konuşulan Gürcüce ile Türkiye'de ki Gürcülerin konuştuğu Gürcüce birbirinden biraz farklıdır.*
  Türkiye'de ki gürcülerin konuştuğu gürcüce nispeten Gürcüce fiillerin Türkçe gramere uygun biçimde kullanılmasıyla oluşan bir tarzda konuşulur. *
  Türkiye'de ki Gürcücede: şeni cirime lamazi gogo. *

  Gürcistan'da ki Gürcücede: miq'var xar lamazi gogo. *
  Aslında Türkçede ki "sen" zamirini Gürcücede "shen" karşılar, ama Gürcüce sondan eklemeli bir dil olmamasına rağmen "seni" demek için "şeni" kullanılır. * *
  Uzun lafın kısası, yurdum topraklarında güzel türküler, sözler bırakan, alfabesi çok şekil duran bir Kafkas dilidir.

  (bkz: mohevis kalo)
  2 ...
  #5541483 :)
 9. 9.
  ordu'da bu dili bilen türk vatandaşları mevcuttur. hem de azımsanamayacak sayıda...
  4 ...
  #9953391 :)
 10. 10.
  hem çok zor hem de çok kaba bir dildir*
  alfabeleri çok karışık olmakla birlikte kendi dilime binlerce kez şükretmemi sağladı.
  *
  evet ya da tamam anlamına gelen ho dilin birazda gırtlaktan söyleme yapısıyla birleşince ortaya komik durumlar meydana getirmektedir.
  sonuç olarak öğrenmesi zor dinlemesi eğlencelidir.
  2 -3 ...
  #13493550 :)
 11. 11.
  (vid:#36196)
  ...
  #15291240 :)
 12. 12.
  Gürcüce alfabesi toplam 33 alfabeden oluşur, bunların 5’i sesli 28’i sessizdir. Alfabede Latin Alfabesi’nde var olan seslerden vaşka ts, ts’, kh, dz, ch’, zh, gh,p’,t’ ve k’ seslerini temsil eden harfler de bulunmaktadır.
  Gürcü Alfabesi’nin yapımı bazı bilim adamlarına göre 3. y.y., bazılarına göre ise 5. y.y.’ da olmuştur. ilk Çağ’da Gürcüler’in yaşadığı krallığın adı iberya Krallığı’ydı. Yapılan bazı araştırmalara göre i.S. 326’da Gürcüler’in Hristiyan olmasıyla incil üzerinde çalışmalar yapmak ve çevirisini yapmak amacıyla 1. Parnavaz bu alfabeyi hazırlattı. Alfabe yapıldığında var olan dil yüzyıllarca aşama geçirmiş kadar derin ve zengin bir dildi. Gürcüler üzerine olan araştırmalar onların bu alfabe yaratıldıktan sonra Gürcüler’deki ulus bilincinin arttığı yönünde. Yani aslında milliyetçilik anlayışı Gürcüler’de çok daha Fransız ihtilali’nin çok daha öncesinden var olmuş bir kavram. Aynı zamanda alfabe gürcü tarihinden etkilenerek değişimler yaşadı. Eski bir dil olan Gürcüce ile yazılan eserler hala Hristiyan Dünyası’nda geçmişe dair kaynak olarak kullanılyor. Hatta Yunanlar’ın yazmış olup da günümüzde Yunancası olmayıp gürcüce’si bulunan ilk çağ eserleri bile var. Ayrıca Gürcüler’in Sina’da el yazmalarına rastlandığı gibi, kendilerinin aynı zamanda Arapça’ el yazmaları olduğu da görülmüştür. Yani Gürcüler’in Yunanlar ve Araplar ile yakın ilişkiler kurduklarını ve hatta onların dillerini de öğrendiklerini de buradan anlayabiliriz. Aynı zamanda Gürcüler’in adı geçtiği bazı Yunan eserlerine geçen bazı bilgilere göre Gürcüler’in hayat standartı yüksek ve oldukça bilgili insanlar olduklarından bahsedilmiştir.
  Gürcüce’nin alfabesinin yaradılışı hakkında çeşitli hipotezler ve efsaneler var. Bunlardan biri Kral I. Parnavaz’ın (bazıları da Kral Parnavaz’ın direk yaptığını savunur) Mesrop Mashtots’a yaptırmış olması. Bunu duyan zamanın Ermeni Kralı Mesrop Mashtots’u Ermenistan’a kaçırmış ve Mesrop Mashtots’tan kendileri için de bir alfabe istemiştir. Bunun üzerine Mesrop Mashtots i.S. 405’te Ermenice için de bir alfabe yapar. ilk kullanılan Ermeni Alfabesi’nin ve Gürcü Alfabesi’nin şekil olarak benzerliği bu yüzden kaynaklanmaktadır.

  Gürcü dil bilimciler ve batılı bilim adamlarından bazıları ise gürcü alfabesinin geçmişinin çok daha eski olduğunu iddia etmiştir. Bu tezin en büyük savunucularından olan Levan Chilashvili ve Tamaz Gamkrelidze, ilk kullanılan alfabe olan asomtavruli’nin 5. y.y.’a ait örneklerini değerlendirmiş ve bu alfabenin geliştirilmiş olduğu yargısına ulaşmıştır. Bu yüzden gürcü alfabesinin daha eski olduğunu iddia etmiş ve alfabenin eskiliğinin en kötü ihtimalle isa’nın doğumuyla aynı zamanlarda olabileceğini iddia etmiştir. Bu iddianın doğmasında en büyük etkenlerden biri de Gürcüler’in Doğu Gürcistan’da hristiyanlık öncesi bazı yazılar bulmasıdır. Avesta adındaki bu yazılar arkeolojik ve dil bilim olarak tam çözümlenemediği için Gürcüce için tam olarak kanıt haline gelememişlerdir. Avesta yazılarından başka hristiyanlık öncesi bulunan bazı tablet ve metinler de aynı durumdadır. Batılı dil bilimcilerin genel kanısı ise gürcü alfabesi’nin geçmişinin hristiyanlıktan önce olduğu doğrultusunda. Hatta bunlardan bazıları Gürcü dil bilimcileri Parnavaz’ın efsanesine inanıp, gerçeklere gözlerini kapamakla suçlarlar.
  Dilin tarih içerisinde 3 alfabesi olmuştur. Bunlardan biri Asomtavruli’dir, ötekisi Nuskhuri’dir, bugün kullanılan ise Mkhedruli’dir… Mkhedruli diğer alfabelerden daha çok ses içermektedir ve Gürcüler’in yazın dilinde ses ihtiyacını gidermektedir.

  ilk gürcü alfabesi olan Asomtavruli Gürcüler’in tarih içerisinde hangi halklarla etkileşim içerisinde olduklarını kanıtlayan bir alfabe olmuştur. Zira gürcüler gittikleri yerde bu alfabeyi kullanmaktan çekinmemişler ve oralarda kalıntılar bırakmışlardır. Kudüs yakınlarındaki Bethelem kilisesi, Arabistan, iran, Lübnan ’da bulunan bazı kalıntılar bunların en güzel örneklerindendir. Aynı zamanda Tiflis’te bulunan Sioni Kilesi’de bu alfabeyle yazılmış ve bugüne kadar itinayla korunmuş güzel kalıntılar da içermektedir. Bu alfabenin bazı harfleri bugün bile bazı alanlarda kullanılmaktadır. Ancak alfabenin tamamı bugün yaşayan gürcüler için yetersizdir.
  1940’lı yıllarda Mtskheta’da yapılan araştırmalarda Gürcüler’in Hristiyan olmadan öncesine ait birkaç deforme olmuş yazılar bulunmuş ve bulunan yazılar derinlemesine araştırılmıştır ancak yazıların aşırı deforme olmasından dolayı bulunan yazılarda ne yazdığı anlaşılamamıştır. Ancak kullanılan alfabenin isa zamanında ve isa’dan önce Arabistan’da kullanılan Aramice’ye çok benzediği görülmüştür. Üzerinde sadece ufak değişiklikler yapılıp alfabe Gürcüce için kullanılmıştır. Ancak yazılarınların okunamaz hale getirilmesinden dolayı bu kalıntılar da günümüz de hala bir kanıt olarak değer taşımamaktadır.
  Nuskhuri alfabesi ise 9. (veya 10.) yy’da kullanılmıştır. Bu alfabenin kullanılmasıyla gürcüce ortaya koyulan eserlerde soldan sağa doğru kullanılmaya başlandı. Bu alfabenin üzerinde Orta iran’da konuşulan dilin, Aramice’nin ve Yunanca’nın etkisi olduğu düşünülüyor. Ancak Gürcü dil bilimciler Yunanca’nın etkisi olduğu konusunda hem fikir değiller. Yunanca’nın fonetik yapısının çok farklı olduğunu düşünen Gürcü bilim adamları alfabenin daha çok Aramice’ye benzerliği konusunun üzerinde durmaktadırlar.
  Günümüzde kullanılan mkhedruli ise ilk kez 10. Yy’da ortaya çıkmış ve 19 yy’a kadar dini olmayan konularda kullanılmıştır. Alfabe ilk çıktığı zaman 41 sesten oluşmaktaydı. Ancak bazı seslerin gereksiz olduğunu düşünen bir gurup bilim adamı 19.yy’da Gürcü alfabesi üzerine çalışma yapmış ve 41 sesten 8’ini alfabeden çıkarmıştır. Bunların içerisinde aramice’de ve bugün arapça’da da bulunan “elif” dediğimiz, gürcülerin de “elifi” dediği harf de bulunmaktadır.

  Şu an kullanılan modern Gürcü Alfabesi’ni Svanlar ve Megreller de kullanmaktadır. Ossetler ve Abhazlar da 1940’larda bu alfabeyi kullanmaktaydı.
  1 ...
  #15912750 :)
 13. 13.
  the shins'ten dinlenildiğinde bir başka tınlayan dildir:
  https://video.uludagsozluk.com/v/gürcüce-40166/

  1 ...
  #15912806 :)
 14. 14.
  artvinin bazi bölgelerinde konusulan dildir. Simdiki nesillerin ögrenmeyi biraktigi bir dildir. Ana dil olmasina ragmen.
  Sahsen ana dilimdir.
  1 ...
  #18031438 :)
 15. 15.
  svani, mingerilia ve lazca ile birlikte kafkas dilinin kartveli dalını oluşturan dildir.
  2 ...
  #18312409 :)
 16. 16.
  eskiler ne hikmetse "dil bilmez gürcü müsün" derlermiş, dilleri bi gubat herhaldel ondan olsa icap eder.
  ...
  #18312608 :)
 17. 17.
  şu dünya üzerindeki en özgün dillerden bir tanesidir. kendi harfleri ile yazıp çizen bir millettir gürcüler. o yüzden gürcüce önemli bir dildir.
  2 ...
  #18415690 :)
 18. 18.
  Etrafımda çoğu insanın kelimelerini kullandığı dil. Değişiktir biraz. Resmi bir dil olarak geçmiyor diye biliyorum.
  ...
  #18415850 :)
 19. 19.
  Artvin tarafında eskiden yaygın olarak konuşulan bu dil son neslin duyarsızlığı yüzünden ne yazıkki giderek unutulmaya başlamıştır. Gürcüce bilen bir yazar da benim.
  1 ...
  #18415880 :)
 20. 20.
  kolay dil. ana dilim. bence resmi dil olmalı türkiye'de. türkçe'den daha iyi.
  2 -12 ...
  #18775954 :)
 21. 21.
  3 adet zaman çekimiyle konuşulan bu dilin türkçeden daha iyi olduğuna karar vermek için düşünme mekanizmanızın önemli bir bölümünün iflas etmesi gerekir.
  4 -1 ...
  #18776029 :)
 22. 22.
  çok karışık bir alfabesi olan dil.
  -1 ...
  #18776086 :)
 23. 23.
  sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği'nde konuşulan 15 tane resmi dilden bir tanesidir.
  1 -5 ...
  #18776168 :)
 24. 24.
  inanılmaz derecede itici bir dil karşıdaki kişinin sizinle kavga ettiğini sana bilirsiniz.
  1 ...
  #18776326 :)
 25. 25.
  kulağa hoş gelen bir tınısı vardır.
  1 ...
  #19577383 :)

kapat