1. 1.
  çok güzel bir kadın ismi. ayrıca bir tevfik fikret şiiri.

  ferda(yarın)

  Ferdâ senin: senin bu yenilik, bu inkılap.
  Her şey senin değil mi ki zâten? Sen, ey gençlik
  Ey umudun güzel yüzü, işte aynan
  Karşında: sabahın saf ve bulutsuz semâsı,
  Titreyen kucağını açmış, bekliyor. Koş!
  Ey hayatın neş'eyle gülen tanyeri, işte herkesin
  Gözü sende; sen ki hayâtın ümidisin,
  Alnında bir yeni yıldız, yok, bir güneş,
  Doğ ufuklara; önünde şu çileli mâzi sönsün müebbeden.
  Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
  Cennet kadar güzel vatanın var: Şu gördüğün
  Zümrüt bakışlı, inci gülüşlü kızcağız
  Kimdir, bilir misin? Vatanın! Şimdi saygısız
  Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin-
  Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
  ister misin, şu ak sakalın pâk ve muhteşem
  Vakûr alnına bir kirli el demem,
  Hatta yabancı bir el uzansın? Şu makberi
  Razı olur musun taşa tutsun şu serseri?
  Elbet hayır; o makber, o vakûr alın
  Kudsî birer vatan misâlidir. Vatan çalışkan
  insanların omuzları üstünde yükselir.
  Gençler, vatanın bütün ümidi şimdi sizdedir.
  Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin;
  Lâkin unutmayın ki zaman sert ve kendinden emin
  Sessiz adımlarla tâkip eder bizi.
  Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi
  incelemeye yol bulan bu yanılmaz izleyicinin
  Azarıyla utanıp kalırsak, yazık! Demin
  'Ferdâ senin' dedim, beni alkışladın; hayır,
  Bir şey senin değil, sana ferdâ emanettir;
  Her şey emanettir sana, ey genç, unutma ki
  Senden de bir hesap arar şikâyetçi gelecek!
  Mâziye şimdi sen bakıyorsun, uyanmış,
  Âti de sana kuşkuyla bakacak.
  Her uzvu ihtiyaç fırtınasıyla sarsılan
  Bir neslin oğlusun; bunu hatırla zaman zaman.
  Asrın, unutma, şimşeklerle aydınlanan ilerleme asrıdır:
  Her yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir.
  Bir yükseliş ufku açılır, yükselir hayat;
  Yükselmeyen düşer: Ya terakki, ya çöküş!
  Yüksemeli, dokunmalı alnın semâlara;
  Doymaz, insan denilen kuş yükselmeye.
  Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
  Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır!

  tevfik fikret
  2 ... shalamar
 2. 2.
  erkeklere yakısmamasına ragmen erkek evlatlara da verıldıgı gorulmustur bu ısmın.. (bkz: ferda anıl yarkın)
  1 ... meleklerde aglar
 3. 3.
  oo biir uzmaan, o bir çok iyi bir dost o bir anlatılmaz yaşanır.
  (bkz: seni seviyorum)
  ... atestepegokhan
 4. 4.
  bir bayan ismi.
  ... bir bardak demli cay
 5. 5.
  sadece bayan değil erkek ismide

  örn: ferda anıl yarkın.
  ... bluebeach
 6. 6.
  zamanında sevgilim olan çok güzel bir bayanın ismi. anlamı gelecek demek olan isim.
  ... muhendisim lutfen anlayin beni
 7. 7.
  zamanında sevgilim olamayan kızın ismi. az mı koştum zamanında bu kızın peşinden..
  -1 ... rihez
 8. 8.
  şimdiki sevgilimin ismi olan çok güzel bir bayan üstteki iki yorumla pek çelişkiliyim.
  ... bloody reaver
 9. 9.
  (bkz: verda)
  ... tipta vurulan muhendis
 10. 10.
  Gazi Mustafa Kemal Paşa bir gün vapura biner ve gençlerin bir arada olduğu tarafa doğru yönelip arkalarındaki sıraya yerleşir. Bir süre onları izledikten sonra gençlere; "aranızda edebiyat ve şiirle ilgilenen var mı?" diye sorar. gençlerden biri el kaldırır. Paşa dönüp, "bize bir şiir okur musun?" diye sorar. "Tabi ki paşam" yanıtını alınca paşa hemen hangi şiiri okuyacağını sorar. çocuk "ferda" cevabını verince paşa şu karşılığı verir; "o şiiri ben okurum..."

  ferda (yarın)

  ferda senin, senin bu teceddüt, bu inkılap..
  her sey senin değil mi ki zaten? sen ey şebab,
  ey çehre-i behic-i ümid, işte makesin
  karşında: bir sema-yı seher, saf ü bi-sehab
  aguş-ı lerze-darı açık bekliyor.. şitab!
  ey fecr-i hande-zad-ı hayat, işte herkesin
  enzarı sende; sen ki hayatın ümidisin.
  alnında bir sitare-i nev, yok, bir aftab,
  afaaka doğ. önünde şu mazi-i pür-mihen
  sönsün müebbeden!..

  sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
  cennet kadar güzel vatanın var. şu gördüğün
  zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız
  kimdir bilir misin? vatanın.. şimdi saygısız
  bir göz bu nazlı cehreye- allah esirgesin-
  kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
  ister misin şu ak sakalın pak-ü muhteşem
  pişani-i vakaarına -bir kirli el demem-
  hatta yabancı bir el uzansın? şu makberi,
  razı olur musun taşa tutsun şu serseri?..
  elbette hayır, o makber, o pişanı-i vakur
  kudsi birer misal-i vatandır; vatan gayur
  insanların omuzları üstünde yükselir

  gençler; bütün ümid-i vatan şimdi sizdedir

  her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin
  lakin unutmayın ki zaman tünd ü mutmain
  bir hatve-i samüt ile takib eder bizi
  önden koşan, fakat yine dikkatle her izi
  ta'mika yol bulan bu yanılmaz muakibin
  şermende-i itabı kalırsak yazık!.. demin
  "ferda senin" dedim, beni alkışladın; hayır
  bir şey senin değil, sana ferda vediadır;
  her sey vediadır sana ey genç, unutma ki
  senden de bir hesap arar ati-i müşteki
  maziye şimdi sen bakıyorsun pür-intibah
  ati de senden eyleyecek böyle iştibah
  her uzvu girdibad-ı havayiçle sarsılan
  bir neslin oğlusun; bunu yad et zaman.
  asrın unutma, barikalar asr-ı feyzidir;
  her yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir.
  bir ufk-ı i'tila açılır, yükselir hayat,
  yükselmeyen düşer: ya terakki, ya inhitat!...
  yükselmeli, dokunmalı alnın semalara;
  doymaz beşer dedikleri kuş i'tilalara.
  uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, bağır;
  durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır.

  tevfik fikret
  2 ... ilpadrino