1. 1.
  psikolojide bireyin cinsel ilgi ve isteğinin cansız bir nesneye ya da insan bedeninin cinsellik dışı bölgelerine yöneldiği cinsel sapma.
  latince facticius(yapay, yapma) kelimesinden türetilmiştir.
  sapan için
  (bkz: fetişist)
  #110395 :)
 2. 2.
  objeye olan cinsel bağlılık...
  #110399 :)
 3. 3.
  sadece cinsellik olarak algılanmaması gereken durumdur.
  #145273 :)
 4. 4.
  kutsal kabul edilen totemin resmini ya da heykelini yapıp ona tapmadır.
  #314364 :)
 5. 5.
  (bkz: ayak fetisizmi)
  #465255 :)
 6. 6.
  (bkz: sigara paketi fetişi)* *
  #465269 :)
 7. 7.
  kendisinde olağanüstü nitelikler olduğu var sayılan kişi veya nesnelere aşırı sevgi ve saygı beslemek,onlara bağlanmak,tapınmak,kulluk etmek.
  #497768 :)
 8. 8.
  bdsm yasam tarzinin kardesi olan , nesneden haz alma durumudur. BDSM de insana itaat varken burada nesneye asiri tutku vardır.
  #952737 :)
 9. 9.
  (bkz: göğüs fetişi)
  (bkz: bacak fetişi)
  (bkz: kalça fetişi)
  türk erkeklerinin %70'i bu üçünü de barındırır bünyesinde.
  #1131587 :)
 10. 10.
  Fetişizmde cinsel ilişki seViŞME, oynaşma için bir kişi söz konusu değildir. O kişiye ait bir obje önemli ve gereklidir bazen obje çalınır ve çalınırken de büyük bir şehvet duyulur. Bazen gazete haberlerinde kadın külotu çalan erkek haberlerine rastlarız. Bunların çoğu fetişist insanlardır...Fetişist kişiliği bakımından zayıf, pasif, bağımlı ve sıkılgandır. içe dönük ve fantastik bir dünyası vardır. Zaman zamanda öfke ve saldırganlık nöbetleri geçirirler. Öz saygısı, güveni düşük olduğundan, çevrenin kendisi hakkındaki düşüncelerini önemserler. Çok hassas ve kuşkucu olurlar.
  #1134628 :)
 11. 11.
  fetisşzm hayatın inkar edilemeyecek gerçeğidir. kişi ben fetişist değilim dese bile mutlaka bir yerden ufakta olsa birşeye bağlılık, ondan vazgeçememe durumu vardır. fazlası tabiki zarardır ve kafayı yeme, sapıklaşma gibi dengesizlikleride beraberinde getirmekte.
  #1134665 :)
 12. 12.
  "tapıncakçılık" olarak türkçeleştirilen kavram.
  #1519925 :)
 13. 13.
  ilkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik.

  (kaynak: tdk)
  #1721415 :)
 14. 14.
  (bkz: ağız fetisizmi)
  #1721427 :)
 15. 15.
  (bkz: lateks)
  #1765631 :)
 16. 16.
  basit, adi ya da kıymetli taşlar ile bir takım maddelerin kutsal tanınması, bunları kullanmakla kem gözlerden korunulacağı ve bunların uğur getireceğine inanılması, fetişizmin esasını kurmuştur.

  folklarda yerleşen bu maddelerden her birinin bir ifadesi vardır. büyü dahi bunlarla yapılar. insan eliyle işlenmemiş bu ham madddelere ''fetiş'' denir. bir takım amaç ve niyetlerle bunların herhangi birini veya birkaçını insan üzerinde taşıyıp, kaldığı yerin bir tarafına asması, nazar değmesin diye takılan bazı taşlar, evlere asılan diken ve sarmısak, hatta siyah tavuk kanı ile yazılan muskalar, kurşun dökmeler, domuz yağı sürmek ve deve sidiği içirmekle büyü yapmak gibi hareketler değişikliğe uğramış fetişizmden başka bir şey değildir.

  sonraları yapılmaya başlanılan basit putlar, bu fetiş denilen eşyaların taş ve ağaçların üzerine işlenilerek meydana getirilmiş şeklidir.

  özellikle erkeklerin, kadının ayak vb. gibi bir takım uzuvlarına karşı gösterdikleri fetişist yaklaşım da bu inançtan kaynaklanmaktadır. kadının ayak tırnağına sürdüğü kırmızı öje erkekte domuz yağı kadar etkili bir büyü yaratabilir zaman zaman.
  #1984479 :)
 17. 17.
  (bkz: kol fetişizmi) *
  #2093531 :)
 18. 18.
  ahlak kalmadı dedirten durumdur. erkeği içinde kadını içinde sapıklıktır. maalesef ki örnekleri pek çoktur.
  #2128261 :)
 19. 19.
  (bkz: traş köpüğü) *
  (bkz: boyun)
  #2384659 :)
 20. 20.
  koku, kadın ve işin sonunda haz olduktan sonra olsun varsın adı fetişizm olsun.
  #3069456 :)
 21. 21.
  cansiz nesnelerden cinsel zevk alinmasi durumudur.

  psikolojide bir de insan uzuvlarindan cinsel zevk alinmasi var fakat bugün fetişizmle bu durum karıştırılıp yanlış tanımlar oluşturulabiliyor. mesela ayak fetişizmi diye bir ifade kullanılabiliyor.
  #3504978 :)
 22. 22.
  birşeye karşı duyulan tutkudur. bu birşey, bir eşya, nesne veya vücudun belirli bir bölümü olabilir. insana yaşattığı şey orgazm veya cinsel hazdan öte, o birşeye sahip olabilmenin** verdiği heyecan ve şehvettir. sadece seks değil, her konuda fetişizminiz olabilir. seks için konuşursak, işin baharatıdır. olunca lezzetli olur, olmayınca yavan gelir.
  #4903171 :)
 23. 23.
  çoğu entyrde erotik fetişizmden bahsedildiğini gördüğüm ve bu konuda daha genel bir tanım yapmak istediğim başlıktır.
  fetiş sözcüğü, portekizlilerin kongo' da yaşayan ilkel toplulukların kutsal eşyalarına verdikleri addır.
  önceleri afrika' daki zenci kabilelerin kültlerini belirten fetişizm terimi, daha sonra, büyülü güçlere maledilen doğadaki canlı ya da cansız nesnelere tapınan bütün halkların dinlerini belirtmede kullanılmaya başlanmıştır.

  fetişizm, çoktanrılıcıktan köklü biçimde ayrılır. çoktanrıcılığın putları, tanrıların tasvirleridir. oysa fetişizmde tanrı, fetişin kendisidir; bununla birlikte, olaylara ancak bir aracı olarak karışabilir. bu anlamda ele alındığında, fetişlerin kutsallığına ve fetişlere tapınmaya yalnızca afrika da rastlanmaz. fazla uzatmadan

  evrimci din tarihçileri, fetişizmi insanda din düşüncesinin gelişmesinin ilk evresi saymaktadırlar. oysa gelenekçiler fetişizmi, boşinançlar ve büyücülük, kısacası, dinsel alan için zararlı ve asalak öğeler olarak görürler.

  kaynak: gelişim hachette (evet bizim evde hala var).

  kısacası fetişizm: putlaştırmayız direk kendisine taparız gibi bişey oluyor bu durumda. vay efendim ayak fetişistiymiş bilmem neymiş diyenlerin dini inançlarını bir sorgulayın derim. şahısların kendilerine duyulan fetişizimden şimdilik bahsetmiyorum! bu durumda putperestlik fetişizmden daha makul bir durum oluyor bence. çünkü tanrının tasvirine tapmak var bir de direk nesnenin kendisine tapmak.

  biz dinimizle birlikte doğduğumuz için biz de ki fetişizmler daha bastırılmış fakat yine de putlaştırılmış objelere, nesneler duyulanlar vardır ki siz neler odluğunu benden daha iyi bilirsiniz. ha bu arada direk iguana fetişisti var mıdır acaba?
  #5407987 :)
 24. 24.
  sapıklıkla alakası olmayan durumdur. daha çok saplantı diyebiliriz.
  #5887379 :)
 25. 25.
  her şeyin içinde tek bir şeye yönelmek. ona ilgi duymak, bir tür saplantı.
  #5887441 :)